Περιγραφή του εργαλείου κατάργησης Bookshelf Symbol 7 γραμματοσειράς στο Office 2003

Σύνοψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το εργαλείου κατάργησης της γραμματοσειράς Bookshelf Symbol 7. Αυτό το εργαλείο καταργεί τη γραμματοσειρά Bssym7.ttf που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2003. Έχει διαπιστωθεί η γραμματοσειρά αυτή περιέχει μη αποδεκτά σύμβολα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και τον τρόπο χρήσης του εργαλείου κατάργησης της γραμματοσειράς Bookshelf Symbol 7.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εκτελέσετε αυτό το εργαλείο σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows 2000, τα Microsoft Windows XP ή τα Microsoft Windows Server 2003, πρέπει να έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή με ένα λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.

Για να κάνετε λήψη και να εκτελέσετε το εργαλείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί λήψη.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση " για να αποθηκεύσετε το εργαλείο στον επιλεγμένο φάκελο.
  4. Στην Εξερεύνηση των Windows, εντοπίστε το αρχείο που έχετε λάβει και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που κάνατε λήψη για να εκτελέσετε το εργαλείο.
  5. Όταν σας ζητηθεί να καταργήσετε τη γραμματοσειρά Bookshelf Symbol 7, κάντε κλικ στο κουμπί " Ναι".
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
  7. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η γραμματοσειρά καταργήθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Όταν καταργείτε τη γραμματοσειρά Bssym7.ttf σε έναν υπολογιστή που έχει μια ιαπωνική έκδοση του εγκατεστημένο το Office 2003, ορισμένα φωνητικά σύμβολα μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833404 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια