Διαθέσιμες επιλογές για διακόπτες για τα αρχεία Boot.ini των Windows XP και Windows Server 2003

Περίληψη

Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς διαφορετικούς διακόπτες στο αρχείο Boot.ini οι οποίοι τροποποιούν τον τρόπο εκκίνησης των Windows XP ή του Windows Server 2003.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

102873 Συμβάσεις και χρήση ονομάτων διαδρομής ARC και Boot.ini


Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να προσθέσετε τους ακόλουθους διακόπτες στο αρχείο Boot.ini.

Σημείωση Οι διακόπτες αυτοί ισχύουν για τα Microsoft Windows XP και τον Microsoft Windows Server 2003, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

/basevideo

Ο διακόπτης /basevideo επιβάλλει στο σύστημα την τυπική λειτουργία ανάλυσης οθόνης VGA 640x480 με 16 χρώματα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα οδήγησης οθόνης που είναι συμβατό με οποιονδήποτε προσαρμογέα οθόνης. Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει να γίνει φόρτωση στο σύστημα, εάν επιλέξετε εσφαλμένη ανάλυση οθόνης ή ρυθμό ανανέωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη σε συνδυασμό με τον διακόπτη /sos. Εάν εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράμετρο για να ξεκινήσετε το λειτουργικό σύστημα. Στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε, να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

/baudrate=αριθμός

Αυτός ο διακόπτης καθορίζει την ταχύτητα baud της θύρας εντοπισμού σφαλμάτων, που χρησιμοποιείται για το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε /baudrate=9600. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα baud είναι 9600 kilobit ανά δευτερόλεπτο (kbps), αν υπάρχει σύνδεση με μόντεμ. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα baud είναι 115.200 Kbps, όταν υπάρχει καλώδιο μηδενικού μόντεμ. 9.600 είναι η κανονική ταχύτητα για απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων μέσω μόντεμ. Εάν αυτός ο διακόπτης βρίσκεται στο αρχείο Boot.ini, ο διακόπτης /debug ενεργοποιείται αυτόματα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις παραμέτρων του μόντεμ, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

148954 Τρόπος ρύθμισης απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων με χρήση μόντεμ

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις παραμέτρων μηδενικού μόντεμ, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

151981 Τρόπος ρύθμισης απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων με χρήση μηδενικού μόντεμ

/crashdebug

Αυτός ο διακόπτης φορτώνει το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος. Ο διακόπτης αυτός παραμένει ανενεργός μέχρι να παρουσιαστεί ένα μήνυμα λάθους για διακοπή. Ο διακόπτης /crashdebug είναι χρήσιμος, αν αντιμετωπίζετε τυχαία σφάλματα πυρήνα. Με αυτόν το διακόπτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα COM για κανονικές λειτουργίες ενώ εκτελούνται τα Windows. Εάν υπάρξει διακοπή της λειτουργίας των Windows, ο διακόπτης μετατρέπει τη θύρα σε θύρα εντοπισμού σφαλμάτων. (Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί τον απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων.)Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

151981 Τρόπος ρύθμισης απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων με χρήση μηδενικού μόντεμ

/debug

Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα κατά την εκκίνηση των Windows. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή από ένα κεντρικό πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων ενός συστήματος των Windows μέσω των θυρών COM. Αντίθετα με το διακόπτη /crashdebug, ο διακόπτης /debug χρησιμοποιεί τη θύρα COM ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων ή όχι. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη όταν εφαρμόζετε εντοπισμό σφαλμάτων για ζητήματα που αναπαράγονται συχνά.


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

121543 Ρυθμίσεις για απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων

/debugport=comαριθμός

Ο διακόπτης αυτός καθορίζει τη θύρα επικοινωνιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως θύρα εντοπισμού σφαλμάτων, όπου αριθμός είναι η θύρα επικοινωνιών, όπως η θύρα COM1, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Από προεπιλογή, ο διακόπτης /debugport χρησιμοποιεί τη θύρα COM2, αν υπάρχει. Διαφορετικά, ο διακόπτης χρησιμοποιεί τη θύρα COM1. Εάν συμπεριλάβετε αυτόν το διακόπτη στο αρχείο Boot.ini, ο διακόπτης /debug ενεργοποιείται αυτόματα.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

151981 Τρόπος ρύθμισης απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων με χρήση μηδενικού μόντεμ

/maxmem=αριθμός

Αυτός ο διακόπτης καθορίζει σε byte το μέγεθος της μνήμης RAM που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα Windows. Για παράδειγμα, εάν θέλετε τα Windows να χρησιμοποιούν λιγότερα από 64 MB μνήμης, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /maxmem=64.Ωστόσο, ο διακόπτης /maxmem δεν κάνει έλεγχο για κενά μνήμης. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε, αντί για αυτόν, το διακόπτη /burnmemory. Ο διακόπτης /burnmemory εκτελεί έλεγχο για κενά μνήμης.

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /Maxmem=64 και το σύστημα απαιτεί 64 MB μνήμης για τη φόρτωσή του, ίσως να μην είναι στην πραγματικότητα διαθέσιμα 64 MB, εξαιτίας κάποιου κενού στη μνήμη. Σε αυτό το σενάριο, δεν θα γίνει εκκίνηση των Windows.


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

108393 Επιλογή MAXMEM στο αρχείο Boot.ini των Windows NT

/noguiboot

Αυτός ο διακόπτης απενεργοποιεί το bitmap που εμφανίζει τη γραμμή προόδου του προγράμματος εκκίνησης των Windows. (Η γραμμή προόδου εμφανίζεται ακριβώς πριν από την ερώτηση για σύνδεση.)

/nodebug

Αυτός ο διακόπτης απενεργοποιεί τον εντοπισμό σφαλμάτων. Αυτό το σενάριο μπορεί να προκαλέσει σφάλμα για διακοπή (Stop), εάν κάποιο πρόγραμμα έχει ένα κωδικοποιημένο σημείο διακοπής εντοπισμού σφαλμάτων στο λογισμικό του.

/numproc=αριθμός

Αυτός ο διακόπτης ορίζει τον αριθμό των επεξεργαστών που θα λειτουργήσουν τα Windows κατά την εκκίνηση. Με αυτόν το διακόπτη, μπορείτε να επιβάλετε σε ένα σύστημα μικροεπεξεργαστών να χρησιμοποιεί μόνο την ποσότητα επεξεργαστών (αριθμός) που έχετε καθορίσει. Αυτός ο διακόπτης σάς βοηθά να αντιμετωπίσετε προβλήματα επιδόσεων και ελαττωματικούς επεξεργαστές.

/pcilock

Σε συστήματα που βασίζονται σε x86, ο διακόπτης αυτός σταματά το λειτουργικό σύστημα όσον αφορά τη δυναμική αντιστοίχιση εισόδου και εξόδου υλικού και τους πόρους αίτησης διακοπής σε συσκευές PCI (Peripheral Connect Interface). Με αυτόν το διακόπτη, το BIOS ρυθμίζει τις παραμέτρους των συσκευών.


/fastdetect:comαριθμός

Αυτός ο διακόπτης απενεργοποιεί τη λειτουργία εντοπισμού σειριακού ποντικιού ή ποντικιού διαύλου στο αρχείο Ntdetect.com για την καθορισμένη θύρα. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη εάν έχετε εγκαταστήσει κάποιο στοιχείο εκτός από ποντίκι, το οποίο είναι συνδεδεμένο στη σειριακή θύρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε /fastdetect:comαριθμός, όπου αριθμός είναι ο αριθμός της σειριακής θύρας. Οι θύρες ενδέχεται να διαχωρίζονται με κόμμα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης περισσότερων από μίας θυρών. Εάν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /fastdetect και δεν καθορίσετε θύρα επικοινωνιών, ο εντοπισμός σειριακού ποντικιού απενεργοποιείται σε όλες τις θύρες επικοινωνιών.Σημείωση Σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows, συμπεριλαμβανομένων των Windows NT 4.0, ο διακόπτης αυτός ονομαζόταν /noserialmice.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

131976 Τρόπος απενεργοποίησης εντοπισμού συσκευών σε σειριακές θύρες

/sos

Ο διακόπτης /sos εμφανίζει τα ονόματα των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών κατά τη διάρκεια φόρτωσής τους. Από προεπιλογή, η οθόνη φόρτωσης των Windows επαναλαμβάνει μόνο τελείες που δείχνουν ότι η λειτουργία είναι σε εξέλιξη. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη μαζί με το διακόπτη /basevideo, για να καθορίσετε το πρόγραμμα οδήγησης που προκαλεί μια αποτυχία.


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

99743 Σκοπός του αρχείου Boot.ini στα Windows 2000 ή στα Windows NT

/PAE

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη /PAE σε συνδυασμό με την αντίστοιχη καταχώρηση του αρχείου Boot.ini για να επιτρέψετε στον υπολογιστή που υποστηρίζει την κατάσταση λειτουργίας PAE (physical address extension) να κάνει κανονική εκκίνηση. Σε Ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), ο υπολογιστής ξεκινά χρησιμοποιώντας κανονικούς πυρήνες, ακόμα και όταν έχει καθοριστεί ο διακόπτης /PAE.

/HAL=όνομα_αρχείου

Με αυτόν το διακόπτη, μπορείτε να καθορίσετε το πραγματικό επίπεδο HAL (hardware abstraction layer) που φορτώνεται κατά την εκκίνηση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε /HAL=halmps.dll για να φορτώσετε το αρχείο Halmps.dll στο φάκελο System32. Αυτός ο διακόπτης είναι χρήσιμος όταν δοκιμάζετε ένα διαφορετικό HAL πριν να μετονομάσετε το αρχείο σε Hal.dll. Ο διακόπτης αυτός είναι επίσης χρήσιμος όταν θέλετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της εκκίνησης σε λειτουργία πολλαπλών επεξεργαστών και της εκκίνησης σε λειτουργία ενός επεξεργαστή. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη σε συνδυασμό με το διακόπτη /kernel.

/kernel=όνομα_αρχείου

Με αυτόν το διακόπτη, μπορείτε να καθορίσετε τον πραγματικό πυρήνα που φορτώνεται κατά την εκκίνηση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε /kernel=ntkrnlmp.exe για να φορτώσετε το αρχείο Ntkrnlmp.exe στο φάκελο System32. Με αυτόν το διακόπτη, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενός πυρήνα με ενεργοποιημένο τον εντοπισμό σφαλμάτων, ο οποίος είναι πλήρης όσον αφορά τον κώδικα εντοπισμού σφαλμάτων και ενός κανονικού πυρήνα.

/bootlog

Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί την καταγραφή εκκίνησης σε ένα αρχείο που ονομάζεται systemroot\Ntbtlog.txt. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή εκκίνησης, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.

/burnmemory=αριθμός

Αυτός ο διακόπτης καθορίζει σε MB το μέγεθος μνήμης που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα Windows. Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο για να επιβεβαιώσετε δυσκολία στις επιδόσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την κένωση της μνήμης RAM. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε /burnmemory=128 για να μειώσετε τη φυσική μνήμη που είναι διαθέσιμη στα Windows κατά 128 MB.

/3GB

Αυτός ο διακόπτης επιβάλλει σε συστήματα με επεξεργαστές x86 να εκχωρήσουν 3 GB χώρου εικονικής διεύθυνσης σε προγράμματα και 1 GB στον πυρήνα και σε εκτελεστικά στοιχεία. Ένα πρόγραμμα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επωφελείται από τον πρόσθετο χώρο διεύθυνσης της μνήμης. Με αυτόν το διακόπτη, τα προγράμματα λειτουργίας χρήστη έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 3 GB μνήμης αντί για τα συνήθη 2 GB που εκχωρούν τα Windows σε προγράμματα λειτουργίας χρήστη. Ο διακόπτης μετακινεί το σημείο εκκίνησης της μνήμης πυρήνα στα 3 GB. Ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων του Microsoft Exchange Server 2003 και του Microsoft Windows Server 2003 ενδέχεται να απαιτούν αυτόν το διακόπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

823440 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /3GB κατά την εγκατάσταση του Exchange Server 2003 σε σύστημα που βασίζεται στον Windows Server 2003Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

171793 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής ρύθμισης 4GT μνήμης RAM

/safeboot:παράμετρος

Αυτός ο διακόπτης προκαλεί την εκκίνηση των Windows σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode). Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιεί τις ακόλουθες παραμέτρους:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
Μπορείτε να συνδυάσετε άλλες παραμέτρους του αρχείου Boot.ini με το διακόπτη /safeboot:παράμετρος. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τις παραμέτρους που ισχύουν όταν κάνετε τη επιλογή "Ασφαλής λειτουργία" (Safe Mode) από το μενού αποκατάστασης εκκίνησης.

 • Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο (Safe Mode with Networking)
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο (Safe Mode with Networking)
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών (Safe Mode with Command Prompt)
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
Σημείωση Οι διακόπτες /sos, /bootlog και /noguiboot δεν απαιτούνται σε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι διακόπτες αυτοί συμπεριλαμβάνονται αν πιέσετε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες./userva

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη για να προσαρμόσετε την ποσότητα μνήμης που εκχωρείται στις διαδικασίες κατά τη χρήση του διακόπτη /3GB. Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει περισσότερη μνήμη πυρήνα PTE (page table entry), αλλά εξακολουθεί να διατηρεί σχεδόν 3 GB χώρου μνήμης διεργασίας.Σημείωση Οι "Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft" (Microsoft Product Support Services) συνιστούν αυστηρά να χρησιμοποιείτε μια περιοχή της μνήμης για το διακόπτη /USERVA που βρίσκεται μέσα στην περιοχή 2900-3030. Αυτή η περιοχή είναι αρκετά μεγάλη για να παρέχει ικανοποιητικό χώρο συγκέντρωσης για τις καταχωρήσεις πίνακα σελίδων συστήματος για όλα τα ζητήματα που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή. Συνήθως, μια ρύθμιση /userva=2900 θα παρέχει κατά προσέγγιση τον μέγιστο δυνατό αριθμό καταχωρήσεων πίνακα σελίδων συστήματος.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του διακόπτη /USERVA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

316739 Τρόπος χρήσης του διακόπτη /USERVA στο αρχείο Boot.ini για τη ρύθμιση των παραμέτρων του διακόπτη /3GB

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

810371 Χρήση του διακόπτη /userva σε Exchange Servers που βασίζονται στον Windows Server 2003

323427 Τρόπος επεξεργασίας με μη αυτόματο τρόπο του αρχείου Boot.ini σε περιβάλλον Windows Server 2003

317526 Τρόπος επεξεργασίας του αρχείου Boot.ini στον Windows Server 2003

317521 Περιγραφή και χρήσεις της εντολής Bootcfg

289022 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επεξεργασία του αρχείου Boot.ini στα Windows XP

291980 Μια ανάλυση σχετικά με την εντολή Bootcfg και τις χρήσεις της

/redirect

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες EMS (Emergency Management Services) σε υπολογιστή με Windows Server 2003, Enterprise Edition. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία EMS, αναζητήστε το θέμα Emergency Management Services του Κέντρου βοήθειας και υποστήριξης των Windows.


Για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες EMS με επεξεργασία του αρχείου Boot.ini σε υπολογιστή με x86, επεξεργαστείτε την ενότητα [boot loader] και την ενότητα [operating systems] του αρχείου Boot.ini. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τις παραμέτρους των ακόλουθων καταχωρήσεων:
 • Στην ενότητα [boot loader], προσθέστε μία από τις παρακάτω απαιτούμενες δηλώσεις:
  redirect=COMx
  Σε αυτήν τη δήλωση, αντικαταστήστε το x με έναν από τους παρακάτω αριθμούς θύρας COM:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Αυτή η δήλωση επιτρέπει στο BIOS του υπολογιστή να καθορίσει τη θύρα COM που θα χρησιμοποιηθεί για τις υπηρεσίες EMS.
 • Στην ενότητα [boot loader], προσθέστε την παρακάτω δήλωση επιλογής:
  redirectbaudrate=baudrate
  Αντικαταστήστε το ταχύτητα_baud με μία από τις παρακάτω τιμές:
  9600
  19200
  57600
  115200
  Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες EMS χρησιμοποιούν τη ρύθμιση ταχύτητας baud στα 9600 Kbps.
 • Στην ενότητα [operating systems], προσθέστε την επιλογή /redirect στην καταχώρηση του λειτουργικού συστήματος που θέλετε να ρυθμίσετε για χρήση των υπηρεσιών EMS. Το ακόλουθο παράδειγμα εξηγεί τη χρήση αυτών των διακοπτών:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη μαζί με το διακόπτη /debug και το διακόπτη /debugport, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows ώστε να στέλνουν πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων σε μια θύρα IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394. Για την υποστήριξη του εντοπισμού σφαλμάτων σε θύρα 1394, πρέπει και οι δύο υπολογιστές να εκτελούν Microsoft Windows XP ή νεότερη έκδοση. Η θύρα 1394 διαθέτει μέγιστο αριθμό 63 ανεξάρτητων καναλιών επικοινωνίας που αριθμούνται από το 0 έως το 62. Διαφορετικές υλοποιήσεις υλικού υποστηρίζουν διαφορετικό αριθμό καναλιών σε ένα δίαυλο. Τα Windows XP διαθέτουν όριο τεσσάρων υπολογιστών προορισμού. Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός καταργείται στο Windows Server 2003. Για να εκτελέσετε εντοπισμό σφαλμάτων, επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε έναν κοινό αριθμό καναλιού στον υπολογιστή όπου εκτελείται το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως κεντρικός υπολογιστής και στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως υπολογιστής προορισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 62.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή προορισμού

 1. Επεξεργαστείτε το αρχείο Boot.ini για να προσθέσετε την επιλογή /CHANNEL=x στην καταχώρηση λειτουργικού συστήματος την οποία έχετε ρυθμίσει για εντοπισμό σφαλμάτων. Αντικαταστήστε το στοιχείο x με τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, ρυθμίστε τις παραμέτρους της περιοχής [operating systems] του αρχείου Boot.ini για να είναι όμοιες με τις ακόλουθες:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Συνδέστε το καλώδιο 1394 σε μία από τις θύρες 1394.
 3. Απενεργοποιήστε τον κεντρικό ελεγκτή 1394 στον υπολογιστή προορισμού. Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Απενεργοποίηση (Disable).
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του κεντρικού υπολογιστή

 1. Συνδέστε το καλώδιο 1394 σε μία από τις θύρες 1394.
 2. Εγκαταστήστε τα δυαδικά αρχεία του προγράμματος εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα.
 3. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Πιέστε το πλήκτρο enter αφού πληκτρολογήσετε κάθε μία από τις παρακάτω εντολές:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Μεταβείτε στο φάκελο όπου εγκαταστήσατε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  kd.exe
Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων, εγκαθίσταται ένα εικονικό πρόγραμμα οδήγησης 1394. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης επιτρέπει στο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων να επικοινωνεί με τον υπολογιστή προορισμού. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση αυτού του προγράμματος οδήγησης, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με δικαιώματα διαχειριστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 833721 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια