Ενδέχεται να παρουσιαστούν προσωρινά σφάλματα σύνδεσης κατά τη χρήση του Windows Update ή του Microsoft Update

Όταν χρησιμοποιείτε την τοποθεσία web του Windows Update ή την τοποθεσία web του Microsoft Update για έλεγχο και εγκατάσταση ενημερώσεων, ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα σφάλματα που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα".

Για να επιλύσετε το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την Αντιμετώπιση προβλημάτων του Windows Update για να πραγματοποιήσετε συστηματικό έλεγχο και διόρθωση.

Windows 8.1, Windows 8 ή Windows 7 

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση των συνήθων προβλημάτων με το Windows Update μπορεί να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιδιορθώνει πολλά προβλήματα.μάθετε περισσότεραεκτέλεση τώρα

Windows Vista ή Windows XP

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση των συνήθων προβλημάτων με το Windows Update ενδέχεται να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόγραμμα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιλύει πολλά προβλήματα.μάθετε περισσότεραάμεση εκτέλεση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
Σημαντικό Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα σφάλματα προκαλούνται από μικρές διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή που ενημερώνεται και της ενημέρωσης της οποίας πραγματοποιείται λήψη. Τα ζητήματα αυτά συνήθως επιλύονται από μόνα τους. Προτού δοκιμάσετε τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων σε αυτό το άρθρο, δοκιμάστε ένα ή και τα δύο από τα εξής.
  • Πραγματοποιήστε έξοδο από το Windows Update, περιμένετε 10 έως 15 λεπτά και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το Windows Update για να ελέγξετε για ενημερώσεις.
  • Ενεργοποιήστε την Αυτόματη ενημέρωση των Windows, ώστε οι ενημερώσεις να εγκαθίστανται αυτόματα κάθε 24 ώρες.

Σημείωση Αυτά τα σφάλματα ενδέχεται να παρουσιαστούν ακόμα κι εάν δεν γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις δικτύου.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης με το Windows Update ή το Microsoft Update για περισσότερα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε την τοποθεσία web του Windows Update ή την τοποθεσία web του Microsoft Update για έλεγχο και εγκατάσταση ενημερώσεων, ενδέχεται να παρουσιαστεί ένας από τους ακόλουθους κωδικούς σφάλματος στα μηνύματα σφάλματος:
Δεκαεξαδικός κωδικός σφάλματος Δεκαδικός κωδικός σφάλματοςΠεριγραφή σφάλματος API
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT
0x8024402C-2145107924WU_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED

Αιτία

Αυτά τα σφάλματα ενδέχεται να οφείλονται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω ζητήματα:
  • Προγράμματα ή διεργασίες που παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες με το Internet
  • Ζητήματα πόρων στον υπολογιστή
  • Αυξημένη δραστηριότητα στο Internet
  • Επανορθώσιμα σφάλματα βάσης δεδομένων
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 836941 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows Update

Σχόλια