Οι απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει το χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται κατά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) σε υπολογιστή που εκτελεί ήδη τα Microsoft Windows XP Home Edition ή τα Microsoft Windows XP Professional.

Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP SP2.
Απαιτούμενος χώρος στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP2 από κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυοΑπαιτούμενος χώρος στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP2 από το CD του Windows XP SP2
Service Pack 495 MB για το Service Pack495 MB για το Service Pack και πρόσθετο χώρο 500 MB για τα αρχεία του Service Pack τα οποία είναι αποθηκευμένα στο φάκελο %Windir%\Servicepackfiles
Χώρος εργασίας260 MB260 MB
Αρχεία που καταργούν το Windows XP SP2200 MB200 MB
Απαιτούμενος συνολικός χώρος στον σκληρό δίσκο όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).895 MB
1060 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
1455 MB
1560 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
Απαιτούμενος συνολικός χώρος στον σκληρό δίσκο όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).395 MB
770 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
681 MB
1100 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
Σε αυτόν τον πίνακα, η καταχώρηση "Χώρος εργασίας" είναι ο χώρος στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Η απαίτηση χώρου εργασίας είναι προσωρινή και δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνολικές απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο.


Σε αυτόν τον πίνακα, η καταχώρηση "Αρχεία που καταργούν το Windows XP SP2" είναι ο χώρος στον σκληρό δίσκο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων και των ρυθμίσεων που αλλάζουν κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Μπορείτε αυτόματα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Τα αρχεία αυτά απαιτούνται, αν θέλετε να καταργήσετε το Service Pack αργότερα.

Πρέπει επίσης να έχετε 30 MB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο στο πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος. Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα αρχεία υλικού τα οποία είναι απαραίτητα για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει το αρχείο Ntldr, το αρχείο Boot.ini και το αρχείο Ntdetect.com.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326583 Απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τα λειτουργικά συστήματα των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314865 Απαιτήσεις συστήματος για λειτουργικά συστήματα των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 837783 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Μαρ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια