Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η αναμενόμενη έκδοση του προϊόντος δεν βρέθηκε στο σύστημά σας" κατά την εγκατάσταση του Office XP Service Pack 3

Σύνοψη

Όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε το Microsoft Office XP για το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3), λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που αναφέρει ότι δεν βρέθηκε η αναμενόμενη έκδοση. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την πλήρη έκδοση του Office XP SP3.

Συμπτώματα

Όταν (ως διαχειριστής δικτύου) ή σε έναν από τους χρήστες σας προσπαθεί να εγκαταστήσει το Office XP SP3, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η αναμενόμενη έκδοση του προϊόντος δεν βρέθηκε στο σύστημά σας.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Έχετε το Microsoft Office XP Service Pack 1 ή Microsoft Office XP Service Pack 2 έχουν εγκατασταθεί και ενημερωθεί από ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.
  • Προσπαθείτε να ενημερώσετε την εγκατάσταση του Office XP από μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
    Σημείωση Οι ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Office XP από αυτές τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web είναι ενημερωμένες εκδόσεις δυαδικών αρχείων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση της ενημερωμένης έκδοσης του Office XP Service Pack 3 (πλήρες αρχείο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office XP Service Pack 3 (πλήρες αρχείο) ενημερωμένη έκδοση για να ενημερώσετε το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης ή ένας μεμονωμένος υπολογιστής (πρόγραμμα-πελάτης) που έχει εγκατεστημένο το Office XP.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
832671 περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 3

Μέθοδος 2: Χρήση ένα νέο σημείο RTM βάσης στο επίπεδο διαχειριστικής εγκατάστασης

Εάν, ως διαχειριστής δικτύου, δεν θέλετε πλέον να διατηρήσετε το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του Office XP με το τρέχον service pack και ενημερωμένες εκδόσεις, δημιουργήστε ένα νέο σημείο εγκατάστασης του Office XP στη βάση Office XP RTM επιπέδου.

Μετά την εγκατάσταση του Office XP σε έναν υπολογιστή-πελάτη από το νέο σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του Office XP RTM βάσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετά να χρησιμοποιούν το δυαδικό ενημέρωσης από τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web που αναφέρεται στην ενότητα "Αιτία" αυτού του άρθρου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου σημείου διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
304953 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Τρόπος ανάπτυξης του Office XP μέσω δικτύου

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωμένες εκδόσεις του υπολογιστή-πελάτη, όπως το Office XP Service Pack 2 και παλιότερες εκδόσεις, μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία στον μιας εγκατάστασης προγράμματος-πελάτη του Office XP Εάν η διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση πλήρους αρχείου που είχε εγκατασταθεί στο σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης και ο υπολογιστής-πελάτης έχει ενημερωθεί από το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.

Στο Microsoft Office XP Service Pack 3, η Microsoft άλλαξε τον τρόπο που δημιουργήθηκε η δυαδική ενημερωμένη έκδοση, ώστε να εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη (δυαδικό) του Office XP Service Pack 3 ακριβώς επάνω από την έκδοση RTM επίπεδο (10.0.2627) του Office XP.

Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, η δυαδική ενημερωμένη έκδοση του Office XP Service Pack 3 δεν θα εγκαταστήσει με επιτυχία σε έναν υπολογιστή που έχει είτε το Office XP Service Pack 1 (SP1) ή το Office XP Service Pack 2 (SP2) εγκατάσταση από ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης και recached στον τοπικό υπολογιστή (πελάτη). Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το Office XP Service Pack 3 πρέπει να έχουν 10.0.2627 (RTM-επίπεδο) του Office XP εγκατεστημένη έκδοση.

Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση πλήρους αρχείου του Office XP Service Pack 3 (SP3) θα εγκατασταθεί σωστά σε ένα επίπεδο με το Office XP RTM, το Office XP Service Pack 1 (SP1) και το Office XP Service Pack 2 (SP2) κατά την εφαρμογή Office SP3 σε ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σε σημειώσεις

Το ακολουθεί λεπτομερές αρχείο καταγραφής Ohotfix παρουσιάζει σφάλμα 2749 με έναν κωδικό σφάλματος του 1642 στο τέλος της εγγραφής:
MSI (s) (F8:64): Looking for storage transform: 7TTo7U
MSI (s) (F8:64): Validating transform '7TTo7U' with validation bits 0x122
MSI (s) (F8:64): Note: 1: 2749 2: 7TTo7U 3: C:\WINDOWS\Installer\3b569.msi 4: 10.0.2627.01 5: 10.0.4330.0
MSI (s) (F8:64): 1: 2749 2: 7TTo7U 3: C:\WINDOWS\Installer\3b569.msi 4: 10.0.2627.01 5: 10.0.4330.0
(Expected version is 10.0.2627, version found is 10.0.4330.0.)

Η ακόλουθη καταχώρηση αρχείου καταγραφής Ohotfix εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος 1642 στο τέλος του αρχείου καταγραφής:
The upgrade patch cannot be installed by the Windows Installer service because the program to be upgraded 
may be missing, or the upgrade patch may update a different version of the program. Verify that the program
to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade patch.
C:\DOCUME~1\username.NOR\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\MAINSP3op.msp
MSI (s) (F8:64): Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\22879.msp
MSI (s) (F8:64): MainEngineThread is returning 1642
MSI (c) (50:40): Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.
Counter after decrement: -1
MSI (c) (50:40): MainEngineThread is returning 1642

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των αρχείων καταγραφής εγκατάστασης του Microsoft Office XP για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης του Office, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
296603 Τρόπος χρήσης ενός αρχείου καταγραφής του προγράμματος εγκατάστασης του Office XP για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης στο Office XP

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
325671 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 2


307843 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 1


283686 OFFXP: πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτες γραμμής εντολών για το Office XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 837826 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια