Μήνυμα λάθους "Ανεπιτυχής εγκατάσταση" κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Office XP SP3 από την τοποθεσία του Office Update στο Web

Σύνοψη

Εάν λάβετε το μήνυμα λάθους "Ανεπιτυχής εγκατάσταση" κατά την προσπάθειά σας να ενημερώσετε το Microsoft Office XP σε Office XP Service Pack 3 (SP3) από την τοποθεσία Microsoft Office Update στο Web, την εγκατάσταση του Office ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί από ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το πακέτο πλήρους αρχείου του Office XP SP3 ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας για να ενημερώσετε το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) από την τοποθεσία του Office Update στο Web, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ανεπιτυχής εγκατάσταση
Σημείωση Για να προβάλετε την τοποθεσία του Office Update στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το (binary) ενημέρωσης προγράμματος-πελάτη του Office XP SP3 σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατασταθεί από ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του Microsoft Office XP.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Κάντε λήψη και εγκατάσταση του πακέτου πλήρους αρχείου του Office XP SP3

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Πραγματοποιήστε τώρα λήψη της αγγλικής έκδοσης του πακέτου πλήρους αρχείου του Office XP Service Pack 3.
Ημερομηνία έκδοσης:, 9 Μαρτίου 2004

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε μια μεταφρασμένη έκδοση του Office XP SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το Office XP SP3, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση λήψης την αγγλική έκδοση του Office XP Service Pack 3 όλα τα αρχεία πακέτου που αναφέρεται παραπάνω.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Λήψη αρχείου ", κάντε κλικ στο κουμπί
  Άνοιγμα.

  Σημείωση Το πακέτο πλήρους αρχείου του Office XP SP3 είναι 57.5 megabyte (MB) και μπορεί να διαρκέσει πολύ χρόνο για να κάνετε λήψη ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναι.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 5. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Office XP και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Μέθοδος 2: Ενημέρωση το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση της διαχειριστικής εγκατάστασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Office XP SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
832671 περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 3

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 839191 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια