Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας συσκευής Bluetooth μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν προσαρμογέα Bluetooth και αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Εάν εγκαταστήσετε μια συσκευή Bluetooth, η εγκατάσταση της συσκευής φαίνεται να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, όταν προβάλετε τις συσκευές που εμφανίζονται στην περιοχή Ασύρματες συσκευές Bluetooth (Bluetooth radios) της Διαχείρισης συσκευών (Device Manager), η συσκευή αναγνωρίζεται εσφαλμένα.
  • Εάν προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους το οποίο είναι παρόμοιο με το παρακάτω:
   Η συσκευή δεν βρέθηκε.

   (Device not found.)
 • Εάν εκτελέσετε μια ενσωματωμένη αναβάθμιση του Windows XP SP2 χρησιμοποιώντας το Winnt32.exe, οι υπάρχουσες συσκευές Bluetooth ενδέχεται να πάψουν να λειτουργούν σωστά. Για παράδειγμα, ορισμένες δυνατότητες της συσκευής Bluetooth ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν.

Αιτία

Το ζήτημα αυτό μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εγκαταστήσατε το Windows XP SP2 σε έναν υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένος ο προσαρμογέας Bluetooth, αλλά δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή για αυτόν τον προσαρμογέα. Ή εκτελείτε μια ενσωματωμένη αναβάθμιση του Windows XP SP2 σε έναν υπολογιστή στον οποίο υπάρχει ήδη εγκατεστημένη μια συσκευή Bluetooth, η οποία χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή.
 • Ο προσαρμογέας Bluetooth έχει αναγνωριστικό προμηθευτή (VID) ή αναγνωριστικό προϊόντος (PID) το οποίο ταιριάζει με μια στοίβα Bluetooth άλλου κατασκευαστή και με τη στοίβα Bluetooth η οποία περιλαμβάνεται στο Windows XP SP2.
Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή το Windows XP SP2 εγκαθιστά αυτόματα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευών που περιλαμβάνεται στο Windows XP SP2, αντί για το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή που θέλετε να εγκαταστήσετε. Κατά την ενσωματωμένη αναβάθμιση, το Windows XP SP2 αντικαθιστά το υπάρχον πρόγραμμα οδήγησης συσκευής Bluetooth άλλου κατασκευαστή με το πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στα Windows.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα και να εγκαταστήσετε με επιτυχία το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή για τον προσαρμογέα Bluetooth που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

Μέθοδος 1: Μετονομασία του αρχείου Bth.inf

Μετονομάστε το αρχείο %WINDIR%\inf\Bth.inf σε Bth.bak, πριν να εγκαταστήσετε ή επανεγκαταστήσετε τη συσκευή ή τη στοίβα άλλου κατασκευαστή. Όταν μετονομάσετε το αρχείο, εμποδίζετε την Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία PNP των Windows από τη χρήση του αρχείου INF για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης Bluetooth το οποίο περιλαμβάνεται στο Windows XP SP2. Για να μετονομάσετε το αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  %windir%\inf στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Bth.inf και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).
 3. Μετονομάστε το αρχείο Bth.inf σε Bth.bak και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης Bluetooth άλλου κατασκευαστή.

Μέθοδος 2: Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης Bluetooth στη Διαχείριση συσκευών (Device Manager)

Για να αντικαταστήσετε την εγκατάσταση της στοίβας Bluetooth του Windows XP SP2, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης στη Διαχείριση συσκευών (Device Manager). Όταν το κάνετε αυτό, καθορίστε το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή. Για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης στη Διαχείριση συσκευών (Device Manager), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  devmgmt.msc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε τη συσκευή.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver).
 4. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη του "Οδηγού ενημέρωσης υλικού" (Hardware Update Wizard), για να καθορίσετε το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή για τη συσκευή Bluetooth.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν εγκαθιστάτε το Windows XP SP2 σε υπολογιστή όπου είναι ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή για τον προσαρμογέα Bluetooth, το Windows XP SP2 δεν αντικαθιστά αυτό το πρόγραμμα οδήγησης. Η εξαίρεση σε αυτήν τη συμπεριφορά είναι όταν πραγματοποιείτε μια ενσωματωμένη αναβάθμιση του Windows XP SP2. Ωστόσο, αν εγκαταστήσετε τα Windows σε υπολογιστή όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή ή όταν εκτελείτε μια ενσωματωμένη αναβάθμιση, τα Windows εγκαθιστούν το πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στο Windows XP SP2 για τον προσαρμογέα Bluetooth.

Όταν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή, δεν θα το επιτύχετε, επειδή το πρόγραμμα οδήγησης των Windows XP για τον προσαρμογέα Bluetooth είναι υπογεγραμμένο. Επειδή η έκδοση του Windows XP SP2 για αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι υπογεγραμμένη, τα Windows την κατατάσσουν ψηλότερα στο σύστημα Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας (Plug and Play) σε σχέση με ένα μη υπογεγραμμένο πρόγραμμα οδήγησης ή με ένα υπογεγραμμένο πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 840635 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Σεπ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια