Διαχείριση του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στο Outlook 2003 και το Outlook 2007

Περίληψη

Το Microsoft Office Outlook 2007 και το Microsoft Office Outlook 2003 έχουν πολλές νέες δυνατότητες και βελτιώσεις, οι οποίες σχετίζονται με το βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση. Από προεπιλογή, το Outlook χρησιμοποιεί ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας προσωρινής αποθήκευσης. Επειδή η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης δημιουργεί ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), είναι σημαντική η κατανόηση του τρόπου ρύθμισης των παραμέτρων του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια εταιρεία με Microsoft Exchange.

Για να βρείτε εύκολα τις πληροφορίες που θέλετε, το άρθρο αυτό είναι οργανωμένο σε κατηγορίες με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Ε1: Τι είναι η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης;

A1:
Η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης είναι η νέα προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του Outlook. Παρέχει μια εμπειρία παρόμοια με τη ρύθμιση παραμέτρων για εργασία χωρίς σύνδεση σε παλαιότερες εκδόσεις του Outlook. Όταν είστε σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, το γραμματοκιβώτιο του Exchange συγχρονίζεται με ένα τοπικό αρχείο (ένα αρχείο .ost) και η λίστα διευθύνσεων χωρίς σύνδεση του υπολογιστή με Exchange συγχρονίζεται με μια συλλογή αρχείων (αρχεία .oab) στον υπολογιστή-πελάτη. Το Outlook έχει απευθείας πρόσβαση στο αρχείο .ost και τα αρχεία .oab του σκληρού σας δίσκου, αντί να επικοινωνήσει απευθείας με το διακομιστή ή τους διακομιστές σας. Επομένως, η επικοινωνία δικτύου μεταξύ του Outlook και του Exchange μειώνεται σημαντικά.

Ε2: Γιατί η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης δημιουργεί ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A2:
Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) περιέχει μια ομάδα όλων των ιδιοτήτων ενός χρήστη (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματα) οι οποίες απαιτούνται από το Outlook. Με το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), το Outlook δεν χρειάζεται να συνδεθεί με τον καθολικό κατάλογο για να επιλύσει ονόματα ούτε χρειάζεται να ανοίξει το αρχείο με τα στοιχεία ενός ατόμου. Αντί για αυτό, το Outlook αποκτά εύκολα αυτές τις πληροφορίες από το τοπικό Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).

Ε3: Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) λειτουργεί ακριβώς όπως και η καθολική λίστα διευθύνσεων;

Α3:
Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) είναι ένα στιγμιότυπο των πληροφοριών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που είναι διαθέσιμες στην καθολική λίστα διευθύνσεων. Επομένως, ορισμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην καθολική λίστα διευθύνσεων, αλλά όχι στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην καθολική λίστα διευθύνσεων:
 • Προσαρμοσμένες ιδιότητες που έχει προσθέσει ένας διαχειριστής (για παράδειγμα, το αναγνωριστικό κάθε υπαλλήλου) στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory
 • Πληροφορίες για την ιεραρχία της εταιρείας
 • Πληροφορίες για τη συμμετοχή σε ομάδες
Για να αποκτήσει αυτές τις πληροφορίες, το Outlook πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διακομιστή. Επομένως, αν είστε σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης και εργάζεστε με σύνδεση (δηλαδή, η κατάσταση σύνδεσης εμφανίζει την ένδειξη “Σε σύνδεση" (Connected)), το Outlook χρησιμοποιεί τόσο το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) όσο και την καθολική λίστα διευθύνσεων για την παροχή μιας πλήρους αναφοράς πληροφοριών χρήστη. Αν είστε σε λειτουργία μνήμης προσωρινής αποθήκευσης και η κατάσταση σύνδεσης εμφανίζει την ένδειξη “Έγινε αποσύνδεση" (Disconnected) ή “Χωρίς σύνδεση" (Offline), μπορείτε να δείτε μόνο τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).

Ε4: Ποιες είναι οι νέες δυνατότητες του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον Microsoft Exchange Server 2003;

A4:
Το Exchange 2003 υποστηρίζει ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode. Η έκδοση Unicode είναι επίσης γνωστή ως Έκδοση 3a. Το Exchange 2003 υποστηρίζει επίσης παλαιότερες εκδόσεις ANSI του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) για προγράμματα-πελάτες Outlook με παλαιότερες εκδόσεις. Η έκδοση ANSI είναι επίσης γνωστή ως Έκδοση 2. Οι υπολογιστές με Exchange 2003 διαθέτουν επίσης ένα μηχανισμό εφαρμογής φίλτρου που εξασφαλίζει ότι το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) θα περιλαμβάνει μόνο τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από το Outlook για την υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI). Αυτός ο μηχανισμός μειώνει σημαντικά το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε διακομιστές που εκτελούν το Exchange 2003 σε σύγκριση με το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε διακομιστές που εκτελούν παλαιότερες εκδόσεις του Exchange. Η μείωση ισχύει τόσο στην έκδοση Unicode όσο και στην έκδοση ANSI.

Λήψη και ενημέρωση

Ε5: Πόσο συχνά ενημερώνεται το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή-πελάτη με Outlook;

A5:
Εάν αφεθεί συνεχώς σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, το Outlook ενημερώνει αυτόματα το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή-πελάτη κάθε 24 ώρες. Η 24ωρη χρονική περίοδος υπολογίζεται από την ώρα που έγινε η τελευταία επιτυχής λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Για παράδειγμα, αν ολοκληρώσετε τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στις 09:00 σήμερα, το Outlook θα ξεκινήσει τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) την επόμενη ημέρα στις 09:00 περίπου. Επομένως, διάφορα άτομα θα λαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις σε διαφορετικές, τυχαίες χρονικές στιγμές.

Σημείωση Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του υπολογιστή του Exchange είναι η δημιουργία ενός αρχείου με τις διαφορές του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) κάθε πρωί στις 04:00. Για να φτάσει μια αλλαγή που πραγματοποιείται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory στον υπολογιστή-πελάτη, πρέπει να γίνουν τα εξής:
 • Η αλλαγή πρέπει να εντοπιστεί από τον υπολογιστή του Exchange που δημιουργεί τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Για να γίνει αυτό, μπορεί να περάσουν αρκετές ώρες. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να περάσουν 24 ώρες. Αυτή η μεταβλητή θα αναφέρεται ως "x".
 • Οι υπολογιστές-πελάτες με Outlook πρέπει να λαμβάνουν τις ενημερωμένες εκδόσεις του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) κάθε 24 ώρες. Για να γίνει η ενημέρωση, μπορεί να περάσουν αρκετές ώρες. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να περάσουν 24 ώρες. Αυτή η μεταβλητή θα αναφέρεται ως "y".
Η ενημέρωση φθάνει στους υπολογιστές-πελάτες x + y ώρες αργότερα. Θα ήταν σπάνιο για έναν υπολογιστή-πελάτη να παρουσιάσει ποτέ τη μέγιστη καθυστέρηση των 48 ωρών και πάνω, εκτός εάν υπάρχουν ζητήματα αναπαραγωγής του Active Directory ή του δημόσιου φακέλου.

Ε6: Με ποιον τρόπο διαπιστώνεται πότε το Outlook θα προσπαθήσει να κάνει την επόμενη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A6:
Εάν δεν προσέξατε πότε έγινε για τελευταία φορά λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) από το Outlook, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίζετε πότε έχει προγραμματιστεί η επόμενη προσπάθεια λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) από το Outlook. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Outlook που να σας πληροφορεί για το χρονοδιάγραμμα λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Επομένως, για να κάνετε αναγκαστική λήψη της τελευταίας έκδοσης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) με μη αυτόματο τρόπο (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει νεότερη έκδοση διαθέσιμη στον υπολογιστή του Exchange), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή/Παραλαβή (Send/Receive) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Λήψη Βιβλίου διευθύνσεων (Download Address Book).
 • Τερματίστε το Outlook και στη συνέχεια ξεκινήστε το ξανά. Αφού ξεκινήσει το Outlook, θα ξεκινήσει η λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) ένα έως πέντε λεπτά αργότερα.

  Σημείωση Το Outlook συγκρίνει το αναγνωριστικό ακολουθίας της τελευταίας λήψης του με το αναγνωριστικό ακολουθίας του Πλήρους/Διαφορικού αρχείου OAB του διακομιστή Exchange. Εάν το Outlook προσδιορίσει ότι το αναγνωριστικό ακολουθίας είναι υψηλό σε σύγκριση με το αναγνωριστικό ακολουθίας που λήφθηκε, τότε ενεργοποιεί τη λήψη.
Ε7: Πόσο συχνά δημιουργούνται αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή του Exchange;

A7:
Από προεπιλογή, ο υπολογιστής του Exchange δημιουργεί τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) κάθε πρωί στις 05:00.

Ε8: Με ποιον τρόπο γίνεται ενημέρωση του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στο διακομιστή και στον υπολογιστή-πελάτη;

A8
: Καθημερινά, ο υπολογιστής του Exchange δημιουργεί ένα πλήρες Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) και ένα αρχείο με τις διαφορές από την προηγούμενη ημέρα. Ο υπολογιστής του Exchange αποθηκεύει το αρχείο με τις διαφορές και το πλήρες αρχείο για την τρέχουσα ημέρα, αλλά μόνο τα αρχεία με τις διαφορές για τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τη διαδικασία που χρησιμοποιούν το Exchange και το Outlook για τον προσδιορισμό των αρχείων του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) που πρέπει να ληφθούν στον υπολογιστή-πελάτη.
ExchangeOutlook
ΗμέραΑριθμός ακολουθίας πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book)Αριθμός ακολουθίας διαφορώνΕνέργεια υπολογιστή-πελάτηΑποτέλεσμα του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή-πελάτη
00Καμία διαφοράΔεν υπάρχειΔεν υπάρχει
111Δεν υπάρχειΔεν υπάρχει
222Εκκίνηση του OutlookΛήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) με αριθμό ακολουθίας 2.
333Δεν υπάρχειΔεν υπάρχει
444Εκκίνηση του OutlookΛήψη αρχείου διαφορών με αριθμό ακολουθίας 3 και 4 (ή λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) με αριθμό 4, εάν οι διαφορές με αριθμό 3 και 4 είναι μεγαλύτερες από το ένα όγδοο του μεγέθους ενός πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) με αριθμό 4).
Ε9: Ποια είναι τα τυπικά μεγέθη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A9:
Το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) ποικίλει από 3 έως 700 MB (χωρίς συμπίεση). Οι ακόλουθοι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book):
 • Η χρήση πιστοποιητικών σε μια εταιρεία. Όσο περισσότερα πιστοποιητικά PKI χρησιμοποιούνται, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Το μέγεθος των πιστοποιητικών PKI κυμαίνεται από 1 έως 3 KB. Αποτελούν το μεγαλύτερο παράγοντα αύξησης του μεγέθους του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).
 • Ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 • Ο αριθμός των ομάδων διανομής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 • Οι πληροφορίες που μια εταιρεία προσθέτει στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory για κάθε χρήστη και για κάθε ομάδα διανομής. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες συμπληρώνουν τις ιδιότητες διευθύνσεων σε κάθε χρήστη, ενώ άλλες όχι.
Ε10: Μπορώ να ενημερώνω πιο συχνά τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή του Exchange;

A10:
Δεν συνιστάται να κάνετε πιο συχνά ενημέρωση, καθώς είναι πιθανό να επηρεαστεί η απόδοση του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή. Η πιο συχνή δημιουργία αρχείων του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή του Exchange ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης στο διακομιστή. Μπορείτε να δείτε την επίδραση στην απόδοση στα παρακάτω στοιχεία:
 • Ο διακομιστής πρέπει να δημιουργεί πιο συχνά το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Ίσως χρειαστούν ώρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανάλογα με το μέγεθος της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 • Για κάθε ενημέρωση, το Outlook πρέπει να δημιουργήσει ένα αντίγραφο του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον τοπικό υπολογιστή και να εφαρμόσει τις σταδιακές αλλαγές που λαμβάνονται από το διακομιστή. Εάν το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον τοπικό υπολογιστή είναι 150 MB, το Outlook πρέπει να δημιουργεί ένα αντίγραφο αυτής της μεγάλης ποσότητας δεδομένων σε κάθε ενημέρωση.
 • Το Outlook διαθέτει ένα μηχανισμό "επιτάχυνσης", ο οποίος μειώνει την ταχύτητα ενημέρωσης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) όταν εντοπιστεί δραστηριότητα του χρήστη. Ανάλογα με το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει από μία έως οκτώ ώρες, εάν υπάρχει συνεχής δραστηριότητα του χρήστη.
Εάν θέλετε να αυξήσετε τη συχνότητα ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) είναι αρκετά μικρό. Ένα ικανοποιητικό μέγεθος κυμαίνεται από 1 MB έως 25 MB, χωρίς συμπίεση.

Για να προσαρμόσετε τη δημιουργία αυτών των αρχείων στο διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Exchange System Manager (ESM), αναπτύξτε το κοντέινερ Παραλήπτες (Recipients).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Λίστες διευθύνσεων χωρίς σύνδεση (Offline Address Lists).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στη λίστα διευθύνσεων χωρίς σύνδεση που έχετε καθορίσει για το χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή (Customize).
 5. Καθορίστε τις ώρες κατά τις οποίες θέλετε να δημιουργούνται αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στο διακομιστή σας.
Εάν έχετε αυξήσει τη συχνότητα δημιουργίας των αρχείων του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή του Exchange, μπορείτε επίσης να αυξήσετε τη συχνότητα λήψεων του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στον υπολογιστή-πελάτη. Για να το κάνετε αυτό:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή/Παραλαβή (Send/Receive), στη συνέχεια στην εντολή Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής (Send/Receive Settings) και τέλος κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής (Define Send/Receive Groups).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη ομάδα.
 4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη λογαριασμού σε αυτήν την ομάδα (Include the selected account in this group).
 5. Στην ομάδα Ενεργοποίηση των επιλογών που θέλετε για τον επιλεγμένο λογαριασμό (Select the options you want for the selected account), βεβαιωθείτε ότι το μόνο πλαίσιο ελέγχου που είναι επιλεγμένο είναι το πλαίσιο Λήψη Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Download offline address book) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ομάδες αποστολής/παραλαβής (Send/Receive Groups), κάντε κλικ στη νέα ομάδα.
 7. Στην περιοχή Ρύθμιση για την ομάδα Όνομα_ομάδας (Setting for Group_name), κάντε κλικ για να επιλέξετε μόνο το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματισμός αυτόματης αποστολής/παραλαβής κάθε (Schedule an automatic send/receive every) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των λεπτών.
 8. Στην περιοχή Όταν το Outlook είναι χωρίς σύνδεση (When Outlook is offline), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Με την προσαρμοσμένη ομάδα αποστολής/παραλαβής, το Outlook θα ζητήσει τη λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) από το διακομιστή με βάση τον αριθμό των λεπτών που έχετε καθορίσει στη ρύθμιση αποστολής/παραλαβής.

Ε11: Μπορώ να κάνω προγραμματισμένη λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) μέσω του μοντέλου αντικειμένων του Outlook;

A11:
Όχι, οι λήψεις του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) δεν εκτίθενται μέσω του μοντέλου αντικειμένων του Outlook.

Ε12: Πρόσθεσα ένα νέο χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, αλλά ο χρήστης δεν εμφανίζεται στο Outlook.

A12:
Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) δεν είναι ενημερωμένο. Για να εμφανιστούν οι αλλαγές στο Outlook πρέπει να συμβούν δύο πράγματα:
 • Ο διακομιστής πρέπει να δημιουργήσει το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) και να συμπεριλάβει τις αλλαγές στα αρχεία διαφορών.
 • Το πρόγραμμα-πελάτης Outlook πρέπει να κάνει λήψη των αλλαγών από το διακομιστή.
Εάν είστε βέβαιοι ότι το πρώτο βήμα έχει πραγματοποιηθεί, μπορείτε να κάνετε μη αυτόματη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή/Παραλαβή (Send/Receive) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Λήψη Βιβλίου διευθύνσεων (Download Address Book).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Λήψη των αλλαγών που έγιναν μετά την τελευταία αποστολή/παραλαβή (Download changes since last Send and Receive).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Εάν κάνετε συχνές αλλαγές στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book), ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε τη μέθοδο πρόσβασης των υπολογιστών με Outlook του δικτύου σας στο Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) και να υποχρεώσετε τους υπολογιστές με Outlook να χρησιμοποιούν την Καθολική λίστα διευθύνσεων (Global Address List) σε σύνδεση, όταν χρησιμοποιούν τη λειτουργία Cached Exchange.

Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε την ακόλουθη τιμή μητρώου στους υπολογιστές, ανάλογα με την έκδοση του Outlook που χρησιμοποιείτε.


Outlook 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Παράμετρος: DownloadOAB
Τύπος: REG_DWORD

Τιμή: 0

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Παράμετρος: DownloadOAB
Τύπος: REG_DWORD
Τιμή (Value): 0

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Παράμετρος: DownloadOAB
Τύπος: REG_DWORD
Τιμή: 0

Με την τιμή 0 (μηδέν), η λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) δεν γίνεται αυτόματα και το Outlook πρέπει να επικοινωνήσει με την Καθολική λίστα διευθύνσεων (Global Address List) σε σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές της παραμέτρου μητρώου DownloadOAB, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

823580 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων που αφορούν τον τρόπο λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση, όταν χρησιμοποιείται το Outlook σε λειτουργία Cached Exchange (US)
Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, εάν τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) (.oab) έχουν ήδη ληφθεί και αντιστοιχιστεί με ένα προφίλ MAPI για το Outlook, η ρύθμιση αυτή δεν θα έχει το σωστό αποτέλεσμα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να ορίσετε την τιμή μητρώου, να καταργήσετε όλα τα αρχεία .oab από τον τοπικό υπολογιστή και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε συγχρονισμό.

Ε13: Ποια είναι η επίδραση των λήψεων του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) στο δίκτυο; Υπάρχει περίπτωση οι λήψεις του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) να κατακλύσουν το δίκτυο;

A13:
Όταν ξεκινήσει για πρώτη φορά ένα προφίλ λειτουργίας προσωρινής αποθήκευσης, το Outlook κάνει λήψη του πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) από το διακομιστή. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο, ειδικά εάν γίνεται ταυτόχρονη εκκίνηση πολλών υπολογιστών-πελατών.

Άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπολογιστές-πελάτες του Outlook απαιτούν πλήρεις λήψεις του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) περιγράφονται στην ερώτηση 14. Οι λήψεις των διαφορών δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη επίδραση στο δίκτυο, εάν όλοι οι υπολογιστές-πελάτες ενημερώνουν τα αρχεία με τις διαφορές σε καθημερινή βάση.

Το Outlook 2003 έχει τις ακόλουθες δυνατότητες ασφαλείας που βοηθούν στην προστασία του δικτύου από υπερβολικές λήψεις του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book):
 • Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, το Outlook θα προσπαθήσει να κάνει μόνο μία πλήρη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) σε διάστημα 13 ωρών. Η προσπάθεια θεωρείται έγκυρη από τη στιγμή που το Outlook λαμβάνει ανταπόκριση από το διακομιστή και μπορεί τουλάχιστον να ξεκινήσει τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book).
 • Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, το Outlook δεν περιορίζει τον αριθμό των προσπαθειών για την ενημέρωση με τις διαφορές. Εάν αποτύχει μια ενημέρωση διαφορών, το Outlook θα δοκιμάσει εκ νέου την ενημέρωση έπειτα από μία ώρα.
Επίσης, το Outlook 2003 δεν θα εκτελέσει καμία πλήρη ή προσαυξητική λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book), εφόσον ο υπολογιστής-πελάτης είναι σε κατάσταση λειτουργίας "μόνο κεφαλίδες". Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, όταν το Outlook εντοπίσει μια “αργή” σύνδεση, όπως μια σύνδεση στα 56 KB, θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία "μόνο κεφαλίδες". Για να μεταβείτε αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας "μόνο κεφαλίδες", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange (Exchange Cached Mode), του μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη κεφαλίδων (Download Headers).

Σημείωση Η ρύθμιση παραμέτρων της λειτουργίας "μόνο κεφαλίδες" θα λειτουργήσει μόνο με το Exchange 2003. Ο Microsoft Exchange 2000 Server και ο Microsoft Exchange Server έκδοση 5.5 δεν υποστηρίζουν αυτήν την κατάσταση λειτουργίας.
Ε14: Κάτω από ποιες συνθήκες το Outlook θα πραγματοποιήσει πλήρη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book);

A14:
Το Outlook, όταν εκτελείται σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, θα πραγματοποιήσει λήψη του πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Δεν υπάρχει Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) στον υπολογιστή-πελάτη. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκύψει, εάν το Outlook δεν έχει πραγματοποιήσει πλήρη αρχικό συγχρονισμό.
 • Το συνολικό μέγεθος των αρχείων διαφορών είναι μεγαλύτερο από το ένα-όγδοο του πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book). Σε αυτήν την περίπτωση, το Outlook κάνει λήψη ολόκληρου του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) για καλύτερη απόδοση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει, εάν υπάρχουν πολλά αντικείμενα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory τα οποία έχουν κάποια αλλαγή σε μια ιδιότητα του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book). Για παράδειγμα, εάν οι αριθμοί τηλεφώνου έχουν ενημερωθεί με νέο κωδικό περιοχής, εάν έχουν προστεθεί τμήματα σε όλους τους χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και εάν έχουν προστεθεί νέοι τύποι διευθύνσεων.

  Για να τροποποιήσετε τον κανόνα για το ένα όγδοο, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP
  1. Στον υπολογιστή-πελάτη με Outlook, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
  3. Εάν δεν υπάρχει η καταχώρηση OAB Dif Divisor στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, δημιουργήστε την. Για να το κάνετε αυτό:
   1. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο δευτερεύον κλειδί Exchange Provider, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
   2. Πληκτρολογήστε OAB Dif Divisor και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο OAB Dif Divisor.
  5. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 4 στο πλαίσιο Τιμή (Value) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

   Αυτό το παράδειγμα ρύθμισης (4) επιτρέπει στο Outlook να κάνει λήψη των αρχείων με τις διαφορές του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) των οποίων το μέγεθος φτάνει το ένα τέταρτο του μεγέθους ολόκληρου του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).

   Σημείωση Εάν η τιμή μητρώου OAB Dif Divisor έχει οριστεί σε 0 (μηδέν), το Outlook θα χρησιμοποιήσει την τιμή 16, έτσι ώστε να μην διαιρείται με το 0.
  6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 • Ο πίνακας γονικών αποκλειστικών ονομάτων αλλάζει. Όταν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, όλοι οι υπολογιστές-πελάτες με Outlook θα προσπαθήσουν να εκτελέσουν μια πλήρη λήψη. Η αλλαγή ενδέχεται να προκύψει, εάν δημιουργηθεί ένα νέο γονικό αποκλειστικό όνομα (PDN) ή εάν καταργηθεί ένα γονικό αποκλειστικό όνομα (PDN).

  Το γονικό αποκλειστικό όνομα είναι ένα τμήμα του αποκλειστικού ονόματος (επίσης γνωστό ως DN) σε μια παλαιότερη μορφή του Exchange, το οποίο δεν περιλαμβάνει το τελικό σχετικό αποκλειστικό όνομα (επίσης γνωστό ως RDN). Για παράδειγμα, το /o=org/ou=site/cn=Recipients/cn=bob έχει το γονικό αποκλειστικό όνομα o=org/ou=site/cn=Recipients.

  Ο πίνακας γονικών αποκλειστικών ονομάτων είναι το σύνολο όλων των γονικών αποκλειστικών ονομάτων που υπάρχουν στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Προέρχονται από το χαρακτηριστικό legacyExchangeDN και από το χαρακτηριστικό proxyAddresses και αρχίζουν με το ακόλουθο πρόθεμα:
  x500:
  Διευθύνσεις X500 περιλαμβάνονται μόνο εάν αρχίζουν με /o=orgname, όπου orgname είναι το πραγματικό όνομα του τοπικού οργανισμού Exchange. Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις x500 που αφορούν χρήστες οι οποίοι έχουν μετεγκατασταθεί από άλλη εταιρεία δεν περιλαμβάνονται.
 • Κάποιο αρχείο διαφορών λείπει από το διακομιστή. Το Outlook δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ενημέρωση στην τρέχουσα έκδοση χωρίς αυτό το αρχείο. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Δεν ξεκινήσατε το Outlook (για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιό σας στο Exchange) για περισσότερες από 30 ημέρες. Η πολιτική διακομιστή επιτρέπει αρχεία διαφορών μόνο για 30 ημέρες.
  • Παρουσιάστηκε σφάλμα στο διακομιστή με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί το αρχείο διαφορών μιας ημέρας.
  • Έγινε επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του διακομιστή ή ο διακομιστής έπαψε να ανταποκρίνεται πριν να μπορέσει να δημοσιεύσει τα αρχεία με τις διαφορές, αλλά μετά κατάφερε να δημοσιεύσει τα αρχεία του πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στο δημόσιο φάκελο.
 • Η έκδοση του διακομιστή δεν αντιστοιχεί στην έκδοση του υπολογιστή-πελάτη. Υπάρχει μια πιο πρόσφατη έκδοση του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) στο διακομιστή. Για παράδειγμα, ενώ τώρα είναι διαθέσιμη η έκδοση 3a (Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode) εσείς έχετε κάνει λήψη της έκδοσης 2 του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).
 • Η εφαρμογή των αλλαγών στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) απέτυχε. Για παράδειγμα, τα αρχεία με τις διαφορές του διακομιστή είναι κατεστραμμένα. Η καταστροφή των αρχείων μπορεί να προκύψει εάν ο διακομιστής κλείσει κατά τη δημιουργία τους.
 • Έχει γίνει κάποια αλλαγή στον πίνακα legacyDN. Για παράδειγμα, έχει προστεθεί ένας νέος πίνακας legacyDN ή έχει διαγραφεί κάποιος υπάρχων πίνακας legacyDN από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
 • Ένα ή περισσότερα από τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) δεν υπάρχουν στον υπολογιστή-πελάτη. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει κατά λάθος ένα από τα αρχεία .oab του υπολογιστή του.
 • Μια προηγούμενη πλήρης λήψη απέτυχε και το Outlook πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
 • Έχετε κάνει μη αυτόματη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).
Σημείωση Το Outlook δεν θα πραγματοποιήσει πλήρη λήψη εάν υπάρχει πρόβλημα χώρου στο δίσκο του υπολογιστή-πελάτη. Αυτός ο περιορισμός ενισχύει την ασφάλεια του δικτύου ενάντια σε υπερβολικές λήψεις.

Ε15: Γίνεται συμπίεση των δεδομένων κατά τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A15:
Για εξοικονόμηση εύρους ζώνης, το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) συμπιέζεται σε λιγότερο από το ένα τρίτο του πλήρους μεγέθους του κατά τη λήψη. Μπορείτε να επαληθεύσετε το μέγεθος του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) της εταιρείας σας μεταβαίνοντας στη θέση αποθήκευσής του στο δημόσιο φάκελο του συστήματος του Exchange. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία του πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) χρησιμοποιώντας το Outlook Web Access με μια διεύθυνση URL παρόμοια με την ακόλουθη:
http://όνομα_υπολογιστή_Exchange/public/ non_ipm_subtree/offline%20address%book
Για μια πρόχειρη εκτίμηση, το μέγεθος του πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) είναι περίπου 1 MB ανά 1.000 χρήστες. Εάν υπάρχουν πιστοποιητικά χρηστών στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), προστίθεται περίπου 1 KB ανά πιστοποιητικό.

Ε16: Το Outlook εμφανίζει την κατάσταση "Ενημέρωση του βιβλίου διευθύνσεων " (Updating Address Book) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί;

A16:
Το Outlook διαθέτει μια δυνατότητα επιτάχυνσης, η οποία επιβραδύνει την ενημέρωση του βιβλίου διευθύνσεων όταν εργάζεστε στο Outlook. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση του μηνύματος κατάστασης "Ενημέρωση του βιβλίου διευθύνσεων " (Updating Address Book) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Outlook σάς βοηθά να ολοκληρώσετε άλλες δραστηριότητες χωρίς να παρεμποδίζεστε από την ενημέρωση του βιβλίου διευθύνσεων.

Ε17: Η απόδοση του υπολογιστή μου επιβραδύνεται όταν το Outlook εμφανίζει το μήνυμα κατάστασης "Ενημέρωση του βιβλίου διευθύνσεων " (Updating Address Book). Γιατί;

A17:
Σε υπολογιστές με αργές μονάδες σκληρού δίσκου, όπως ορισμένοι παλαιότεροι φορητοί υπολογιστές, η διαδικασία ενημέρωσης του βιβλίου διευθύνσεων μπορεί να επιβραδύνει την απόδοση του υπολογιστή, όταν ο σκληρός δίσκος είναι κατακερματισμένος. Για να βελτιώσετε την απόδοση λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), δοκιμάστε να κάνετε ανασυγκρότηση του σκληρού σας δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

314848 Οι περιορισμοί του εργαλείου Ανασυγκρότησης Δίσκων (Disk Defragmenter) στα Windows XP
Ε18: Οι ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής επηρεάζουν τις αυτόματες λήψεις του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) ανά 24-ωρο;

A18:
Το πλαίσιο ελέγχου Λήψη Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Download offline address book) στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής - "Όνομα_ομάδας" (Send/Receive Settings - Group_name) δεν επηρεάζει τη διαδικασία λήψης ανά 24ωρο. Ουσιαστικά, η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης του Outlook θα εξακολουθήσει να λαμβάνει το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) ανά 24 ώρες, ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει ενεργοποιηθεί.

Σημείωση Για να εντοπίσετε αυτήν την επιλογή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή/Παραλαβή (Send/Receive), στη συνέχεια στην εντολή Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής (Send/Receive Settings) και τέλος κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής (Define Send/Receive Groups).
 2. Κάντε κλικ στην ομάδα λογαριασμών σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
Όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Λήψη Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Download offline address book) και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Βιβλίου διευθύνσεων (Address Book Settings), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές Χωρίς λεπτομέρειες (No Details) ή Πλήρεις λεπτομέρειες (Full Details). Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τη ρύθμιση Χωρίς λεπτομέρειες (No Details), θα γίνει αυτόματα λήψη μιας έκδοσης χωρίς λεπτομέρειες στον υπολογιστή σας κατά τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).

Ε19: Με ποιον τρόπο μπορώ να προσδιορίσω αν ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί λήψη πλήρους Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A19:
Για να εμφανίζει το Outlook ένα παράθυρο διαλόγου με σχετικό ερώτημα πριν από την έναρξη λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP
 1. Στον υπολογιστή-πελάτη με Outlook, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Εάν η καταχώρηση Allow Full OAB Prompt δεν υπάρχει στη στήλη Όνομα (Name) του δεξιού παραθύρου, δημιουργήστε την. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  2. Πληκτρολογήστε Allow Full OAB Prompt και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Allow Full OAB Prompt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ορίστε αυτήν την τιμή σε 1 για να εμφανίζεται το ερώτημα. Ορίστε αυτήν την τιμή σε 0 για να μην εμφανίζεται το ερώτημα.
Όταν το Outlook ξεκινήσει τη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ρωτήσει αν θέλετε να κάνετε πλήρη λήψη. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No), το Outlook θα σας υποβάλλει ξανά το ερώτημα έπειτα από μία ώρα.

Ε20: Τα αρχεία ANSI του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) διαγράφονται κατά τη λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode από το Outlook;

A20:
Όταν ένα προφίλ του Outlook μεταβεί από λειτουργία ANSI σε λειτουργία Unicode, το Outlook θα διαγράψει τα παλαιότερα αρχεία ANSI του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Ωστόσο, το Outlook θα διαγράψει μόνο τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) που ανήκουν στο τρέχον προφίλ. Αν δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ Unicode, ίσως εξακολουθήσετε να βλέπετε ορισμένα παλαιότερα αρχεία ANSI του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), σε περίπτωση που τα αρχεία αυτά σχετίζονται με ένα άλλο προφίλ του Outlook.

Επίλυση ονομάτων

Ε21: Με ποιον τρόπο μπορώ να υποδείξω ότι θέλω απόλυτη συμφωνία των ψευδωνύμων με αυτά του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A21:
Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, υπάρχει μια ρύθμιση μητρώου που καθορίζει τον τρόπο συμφωνίας των ονομάτων με τα ονόματα του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Από προεπιλογή, τα τμήματα ονομάτων συμφωνούν με όλα τα πεδία ονομάτων και όχι μόνο με τα ψευδώνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος πίνακας περιέχει παραδείγματα του τρόπου επίλυσης των ονομάτων στο Outlook σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης:
ΌνομαΕπώνυμοΨευδώνυμο
BobBrewerbobb
BobbyJohnsonbjohnson
Αν πληκτρολογήσετε bobb στο πεδίο Διεύθυνση (Address), το Outlook επιλύει την καταχώρηση "bobb" δίνοντας και τις δύο καταχωρήσεις, στη λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης.

Μπορείτε να υποδείξετε ότι θέλετε απόλυτη συμφωνία για ένα ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληκτρολογώντας το σύμβολο ίσον πριν από το κείμενο του ψευδωνύμου. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε =bobb, το Outlook επιλύει το "bobb" σε Bob Brewer.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την απόλυτη συμφωνία ψευδωνύμου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο ίσον. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε OAB Exact Alias Match και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο OAB Exact Alias Match και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η επιλογή της τιμής 1 ενεργοποιεί την απόλυτη συμφωνία.
Ε22: Η ιδιότητα My Name της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory έχει οριστεί σε "Lastname, Firstname" και δεν μπορώ να επιλύσω το Firstname. Γιατί;

A22:
Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) υποστηρίζει ευρετήρια επίλυσης ονομάτων μόνο όσον αφορά τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • Lastname
 • DisplayName
 • Alias
 • OfficeLocation
 • Primary SMTP Address
 • Primary X500 Address
Αντιθέτως, είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Ο διαχειριστής σας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή ώστε να επιλύει ονόματα σε σχέση με οποιαδήποτε ομάδα ιδιοτήτων. Τα περιορισμένα ευρετήρια του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) λειτουργούν σωστά για εταιρείες των οποίων το όνομα είναι ορισμένο ως “Firstname Lastname” στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Το ακόλουθο δείγμα στοιχείων χρήστη δείχνει για ποιο λόγο η ανάλυση ονομάτων λειτουργεί σωστά με αυτήν τη ρύθμιση:
 • Lastname: Pica
 • DisplayName: Guido Pica
 • Alias: GPica
 • OfficeLocation: 18/2231
 • Primary SMTP address: GPica@exchange.contoso.com
 • Primary X500 address: /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να εντοπίσετε αυτόν το χρήστη πληκτρολογώντας “Guido” ή “Pica” ή “Guido Pica”.

Εάν στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory το εμφανιζόμενο όνομα είχε οριστεί σε "Lastname, Firstname", στο δείγμα στοιχείων χρήστη θα καταχωρούνταν οι ακόλουθες τιμές για τις ιδιότητες:
 • Pica
 • Pica, Guido
 • GPica
 • 18/2231
 • gpica@exchange.contoso.com
 • /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=gpica
Σε αυτήν τη ρύθμιση, δεν μπορείτε να βρείτε αυτόν το χρήστη αν πληκτρολογήσετε "Guido". Δεν υπάρχει καμία ιδιότητα στη δεύτερη λίστα που να ξεκινά με το στοιχείο “Guido”.

Εάν η υπηρεσία καταλόγου Active Directory έχει ρυθμιστεί σε "Lastname, Firstname" σε μια εταιρεία και είναι απολύτως απαραίτητο να επιλύεται το στοιχείο Firstname, πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2). Αυτό το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται στο SP2 επειδή το "Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση" (Offline Address Book) του SP2 κάνει λήψη της ιδιότητας PR_GIVEN_NAME. Εάν η εγκατάσταση του SP2 δεν είναι μια από τις διαθέσιμες επιλογές, πρέπει να εκτελέσετε πρόσθετα βήματα για υπολογιστές-πελάτες χωρίς SP2. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

831124 Τρόπος επιβολής επίλυσης διευθύνσεων διακομιστή μεσολάβησης και προσαρμοσμένων ιδιοτήτων σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης στο Outlook 2007 ή το Outlook 2003 (US)
Το άρθρο 831124 συνιστά να απενεργοποιήσετε την ανάλυση ονομάτων που παρέχεται από το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας προσωρινής αποθήκευσης, επειδή το Outlook πρέπει να διαθέτει το διακομιστή καθολικού καταλόγου για να επιλύει ονόματα.

Ε23: Δεν έχω τη δυνατότητα επίλυσης διευθύνσεων διακομιστή μεσολάβησης τώρα. Γιατί;

Α23:
Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) υποστηρίζει την επίλυση ονομάτων στα πεδία DisplayName, Lastname, OfficeLocation, Alias και Email address. Εάν αυτά τα πεδία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επιβάλλετε την επίλυση διευθύνσεων διακομιστή μεσολάβησης στο Outlook.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

831124 Τρόπος επιβολής επίλυσης διευθύνσεων διακομιστή μεσολάβησης και προσαρμοσμένων ιδιοτήτων σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης στο Outlook 2007 ή το Outlook 2003 (US)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο επιλύονται οι διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης ύστερα από την υλοποίηση των πληροφοριών στο άρθρο 831124. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες του άρθρου 831124 για πρόσθετες πληροφορίες.
Ε24: Μπορώ να προσθέσω μια προσαρμοσμένη ιδιότητα στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A24:
Όχι. Δεν μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες ιδιότητες απευθείας στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Τυχόν προσαρμοσμένες ιδιότητες που προστίθενται στην καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες:"Όνομα_χρήστη ("User_name" Properties) πρέπει να λαμβάνονται από το διακομιστή καθολικού καταλόγου όταν το Outlook βρίσκεται σε σύνδεση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κυκλοφορία κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call - RPC) στο διακομιστή που ίσως έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καθυστερήσεων στην περίπτωση που αυτές οι ιδιότητες δημοσιευτούν στην καρτέλα Γενικά (General). Συνιστούμε να προσθέτετε αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε εναλλακτικές καρτέλες. Για παράδειγμα, προσθέστε την προσαρμοσμένη πληροφορία στο πεδίο Σημειώσεις (Notes) της καρτέλας Τηλέφωνα (Telephones) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες: Όνομα_χρήστη ("User_name" Properties) του προγράμματος "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers). Οι πληροφορίες αυτές θα εμφανιστούν στο πλαίσιο Σημειώσεις (Notes) της καρτέλας Τηλέφωνο/Σημειώσεις (Phone/Notes) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες: Όνομα_χρήστη ("User_name" Properties) του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προσαρμοσμένων ιδιοτήτων κατά τη χρήση του Outlook, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

831124 Τρόπος επιβολής επίλυσης διευθύνσεων διακομιστή μεσολάβησης και προσαρμοσμένων ιδιοτήτων σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης στο Outlook 2007 ή το Outlook 2003 (US)
Ε25: Μπορώ να κάνω λήψη περισσότερων από ένα βιβλίων διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση; Μπορώ να χρησιμοποιήσω δύο προσωρινά αποθηκευμένα προφίλ με τα δικά τους βιβλία διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση;

A25:
Όχι. Το Outlook υποστηρίζει μόνο ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) ανά λογαριασμό χρήστη σε έναν υπολογιστή. Εάν έχετε πολλά προφίλ, μόνο ένα από τα προφίλ έχει τη δυνατότητα λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε δύο προφίλ σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έγινε λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) από ένα από αυτά τα προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book) για ένα προφίλ σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

823580 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων που αφορούν τον τρόπο λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση, όταν χρησιμοποιείται το Outlook σε λειτουργία Cached Exchange (US)
Ε26: Με ποιον τρόπο μπορώ να προσδιορίσω αν το Outlook χρησιμοποιεί το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) στον τοπικό υπολογιστή;

A26:
Για να προσδιορίσετε αν το Outlook χρησιμοποιεί ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Οffline address book) του οποίου έχει κάνει λήψη ή τη λίστα καθολικών διευθύνσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προς:.
 2. Στη λίστα Εμφάνιση ονομάτων από (Show Names from the), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Καθολική λίστα διευθύνσεων (Global Address List) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

  Όταν δείτε μια τοπική διαδρομή αρχείου, το Outlook χρησιμοποιεί το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) του οποίου έχει κάνει λήψη. Εάν δείτε ένα όνομα διακομιστή, όπως Win2003GC, το Outlook συνδέεται για να αναζητήσει αυτές τις πληροφορίες και δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμη μια πλήρη λήψη του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).
Ε27: Είναι δυνατή η κοινή χρήση των βιβλίων διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση σε έναν υπολογιστή μεταξύ πολλών προφίλ;

A27:
Όχι. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) αποθηκεύονται ανά προφίλ. Η κοινή χρήση των βιβλίων διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση μεταξύ πολλών προφίλ δεν είναι δυνατή.

Ε28: Με ποιον τρόπο μπορώ να κάνω λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode;

A28:
Από προεπιλογή, όταν είστε συνδεδεμένοι με ένα διακομιστή με Exchange 2003, το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) του οποίου γίνεται λήψη είναι ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode. Εάν είστε συνδεδεμένοι με ένα διακομιστή με Exchange 2000 ή Exchange 5.5, θα κάνετε πάντοτε λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή ANSI.

Οι βασικοί κανόνες είναι:
 • Όταν το Outlook εκτελείται σε λειτουργία Unicode, τότε προσπαθεί να κάνει λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode. Εάν δεν είναι διαθέσιμο κάποιο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode, το Outlook κάνει λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή ANSI.
 • Όταν το Outlook εκτελείται σε λειτουργία ANSI, τότε προσπαθεί πάντα να κάνει λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή ANSI.
Σημείωση Όταν ο υπολογιστής σας εκτελεί το Exchange 2003, το προφίλ σας πρέπει επίσης να έχει οριστεί σε λειτουργία Unicode, για να κάνει λήψη ενός Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε μορφή Unicode. Για να ελέγξετε τη λειτουργία για το προφίλ σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλ. ταχυδρομείου (View or change existing e-mail accounts) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στο λογαριασμό σας Exchange και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts), κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις (More Settings).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 6. Σημειώστε την περιγραφή στην περιοχή Λειτουργία γραμματοκιβωτίου (Mailbox Mode).
 7. Εάν είστε σε λειτουργία που δεν είναι Unicode και χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Exchange 2000 ή Exchange 2003, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ του Outlook για να μεταβείτε σε λειτουργία Unicode.
Ε29: Σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, πρέπει να διαθέτω ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) με πλήρεις λεπτομέρειες ή μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) χωρίς λεπτομέρειες;

A29:
Η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης του Outlook 2003 βασίζεται στις πληροφορίες που υπάρχουν στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) με πλήρεις λεπτομέρειες, ώστε να παρέχει μια πιο ομαλή εμπειρία σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης. Ένα Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) χωρίς λεπτομέρειες δεν παρέχει όλες τις ιδιότητες που απαιτεί το Outlook για να λειτουργεί χωρίς πρόσβαση στο διακομιστή. Η έλλειψη ιδιοτήτων ενδέχεται να προκαλέσει διακοπή της απόκρισης του Outlook κατά χρονικά διαστήματα.

Ε30: Ποια κοντέινερ υπάρχουν στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A30:
Το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) υποστηρίζει ένα μόνο “κοντέινερ". Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς επηρεάζεται το Outlook από αυτό:
 1. Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα προφίλ που βρίσκεται σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προς:.

  Η λίστα Εμφάνιση ονομάτων από (Show Names from the) εμφανίζει την καθολική λίστα διευθύνσεων ως το προεπιλεγμένο κοντέινερ.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Καθολική λίστα διευθύνσεων (Global Address List) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).

  Στην περιοχή Ο τρέχων διακομιστής είναι (The current server is), εμφανίζεται η τοπική διαδρομή των αρχείων του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Αυτό δηλώνει ότι η καθολική λίστα διευθύνσεων χρησιμοποιείται ως κοντέινερ για το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book). Σε αυτήν τη ρύθμιση, κάθε φορά που επιλέγετε ένα όνομα από τη λίστα καθολικών διευθύνσεων, δεν θα βλέπετε την κυκλοφορία δικτύου μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Καθολική λίστα διευθύνσεων (Global Address List Properties), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στη λίστα Εμφάνιση ονομάτων από (Show Names from the).
 6. Σημειώστε τα πρόσθετα κοντέινερ στην περιοχή Όλες οι λίστες διευθύνσεων (All Address Lists). Κανένα από αυτά τα κοντέινερ δεν βρίσκεται στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).
 7. Στην περιοχή Όλες οι λίστες διευθύνσεων (All Address Lists), κάντε κλικ σε ένα κοντέινερ. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο κοντέινερ Όλες οι επαφές (All Contacts).

  Εάν κάνετε κλικ σε ένα όνομα του κοντέινερ Όλες οι επαφές (All Contacts), το Outlook θα κάνει λήψη των πληροφοριών από το διακομιστή και όχι από το τοπικό Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book).
Ε31: Πού βρίσκονται τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book);

A31:
Τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) βρίσκονται στο φάκελο %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Ο φάκελος αυτός περιέχει έξι αρχεία για το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) με πλήρεις λεπτομέρειες ή πέντε αρχεία για το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) χωρίς λεπτομέρειες. Τα ονόματα αρχείου προσδιορίζουν αν το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) είναι σε μορφή Unicode ή ANSI. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα ονόματα αρχείων που περιλαμβάνονται.
ANSIUnicodeΣημειώσεις
Anrdex.oabUanrdex.oab
Browse.oabUbrowse.oab
Details.oabUdetails.oabΤο αρχείο αυτό δεν υπάρχει στο Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) χωρίς λεπτομέρειες.
Rdndex.oabUrdndex.oab
Pdndex.oabUpdndex.oab
Tmplts.oabUtmplts.oab
Ε32: Δεν διαθέτω χώρο στη μονάδα δίσκου C. Μπορώ να μετακινήσω το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) σε άλλη μονάδα δίσκου;

A32:
Ναι. Για να μετακινήσετε το Βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book), ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Όνομα_προφίλ\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
 4. Πληκτρολογήστε 001e660e και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο 001e660e και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία του Βιβλίου διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση (Offline Address Book) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης και το βιβλίο διευθύνσεων για εργασία χωρίς σύνδεση, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 841273 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Σεπ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

Σχόλια