Περιγραφή της γραμμής πληροφοριών του Internet Explorer στο Windows XP SP2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η γραμμή πληροφοριών του Internet Explorer είναι ένα νέο περιβάλλον χρήστη (UI) το οποίο περιλαμβάνεται στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται όταν γίνει αποκλεισμός πιθανώς επικίνδυνων ενεργειών σε μια ιστοσελίδα. Η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται μεταξύ της γραμμής εργαλείων και του παραθύρου περιεχομένου του Internet Explorer και είναι παρόμοια με την περιοχή ειδοποιήσεων του Outlook 2003. Η περιοχή ειδοποιήσεων του Outlook 2003 σάς ενημερώνει για το αποκλεισμένο περιεχόμενο. Η γραμμή πληροφοριών του Internet Explorer στο Windows XP SP2 αντικαθιστά πολλά από τα συνηθισμένα παράθυρα διαλόγου, τα οποία σας ζητούν πληροφορίες και παρέχει επίσης μια προεξέχουσα περιοχή για την εμφάνιση πληροφοριών τις οποίες ίσως θελήσετε να προβάλετε ή στις οποίες ίσως θελήσετε να εκτελέσετε κάποιες ενέργειες. Στα παραδείγματα παραθύρων διαλόγου, τα οποία έχουν αντικατασταθεί από ειδοποιήσεις της γραμμής πληροφοριών, περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις αποκλεισμένων στοιχείων ελέγχου ActiveX, αναδυόμενα παράθυρα, διαδικασίες λήψης και ενεργό περιεχόμενο.

Σημαντικό Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη γραμμή πληροφοριών του Internet Explorer, μειώνοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας. Ωστόσο, συνιστάται αυστηρά να αφήσετε αυτές τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο προεπιλεγμένο ή σε υψηλότερο επίπεδο. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας του Internet Explorer έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από ιούς και από επιθέσεις στο Internet.

Περισσότερες πληροφορίες

Η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται και λειτουργεί όπως η περιοχή ειδοποιήσεων αποκλεισμένου περιεχομένου του Outlook 2003. Η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται μεταξύ της γραμμής εργαλείων και του παραθύρου περιεχομένου του Internet Explorer όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση και στη συνέχεια εξαφανίζεται όταν επισκεφθείτε άλλη θέση. Το κείμενο της γραμμής πληροφοριών διαφέρει ανάλογα με την ειδοποίηση που παρέχεται. Το κείμενο αναδιπλώνεται σε δύο γραμμές, εάν υπερβαίνει τα όρια της γραμμής πληροφοριών. Για παράδειγμα, ένα συνηθισμένο μήνυμα ειδοποίησης είναι το παρακάτω:
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις σας δεν επιτρέπουν την εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX σε αυτήν τη σελίδα. Ως αποτέλεσμα, η σελίδα ενδέχεται να μην εμφανιστεί σωστά.
Για να μεταφέρετε την εστίαση στη γραμμή πληροφοριών από τα άλλα αντικείμενα του προγράμματος περιήγησης, πιέστε το πλήκτρο TAB.

Όταν κάνετε κλικ ή δεξιό κλικ στη γραμμή πληροφοριών, εμφανίζεται ένα μενού το οποίο σχετίζεται με την τρέχουσα ειδοποίηση. Το μενού αυτό περιέχει πάντοτε την εντολή Βοήθεια της γραμμής πληροφοριών (Information Bar Help), η οποία παρέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση. Οι εντολές της γραμμής πληροφοριών που έχουν απενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή εμφανίζονται θαμπές (απενεργοποιημένες).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της γραμμής πληροφοριών, ώστε να αναπαράγεται ένας ήχος κάθε φορά που εμφανίζεται η γραμμή πληροφοριών. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση ήχου είναι ενεργοποιημένη. Όταν εμφανίζεται η Γραμμή πληροφοριών, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το εικονίδιο αξιοπιστίας των Windows αντί για την ειδοποίηση Σφάλμα στη σελίδα (Error on page).

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει αποκλεισμός περισσότερων από μίας ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει αποκλεισμός ενός αναδυόμενου παραθύρου ταυτόχρονα με τον αποκλεισμό μιας εγκατάστασης πρόσθετου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κείμενο της γραμμής πληροφοριών γίνεται πιο γενικό και τα μενού συγχωνεύονται για να εμφανίσουν κάθε ενέργεια που έχει αποκλειστεί. Κάθε αποκλεισμένη ενέργεια διαθέτει ένα υπομενού.Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ζώνης ασφαλείας της γραμμής πληροφοριών. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποίηση από τη γραμμή πληροφοριών ή μια λιγότερο εμφανή ειδοποίηση σχετικά με τις λειτουργίες αρχείων και λήψης κώδικα. Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνεται επίσης στο Windows XP SP1.

Δυνατότητες της γραμμής πληροφοριών του Windows XP SP2

Υποδείξεις εγκατάστασης πρόσθετου (Add-in installation prompts)

Στο Windows XP SP1, όταν μια ιστοσελίδα αναφέρεται σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να γίνει λήψη των στοιχείων ελέγχου ActiveX. Στο Windows XP SP2, το ερώτημα αυτό εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών καθώς και τις ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε από το μενού:
Στοιχείο της γραμμής πληροφοριώνΕμφάνιση
Κείμενο της γραμμής πληροφοριών
Για την ενίσχυση της ασφάλειάς σας, ο Internet Explorer διάκοψε την εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή σας από αυτήν την τοποθεσία. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες επιλογές...
Σύντομο κείμενο
Αποκλεισμός εγκατάστασης λογισμικού
Επιλογές μενού
Εγκατάσταση λογισμικού...

Ποιος κίνδυνος υπάρχει;

Ειδοποίηση για αποκλεισμένο αναδυόμενο παράθυρο

Το Windows XP SP2 εμφανίζει μια ειδοποίηση στη γραμμή πληροφοριών κάθε φορά που γίνεται αποκλεισμός ενός αναδυόμενου παραθύρου. Η γραμμή πληροφοριών σάς δίνει τη δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών του προγράμματος αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων, όπως η αναπαραγωγή του αναδυόμενου παραθύρου, η προσθήκη της τοποθεσίας Web στη λίστα "Επιτρεπόμενες τοποθεσίες" (Allowed sites) για τα αναδυόμενα παράθυρα ή η μετάβαση στις ρυθμίσεις του προγράμματος αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της γραμμής πληροφοριών για αναδυόμενα παράθυρα, αν αποφασίσετε ότι η ειδοποίηση είναι πολύ μεγάλη για το συμβάν του αναδυόμενου παραθύρου. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών καθώς και τις ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε από το μενού:
Στοιχείο της γραμμής πληροφοριώνΕμφάνιση
Κείμενο της γραμμής πληροφοριών
Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ εδώ...
Σύντομο κείμενο
Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου
Επιλογές μενού
Εμφάνιση του τελευταίου αναδυόμενου παραθύρου

Δυνατότητα αναδυόμενων παραθύρων για αυτήν την τοποθεσία

Δυνατότητα αναδυόμενων παραθύρων

Εμφάνιση γραμμής πληροφοριών για αποκλεισμένα αναδυόμενα παράθυρα (Επιλεγμένη)

Επιλογές αναδυόμενου παραθύρου...

Υποδείξεις αυτόματης λήψης

Στο Windows XP SP2, οι ερωτήσεις λήψης αρχείων που παρουσιάζονται αυτόματα εμφανίζονται στη γραμμή πληροφοριών.Η γραμμή πληροφοριών περιλαμβάνει περιγραφικό κείμενο το οποίο εξηγεί το λόγο πραγματοποίησης αυτής της ενέργειας και παρέχει επίσης ένα μενού που αλλάζει σύμφωνα με το περιβάλλον, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών καθώς και τις ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε από το μενού:
Στοιχείο της γραμμής πληροφοριώνΕμφάνιση
Κείμενο της γραμμής πληροφοριών
Για την ενίσχυση της ασφάλειάς σας, ο Internet Explorer απέκλεισε τη λήψη αρχείων στον υπολογιστή σας από αυτήν την τοποθεσία. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες επιλογές...
Κείμενο φιλικής ειδοποίησηςΑποκλεισμός λήψης αρχείων
Επιλογές μενούΛήψη λογισμικού

Ποιος κίνδυνος υπάρχει;

Αποκλεισμός ενεργού περιεχομένου

Στο Windows XP SP2, όταν γίνει αποκλεισμός της εκτέλεσης του ενεργού περιεχομένου στη ζώνη τοπικού υπολογιστή, εμφανίζεται η γραμμή πληροφοριών.

Η γραμμή πληροφοριών περιλαμβάνει περιγραφικό κείμενο το οποίο εξηγεί το λόγο πραγματοποίησης αυτής της ενέργειας και παρέχει επίσης ένα μενού που αλλάζει σύμφωνα με το περιβάλλον, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών καθώς και τις ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε από το μενού:
Στοιχείο της γραμμής πληροφοριώνΕμφάνιση
Κείμενο της γραμμής πληροφοριών
Για την ενίσχυση της ασφάλειάς σας, ο Internet Explorer περιόρισε την εμφάνιση από αυτό το αρχείο ενεργού περιεχομένου το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές...
Σύντομο κείμενο
Αποκλεισμός ενεργού περιεχομένου

Επιλογές μενούΔυνατότητα αποκλεισμένου περιεχομένου

Ποιος κίνδυνος υπάρχει;

Το στοιχείο ελέγχου ActiveX αποκλείστηκε εξαιτίας των ρυθμίσεων ασφαλείας

Το Windows XP SP2 δεν εμφανίζει πλέον το ερώτημα Το στοιχείο ελέγχου ActiveX αποκλείστηκε εξαιτίας των ρυθμίσεων ασφαλείας. Ο Internet Explorer εμφανίζει αυτήν την ειδοποίηση στη γραμμή πληροφοριών.

Η γραμμή πληροφοριών περιλαμβάνει περιγραφικό κείμενο το οποίο εξηγεί το λόγο πραγματοποίησης αυτής της ενέργειας και παρέχει επίσης ένα μενού που αλλάζει σύμφωνα με το περιβάλλον, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών καθώς και τις ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε από το μενού:
Στοιχείο της γραμμής πληροφοριώνΕμφάνιση
Κείμενο της γραμμής πληροφοριών
Οι ρυθμίσεις ασφαλείας δεν επιτρέπουν την εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX σε αυτήν τη σελίδα. Η σελίδα αυτή ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες επιλογές...
Σύντομο κείμενο
Αποκλεισμός λογισμικού
Επιλογές μενούΔυνατότητα εκτέλεσης στοιχείων ελέγχου ActiveX από αυτήν την τοποθεσία

Ποιος κίνδυνος υπάρχει;
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 843017 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια