Επαναφορά από ένα πλήρες αρχείο καταγραφής συναλλαγών σε μια βάση δεδομένων του SQL Server

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών είναι πολύ μεγάλα. Τα πλήρη αρχεία καταγραφής συναλλαγών μπορούν να αχρηστεύσουν τη βάση δεδομένων Microsoft SQL Server. Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να περικόψετε και να συρρικνώσετε το μέγεθος των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, καθώς και ο τρόπος να αποφύγετε τη μη αναμενόμενη αύξηση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες

Μείωση του μεγέθους του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

Για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που προκύπτει όταν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών είναι πλήρη, θα πρέπει να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να περικόψετε τις ανενεργές συναλλαγές από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών και να συρρικνώσετε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

Σημείωση Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση της ακεραιότητας των συναλλαγών της βάσης δεδομένων. Επομένως, δεν πρέπει να διαγράψετε τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ακόμη και μετά από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του μεγέθους του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περικοπή των ανενεργών στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών

Όταν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών γεμίσουν, θα πρέπει να δημιουργήσετε άμεσα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Κατά τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, ο SQL Server περικόπτει αυτόματα το ανενεργό τμήμα του αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Το ανενεργό τμήμα του αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιέχει τις ολοκληρωμένες συναλλαγές και, επομένως, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον SQL Server κατά τη διάρκεια της διεργασίας επαναφοράς. Ο SQL Server επαναχρησιμοποιεί αυτόν τον αποκομμένο, ανενεργό χώρο στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών αντί να επιτρέψει την αύξηση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και τη χρήση περισσότερου χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα ζητήματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσετε κατά την επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας αρχείων καταγραφής συναλλαγών, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online:
 • Αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων καταγραφής συναλλαγών
 • Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις ανενεργές συναλλαγές από ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Περικοπή (Truncate). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την περικοπή των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, ανατρέξτε στο θέμα "Περικοπή του αρχείου καταγραφής συναλλαγών" ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online.

Σημαντικό Μετά από τη μη αυτόματη περικοπή των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων πριν δημιουργήσετε το αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την περικοπή των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

62866 Λόγοι για τους οποίους το αρχείο καταγραφής συναλλαγών SQL δεν περικόπτεται

Συρρίκνωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

Η λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας ή η μέθοδος Περικοπή (Truncate) δεν μειώνει το μέγεθος του αρχείου καταγραφής. Για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, πρέπει να συρρικνώσετε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Για να συρρικνώσετε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο απαιτούμενο μέγεθος και να καταργήσετε τις σελίδες που δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DBCC SHRINKFILE. Η πρόταση DBCC SHRINKFILE του Transact-SQL μπορεί να συρρικνώσει μόνο το ανενεργό τμήμα μέσα στο αρχείο καταγραφής.

Σημείωση Η πρόταση DBCC SHRINKFILE του Transact-SQL δεν μπορεί να περικόψει το αρχείο καταγραφής και να συρρικνώσει το χώρο που χρησιμοποιείται στο αρχείο καταγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συρρίκνωση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online:
 • Συρρίκνωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
 • DBCC SHRINKFILE
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συρρίκνωσης των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στον SQL Server 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

272318 Συρρίκνωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών στον SQL Server 2000 με DBCC SHRINKFILE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη συρρίκνωση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

814574 PRB: Σφάλμα: Το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η συρρίκνωση του αρχείου καταγραφής..." εμφανίζεται κατά τη συρρίκνωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
324432 PRB: Οι εντολές DBCC SHRINKFILE και SHRINKDATABASE ενδέχεται να μην λειτουργούν λόγω της κατακερματισμένης συμπλήρωσης των στηλών κειμένου, ntext ή εικόνων


Αποφυγή της απρόσμενης αύξησης των αρχείων καταγραφής συναλλαγών

Για να αποτρέψετε την απρόσμενη αύξηση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Καθορίστε το μέγεθος των αρχείων καταγραφής συναλλαγών σε μια υψηλή τιμή για να αποφύγετε την αυτόματη ανάπτυξη των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.
 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους της αυτόματης ανάπτυξης των αρχείων καταγραφής συναλλαγών χρησιμοποιώντας μονάδες μνήμης αντί για ποσοστό μετά από την προσεκτική εκτίμηση του βέλτιστου μεγέθους μνήμης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη ρύθμιση παραμέτρων της επιλογής αυτόματης ανάπτυξης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

  315512 Θέματα που θα πρέπει να εξετάσετε για τη ρύθμιση παραμέτρων στων επιλογών αυτόματης ανάπτυξης και αυτόματης συρρίκνωσης

 • Αλλαγή του μοντέλου αποκατάστασης. Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής δεδομένων, θα πρέπει να ανακτήσετε τη βάση δεδομένων ώστε να διατηρηθεί η συνέπεια των δεδομένων και η ακεραιότητα των συναλλαγών της βάσης δεδομένων. Ανάλογα με τη σημασία των δεδομένων στη βάση δεδομένων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα μοντέλα αποκατάστασης για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας και ποια είναι η έκθεση σε απώλεια δεδομένων:
  • Μοντέλο απλής αποκατάστασης
  • Μοντέλο πλήρους αποκατάστασης
  • Μοντέλο αποκατάστασης μαζικής καταγραφής
  Χρησιμοποιώντας το μοντέλο απλής αποκατάστασης, μπορείτε να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων στο πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο πλήρους αποκατάστασης ή το μοντέλο αποκατάστασης μαζικής καταγραφής, μπορείτε να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων σας στο σημείο που προέκυψε η αποτυχία, αποκαθιστώντας τη βάση δεδομένων με τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων καταγραφής συναλλαγών.

  Από προεπιλογή, στον SQL Server 2000 και τον SQL Server 2005, ως μοντέλο αποκατάστασης για μια βάση δεδομένων του SQL Server ορίζεται το μοντέλο πλήρους αποκατάστασης. Με το μοντέλο πλήρους αποκατάστασης, χρησιμοποιείται τακτικά η διεργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του αρχείου καταγραφής συναλλαγών για την αποφυγή της δυσανάλογης αύξησης του μεγέθους του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ως προς το μέγεθος της βάσης δεδομένων. Ωστόσο, εάν η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του αρχείου καταγραφής συναλλαγών δεν εκτελεστεί, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αυξάνεται και συμπληρώνει το δίσκο και ενδέχεται να μην είστε σε θέση να εκτελέσετε λειτουργίες τροποποίησης δεδομένων στη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Μπορείτε να αλλάξετε το μοντέλο αποκατάστασης από πλήρες σε απλό εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών κατή τη διάρκεια μιας λειτουργίας επαναφοράς από καταστροφή.
 • Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας αρχείων καταγραφής συναλλαγών για τη διαγραφή των ανενεργών συναλλαγών από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών.
 • Σχεδιάστε τις συναλλαγές ώστε να είναι μικρές.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν δεν εξακολουθούν να εκτελούνται για αόριστο χρονικό διάστημα.
 • Προγραμματίστε την επιλογή "Ενημέρωση στατιστικών" ώστε να εμφανίζεται καθημερινά.
 • Για να κάνετε ανασυγκρότηση των ευρετηρίων ώστε να εκμεταλλευτείτε την απόδοση του φόρτου εργασίας στο περιβάλλον παραγωγής, χρησιμοποιήστε την πρόταση DBCC INDEXDEFRAG Transact-SQL αντί για την DBCC DBREINDEX Transact-SQL. Εάν εκτελέσετε την πρόταση DBCC DBREINDEX, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά όταν η βάση δεδομένων SQL Server βρίσκεται σε λειτουργία πλήρους αποκατάστασης. Επιπλέον, η πρόταση DBCC INDEXDEGRAG δεν διατηρεί τα στοιχεία κλειδώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντίθετα από την πρόταση DBCC DBREINDEX.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ανασυγκρότηση των ευρετηρίων του SQL Server 2000, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Εάν πρέπει να εκτελέσετε την πρόταση DBCC DBREINDEX ως εργασία που αποτελεί τμήμα του σχεδίου συντήρησης της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να διαχωρίσετε την εργασία σε πολλαπλές εργασίες. Επιπλέον, πρέπει να δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών μεταξύ της εκτέλεσης των εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Στον SQL Server 2000 και τον SQL Server 2005, κάθε βάση δεδομένων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα αρχείο δεδομένων και ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Ο SQL Server αποθηκεύει φυσικά τα δεδομένα στο αρχείο δεδομένων. Στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποθηκεύονται οι λεπτομέρειες όλων των τροποποιήσεων που εκτελούνται στη βάση δεδομένων SQL Server και οι λεπτομέρειες των συναλλαγών που εκτελέστηκαν σε κάθε τροποποίηση. Εφόσον η ακεραιότητα των συναλλαγών θεωρείται θεμελιώδες και εγγενές χαρακτηριστικό του SQL Server, η καταγραφή των λεπτομερειών των συναλλαγών δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί στον SQL Server.

Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών διαιρείται λογικά σε μικρότερα τμήματα, τα οποία αναφέρονται ως εικονικά αρχεία καταγραφής. Στον SQL Server 2000, μπορείτε να ρυθμίσετε το αρχείο καταγραφής συναλλαγών ώστε να αναπτύσσεται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Η επέκταση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι δυνατό να ελέγχεται από το χρήστη ή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί όλο το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο. Οι τροποποιήσεις που ο SQL Server εφαρμόζει στο μέγεθος του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, όπως για παράδειγμα η περικοπή των αρχείων καταγραφής συναλλαγών ή η αύξηση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, εκτελούνται σε μονάδες εικονικών αρχείων καταγραφής.

Εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών που αντιστοιχεί σε μια βάση δεδομένων SQL Server γεμίσει και έχετε ρυθμίσει την επιλογή για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ώστε να αυξάνονται αυτόματα, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αυξάνεται σε μονάδες εικονικών αρχείων καταγραφής. Ορισμένες φορές, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών μπορεί να γίνει υπερβολικά μεγάλο και να εξαντληθεί ο χώρος στο δίσκο. Όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών αυξηθεί σε σημείο που να χρησιμοποιεί όλο το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο και δεν μπορεί πλέον να αναπτυχθεί, δεν μπορείτε να εκτελέσετε καμία λειτουργία τροποποίησης στη βάση δεδομένων. Επιπλέον, ο SQL Server ενδέχεται να επισημάνει τη βάση δεδομένων σας ως ύποπτη εξαιτίας της έλλειψης χώρου για την επέκταση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια που ενδέχεται να προκαλέσουν την απροσδόκητη αύξηση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

317375 Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αυξάνεται απροσδόκητα ή γεμίζει στον SQL Server


Αναφορές

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων των απαιτήσεων πρόσθετου χώρου στο δίσκο κατά τη διαδικασία ανάκτησης, ανατρέξτε στο θέμα "Ανεπαρκής χώρος στο δίσκο" στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική αρχείων καταγραφής συναλλαγών, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online:
 • Αρχιτεκτονική καταγραφής συναλλαγών
 • Λογική αρχιτεκτονική καταγραφής συναλλαγών
 • Φυσική αρχιτεκτονική αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα αποκατάστασης στον SQL Server 2000, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online:
 • Επιλογή μοντέλου αποκατάστασης
 • Απλή αποκατάσταση
 • Πλήρης αποκατάσταση
 • Αποκατάσταση μαζικής καταγραφής
 • Εναλλαγή μοντέλων αποκατάστασης

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 873235 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Φεβ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια