Μια συνάθροιση ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer 6 Service Pack 1

Σύνοψη

Ο Internet Explorer 6 service pack 1 επείγουσες επιδιορθώσεις (SP1) που κυκλοφόρησαν μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-004 ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 που τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 περιλαμβάνει επίσης τις επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer 6 SP1 που κυκλοφόρησαν μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-004. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Πρέπει να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, εάν απαιτούνται μία ή περισσότερες από το Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) οι επείγουσες επιδιορθώσεις που παρατίθενται στην ενότητα "λίστα των ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση".

Σημείωση Εάν δεν εκτελείτε το Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106), δεν χρειάζεστε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377. Αντί για αυτό, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 που τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 της Microsoft. Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 για άλλες εκδόσεις του Internet Explorer περιλαμβάνει επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894. Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 περιλαμβάνει επίσης τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 της Microsoft.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια συνάθροιση ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για το Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106). Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) και τις επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer 6 SP1 που δημιουργήθηκαν μετά την ασφάλεια, ενημερωμένη έκδοση MS04-004.


Για Internet Explorer 6 Service Pack 1 για το Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, τα Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6, τα Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows Millennium Edition, είναι οι περισσότερες επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer δεν περιλαμβάνεται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-038 της Microsoft. Εάν εγκαταστήσετε μία ή περισσότερες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 για το Internet Explorer 6 SP1, οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004 θα καταργηθούν, εάν η επείγουσα επιδιόρθωση αντικατέστησε ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS04-038. Ξεκινώντας με το MS04-025, οι αθροιστικές επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Internet Explorer είναι διαθέσιμες σε μια ξεχωριστή συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνει τις αθροιστικές επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για παράδειγμα, η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας του MS04-025 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας στο MS04-038 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, ανατρέξτε στην ενότητα λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση .

Για τον Internet Explorer 6 για Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 και Windows 64-Bit Edition, έκδοση 2003, τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 περιέχουν επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004, οι επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-025, και ενημερώσεις κώδικα για όλους την ασφάλεια θέματα που καλύπτονται από την MS04-038 της Microsoft. Ωστόσο, οι εκδόσεις επειγουσών επιδιορθώσεων των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκαθίστανται μόνο αν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer για την ενημέρωση ενός ή περισσότερων από τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας" αυτού του ενημερωτικού δελτίου.

Για τον Internet Explorer 5. x και το Internet Explorer 6 για Windows XP, τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 περιέχουν επείγουσες επιδιορθώσεις που συμπεριλήφθηκαν μετά το MS04-004 και επείγουσες επιδιορθώσεις που συμπεριλήφθηκαν μετά το MS04-025 και τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας στο MS04-038 της Microsoft. Οι εκδόσεις επειγουσών επιδιορθώσεων των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκαθίστανται ανεξάρτητα από το αν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer για την ενημέρωση ενός ή περισσότερων από τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας" αυτού του ενημερωτικού δελτίου.


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 (834707), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Επιστροφή στην κορυφή

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες λήψης

Στο Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) για τα Windows 2000 και Windows XP

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου για τα Windows 2000 και Windows XP.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Επιστροφή στην κορυφή

Στο Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) για τα Windows NT 4.0, των Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition και στα Windows 98

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του Windows NT 4.0, τα Windows Me, Windows 98 Second Edition και πακέτου των Windows 98.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Επιστροφή στην κορυφή

Στο Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) (εκδόσεις 64-bit)

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου Windows XP 64-Bit Edition έκδοση 2002.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Επιστροφή στην κορυφή

Τα Windows Server 2003 (εκδόσεις 64-bit)

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου Windows XP 64-Bit Edition έκδοση 2002. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε Microsoft Windows Server 2003 (εκδόσεις 64-bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824994 περιγραφή των περιεχομένων ενός λογισμικού του Windows Server 2003 πακέτο ενημερωμένης έκδοσηςΕπιστροφή στην κορυφή

Windows Server 2003

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου του Windows Server 2003.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε Microsoft Windows Server 2003 (εκδόσεις 64-bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824994 περιγραφή των περιεχομένων ενός λογισμικού του Windows Server 2003 πακέτο ενημερωμένης έκδοσηςΕπιστροφή στην κορυφή

Τα Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2003

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου Windows Server 2003 64-Bit Edition.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε Microsoft Windows Server 2003 (εκδόσεις 64-bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824994 περιγραφή των περιεχομένων ενός λογισμικού του Windows Server 2003 πακέτο ενημερωμένης έκδοσηςΕπιστροφή στην κορυφή

Ο Internet Explorer 6 για Windows XP

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου Windows XP.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε Microsoft Windows XP. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.


Επιστροφή στην κορυφή

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2)

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου του Internet Explorer 5.5 SP2.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε το Internet Explorer 5.5 SP2. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί το Internet Explorer 5.5 SP2, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.


Επιστροφή στην κορυφή

Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (SP3) για το Windows 2000 SP3

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου του Internet Explorer 5.01 SP3.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP3 για Windows 2000 SP3. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί το Internet Explorer 5.01 SP3, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.


Επιστροφή στην κορυφή

Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 (SP4) για τα Windows 2000

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου του Internet Explorer 5.01 SP4.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP4 για Windows 2000 SP4. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί το Internet Explorer 5.01 SP4, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.


Επιστροφή στην κορυφή

Πληροφορίες εγκατάστασης

Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894. Για να εγκαταστήσετε μια έκδοση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377, εκτελέστε το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377 ενημερωμένη έκδοση που κάνατε λήψη, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη
Διακόπτες του προγράμματος εγκατάστασης. Εάν δεν εκτελείτε το Internet Explorer 6 SP1, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 που κάνατε λήψη, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη
Διακόπτες του προγράμματος εγκατάστασης.


Εάν είστε διαχειριστής εταιρικών, μπορείτε να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και της ενημερωμένης έκδοσης 832894, χρησιμοποιώντας το πακέτο δυνατοτήτων του Microsoft Systems Management Server (SMS) ή χρησιμοποιώντας το SMS 2003. Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) μπορεί να αναγνωρίσει ότι ενημερωμένων εκδόσεων 873377 έχει εγκατασταθεί, και, αν έχει, για να υποδείξει σωστά ότι υπάρχει το MS04-038 της Microsoft. Από τον SMS μπορεί να αναπτυχθεί είτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είτε η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, επειδή οι νεότερες εκδόσεις αρχείων της συλλογής αναγνωρίζονται από το εργαλείο MBSA ως ισοδύναμες, από άποψη ασφαλείας, με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-038. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MBSA για να καθορίσετε αν η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων σχετίζεται ειδικά με τον υπολογιστή που ελέγχεται. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MSBA για να καθορίσετε αν χρησιμοποιούνται επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά το MS04-004. Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MSBA για να καθορίσετε αν η ελάχιστη γραμμή βάσης ασφαλείας που δημιουργείται από το MS04-038, ή έχει δεν έχει, πληρούνται. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Software Update Services (SUS) για να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων 873377 χρησιμοποιώντας τον SMS μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά το MS04-004 ή για την εξακρίβωση της ενημερωμένων εκδόσεων σε υπολογιστές-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

867832 της τον τρόπο διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που δεν εντοπίζονται από το Microsoft Baseline Security Analyzer στον Systems Management Server 2003Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 ή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 832894 έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους.

Τα Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2003, τα Windows XP (όλες οι εκδόσεις) και τα Windows 2000

 • Συγκρίνετε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων στον υπολογιστή σας με τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "πληροφορίες αρχείου".
 • Επιβεβαιώστε ότι το
  Εγκατάσταση Τιμή DWORD εμφανίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και να έχει την τιμή δεδομένων 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KBnnnnnn

  Σημείωση nnnnnn είναι ο αριθμός άρθρου της ενημερωμένης έκδοσης.

Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις των Windows

 • Συγκρίνετε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων στον υπολογιστή σας με τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "πληροφορίες αρχείου".
 • Επιβεβαιώστε ότι το
  IsInstalled Τιμή DWORD εμφανίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και να έχει την τιμή δεδομένων 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{604ca0b5-fdc9-4b8b-ad35-6f6c92de96d9}
Επιστροφή στην κορυφή

Προϋποθέσεις

Microsoft έλεγξε τις εκδόσεις των Windows και τις εκδόσεις του Internet Explorer που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο για να διαπιστώσει εάν επηρεάζονται από αυτά τα θέματα ευπάθειας και να επιβεβαιώσει ότι η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει αυτές τις ευπάθειες.


Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003


Για να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 εκδόσεις της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 832894, πρέπει να χρησιμοποιείτε Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.3790.0000) στον Windows Server 2003 (εκδόσεις 32-bit ή 64-bit εκδόσεις) ή πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.3790.0000) σε Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2003.


Επιστροφή στην κορυφή

Στο Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)


Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις του Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377, πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) σε μία από τις ακόλουθες εκδόσεις των Windows:
 • Τα Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2002
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP
 • Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Τα Windows NT Workstation και Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Τα Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Τα Windows Millennium Edition
 • Τα Windows 98 Δεύτερη έκδοση
 • Τα Windows 98
Επιστροφή στην κορυφή

Internet Explorer 6

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 6 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038), πρέπει να χρησιμοποιείτε Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.2600.0000) στα Windows XP.


Επιστροφή στην κορυφή

Internet Explorer 5.5 SP2

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Internet Explorer 5.5 SP2 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038), πρέπει να εκτελείτε Windows Millennium Edition.


Επιστροφή στην κορυφή

Internet Explorer 5.01

Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις του Internet Explorer 5.01 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038), πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP4 (έκδοση 5.00.3700.1000) σε Windows 2000 SP4 ή θα πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP3 (έκδοση 5.00.3502.1000) στο Windows 2000 SP3.


Επιστροφή στην κορυφή

Σημειώσεις

 • Εκδόσεις των Windows και οι εκδόσεις του Internet Explorer που δεν παρατίθενται σε αυτό το άρθρο είτε βρίσκονται στην εκτεταμένη περίοδο υποστήριξης του κύκλου ζωής του προϊόντος ή δεν υποστηρίζονται πλέον. Παρόλο που μπορείτε να εγκαταστήσετε ορισμένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο σε αυτές τις εκδόσεις των Windows και σε αυτές τις εκδόσεις του Internet Explorer, η Microsoft δεν έχει ελέγξει αυτές τις εκδόσεις για να διαπιστώσει εάν επηρεάζονται από αυτά τα θέματα ευπάθειας ή για να επιβεβαιώσει ότι η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει αυτές τις ευπάθειες. Συνιστούμε ότι κάνετε αναβάθμιση σε μια υποστηριζόμενη έκδοση των Windows και μια έκδοση του Internet Explorer που υποστηρίζεται και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε την κατάλληλη ενημερωμένη έκδοση. Εάν εκτελείτε μια έκδοση των Windows ή του Internet Explorer που βρίσκεται στην εκτεταμένη περίοδο υποστήριξης του κύκλου ζωής του προϊόντος και εάν έχετε συμβόλαιο εκτεταμένης υποστήριξης, επικοινωνήστε με σας τεχνικής διαχείρισης λογαριασμού (TAM) ή με το Σύμβουλο ανάπτυξης εφαρμογών (Applications Development Consultant (ADC) για πληροφορίες σχετικά με μια ενημερωμένη έκδοση για τη ρύθμιση παραμέτρων.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer που εκτελείτε, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  164539 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer είναι εγκατεστημένη

 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους ζωής υποστήριξης των στοιχείων των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Internet Explorer 6 SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  328548 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack για τον Internet Explorer 6

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για τον Internet Explorer 5.5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  276369 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack για τον Internet Explorer 5.5

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Internet Explorer 5.01 SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  267954 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack του Internet Explorer 5.01

Επιστροφή στην κορυφή

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Internet Explorer 6

Για τις εκδόσεις Internet Explorer 6 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Internet Explorer 5.01 και τον Internet Explorer 5.5

Για τις εκδόσεις Internet Explorer 5.01 και τον Internet Explorer 5.5 εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows NT 4.0 και σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 2000.


Επιστροφή στην κορυφή

Διακόπτες του προγράμματος εγκατάστασης

Τα Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000

Οι εκδόσεις Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000 ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και ασφάλειας ενημέρωση 834707 (MS04-038) υποστήριξη τους παρακάτω διακόπτες εγκατάστασης:
 • /;: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: χρήση της λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /n: χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων για κατάργηση.
 • /o: αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: χωρίς επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • / q: χρήση της λειτουργίας χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση χρήστη).
 • /l: λίστα εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων του Windows Server 2003 32-bit χωρίς παρέμβαση χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /u /q
Για να εγκαταστήσετε την έκδοση (32-bit) του Windows Server 2003 ασφαλείας ενημερωμένη έκδοση 867801 χωρίς να αναγκάσετε τον υπολογιστή να κάνετε επανεκκίνηση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /z

Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις των Windows

Τα άλλα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για την ασφάλεια ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038) και να ενημερώσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 υποστήριξη τους ακόλουθους διακόπτες:
 • / q: χρήση Quiet κατάσταση λειτουργίας ή απόκρυψη μηνυμάτων, όταν γίνεται εξαγωγή αρχείων.
 • / q: u: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα χρήστη. Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q: ένα: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα διαχειριστή. Η λειτουργία διαχειριστή χωρίς μηνύματα δεν εμφανίζει παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /t:
  διαδρομή: Καθορισμός της θέσης του προσωρινού φακέλου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα εγκατάστασης ή από το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή των αρχείων (όταν χρησιμοποιείτε το
  /cswitch).
 • /c: εξαγωγή των αρχείων χωρίς εγκατάσταση. Εάν δεν καθορίσετε το
  /t:
  Path, σας ζητείται ένας φάκελος προορισμού.
 • /c:
  διαδρομή: Καθορίστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου Setup .inf ή του αρχείου .exe.
 • / r: n: χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • / r: i: ζητά από το χρήστη να επανεκκινήσει τον υπολογιστή, εάν απαιτείται, εκτός από την περίπτωση αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται με το
  /q:aswitch.
 • /r: ένα: Επανεκκινεί πάντα τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • / r: s: επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση χωρίς ερώτηση στο χρήστη.
 • / n: v: δεν γίνεται έλεγχος της έκδοσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη με προσοχή, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση σε οποιαδήποτε έκδοση του Internet Explorer.
Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε το Internet Explorer 6 SP1 (32-bit) ενημερωμένων εκδόσεων χωρίς παρέμβαση του χρήστη και χωρίς να αναγκάσετε τον υπολογιστή να ξεκινήσει πάλι, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
IE6.0sp1-KB873377-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Επιστροφή στην κορυφή

Λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

838386Η εστίαση ιστοσελίδας χάνεται, όταν κάνετε κλικ στη γραμμή κύλισης του Internet Explorer 6
822071Δεν είναι δυνατή η προβολή κάποιων εικόνων PNG
830511Ο Internet Explorer κλείνει απροσδόκητα όταν πιέζετε το πλήκτρο F1 σε ένα παράθυρο διαλόγου ιστοσελίδας
823386Σελίδες HTML μόνο εν μέρει εμφανίζονται, οι σελίδες HTML δεν εμφανίζονται ή το δίκτυο σταματά να ανταποκρίνεται
841237Στον Internet Explorer σταματά να ανταποκρίνεται ή τερματίζεται κατά τη λήψη μιας συγκρότησης συμπιεσμένο μετα-δεδομένων
871260Μια συνάθροιση ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer εκδόσεις 5.x και 6.0
Επιστροφή στην κορυφή

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Στον Internet Explorer 6.0 SP1 για τα Windows XP και τα Windows 2000 (873377)

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596 1,030,144 Browseui.dll
24-Sep-2004 19:07 6.0.2800.1475 69,632 Inseng.dll
29-Sep-2004 06:42 6.0.2800.1477 2,809,856 Mshtml.dll
29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596 1,346,048 Shdocvw.dll
20-Aug-2004 19:01 6.0.2800.1584 422,912 Shlwapi.dll
24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475 489,984 Urlmon.dll
24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475 592,896 Wininet.dll

Στον Internet Explorer 6.0 SP1 για τα Windows NT 4.0, των Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition και των Windows 98 (873377)

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596 1,030,144 Browseui.dll
24-Sep-2004 19:07 6.0.2800.1475 69,632 Inseng.dll
29-Sep-2004 06:42 6.0.2800.1477 2,809,856 Mshtml.dll
29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596 1,346,048 Shdocvw.dll
20-Aug-2004 19:01 6.0.2800.1584 422,912 Shlwapi.dll
24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475 489,984 Urlmon.dll
24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475 592,896 Wininet.dll

Στον Internet Explorer 6.0 SP1 για τα Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2002 (873377)

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
28-Sep-2004 18:17 6.0.2800.1596 2,869,760 Browseui.dll IA-64
22-Jun-2004 07:42 6.0.2800.1449 77,824 Iecustom.dll IA-64
24-Sep-2004 20:03 6.0.2800.1475 230,912 Inseng.dll IA-64
29-Sep-2004 06:09 6.0.2800.1477 9,115,136 Mshtml.dll IA-64
28-Sep-2004 18:15 6.0.2800.1596 3,667,968 Shdocvw.dll IA-64
20-Aug-2004 18:52 6.0.2800.1584 1,117,184 Shlwapi.dll IA-64
24-Sep-2004 20:03 6.0.2800.1475 1,430,528 Urlmon.dll IA-64
24-Sep-2004 20:04 6.0.2800.1475 1,802,240 Wininet.dll IA-64
29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596 1,030,144 Wbrowseui.dll x86
24-Sep-2004 19:07 6.0.2800.1475 69,632 Winseng.dll x86
29-Sep-2004 06:42 6.0.2800.1477 2,809,856 Wmshtml.dll x86
29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596 1,346,048 Wshdocvw.dll x86
20-Aug-2004 19:01 6.0.2800.1584 422,912 Wshlwapi.dll x86
24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475 489,984 Wurlmon.dll x86
24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475 592,896 Wwininet.dll x86

Τα Windows Server 2003 (834707)

  Date     Time  Version      Size  File name    Service branch  ------------------------------------------------------------------------------
29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.212 1,057,792 Browseui.dll RTMGDR
29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.218 73,216 Inseng.dll RTMGDR
29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.219 2,924,544 Mshtml.dll RTMGDR
29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.212 1,395,200 Shdocvw.dll RTMGDR
29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.212 287,232 Shlwapi.dll RTMGDR
29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.218 513,536 Urlmon.dll RTMGDR
29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.218 624,640 Wininet.dll RTMGDR
29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.218 1,057,792 Browseui.dll RTMQFE
29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.218 73,216 Inseng.dll RTMQFE
29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.219 2,924,544 Mshtml.dll RTMQFE
29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.214 1,395,712 Shdocvw.dll RTMQFE
29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.212 287,232 Shlwapi.dll RTMQFE
29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.218 513,536 Urlmon.dll RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218 625,152 Wininet.dll RTMQFE

Τα Windows Server 2003 (64 Bit) (834707)

  Date     Time  Version      Size  File name    Platform  Service branch  -----------------------------------------------------------------------------------------
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212 2,536,960 Browseui.dll IA-64 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218 217,600 Inseng.dll IA-64 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.219 8,228,864 Mshtml.dll IA-64 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212 3,362,304 Shdocvw.dll IA-64 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212 738,816 Shlwapi.dll IA-64 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218 1,278,976 Urlmon.dll IA-64 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218 1,503,232 Wininet.dll IA-64 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212 1,057,792 Wbrowseui.dll x86 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218 73,216 Winseng.dll x86 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.219 2,924,544 Wmshtml.dll x86 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212 1,395,200 Wshdocvw.dll x86 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212 287,232 Wshlwapi.dll x86 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218 513,536 Wurlmon.dll x86 RTMGDR
29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218 624,640 Wwininet.dll x86 RTMGDR
29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218 2,536,960 Browseui.dll IA-64 RTMQFE
29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218 217,600 Inseng.dll IA-64 RTMQFE
29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.219 8,230,400 Mshtml.dll IA-64 RTMQFE
29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.214 3,364,864 Shdocvw.dll IA-64 RTMQFE
29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.212 738,816 Shlwapi.dll IA-64 RTMQFE
29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218 1,278,976 Urlmon.dll IA-64 RTMQFE
29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218 1,503,744 Wininet.dll IA-64 RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218 1,057,792 Wbrowseui.dll x86 RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218 73,216 Winseng.dll x86 RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.219 2,924,544 Wmshtml.dll x86 RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.214 1,395,712 Wshdocvw.dll x86 RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.212 287,232 Wshlwapi.dll x86 RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218 513,536 Wurlmon.dll x86 RTMQFE
29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218 625,152 Wwininet.dll x86 RTMQFE

Ο Internet Explorer 6.0 για Windows XP (834707)

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
16-Jan-2004 08:29 6.0.2737.1600 1,024,512 Browseui.dll
22-Jun-2004 07:42 6.0.2800.1449 31,744 Iecustom.dll
26-Aug-2004 15:17 6.0.2744.2600 69,632 Inseng.dll
29-Sep-2004 05:45 6.0.2745.2800 2,772,992 Mshtml.dll
15-Aug-2003 17:31 6.0.2722.900 34,304 Pngfilt.dll
05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400 548,864 Shdoclc.dll
27-Aug-2004 16:57 6.0.2750.167 1,332,224 Shdocvw.dll
20-Aug-2004 18:41 6.0.2750.167 393,728 Shlwapi.dll
15-Aug-2003 17:31 6.0.2715.400 109,568 Url.dll
23-Sep-2004 20:07 6.0.2745.2300 485,376 Urlmon.dll
08-Jan-2004 19:23 6.0.2737.800 585,216 Wininet.dll

Για τα Windows Millennium Edition (834707) του Internet Explorer 5.5 SP2

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
04-Jul-2004 09:30 5.50.4943.400 796,432 Browseui.dll
26-Aug-2004 15:36 5.50.4944.2600 75,024 Inseng.dll
29-Sep-2004 05:30 5.50.4945.2800 2,667,280 Mshtml.dll
17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900 48,912 Pngfilt.dll
27-Aug-2004 17:05 5.50.4944.2700 1,141,008 Shdocvw.dll
23-Aug-2004 21:05 5.50.4944.2300 293,648 Shlwapi.dll
05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84,240 Url.dll
24-Sep-2004 19:03 5.50.4945.2400 412,432 Urlmon.dll
02-Sep-2004 23:07 5.50.4945.200 464,144 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 για Windows 2000 SP3 (834707)

  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
21-Aug-2004 06:05 5.0.3533.2000 792,848 Browseui.dll
26-Aug-2004 15:33 5.0.3533.2600 74,000 Inseng.dll
29-Sep-2004 05:18 5.0.3534.2800 2,290,960 Mshtml.dll
23-Sep-2004 23:08 5.0.3534.2300 48,912 Pngfilt.dll
27-Aug-2004 19:08 5.0.3533.2700 1,100,048 Shdocvw.dll
20-Aug-2004 19:49 5.0.3900.6969 282,384 Shlwapi.dll
05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84,240 Url.dll
23-Sep-2004 21:50 5.0.3534.2300 412,944 Urlmon.dll
02-Sep-2004 21:26 5.0.3534.200 450,832 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP4 για Windows 2000 SP4 (834707)


  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
21-Aug-2004 03:11 5.0.3820.2000 792,848 Browseui.dll
26-Aug-2004 16:03 5.0.3820.2600 74,000 Inseng.dll
29-Sep-2004 05:06 5.0.3821.2800 2,290,960 Mshtml.dll
23-Sep-2004 23:08 5.0.3821.2300 48,912 Pngfilt.dll
27-Aug-2004 19:05 5.0.3820.2700 1,100,048 Shdocvw.dll
20-Aug-2004 19:49 5.0.3900.6969 282,384 Shlwapi.dll
05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84,240 Url.dll
23-Sep-2004 21:57 5.0.3821.2300 412,944 Urlmon.dll
02-Sep-2004 21:16 5.0.3821.200 450,832 Wininet.dll

Σημειώσεις
 • Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003 ή μια σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP Service Pack 2, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία RTMQFE στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία RTMGDR στον υπολογιστή σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  824994 περιγραφή των περιεχομένων ενός προϊόντος του Windows Server 2003 πακέτο ενημερωμένης έκδοσης

 • Λόγω εξαρτήσεων αρχείων και των απαιτήσεων εγκατάστασης ή κατάργησης, αυτά τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων μπορεί επίσης να περιέχει πρόσθετα αρχεία.
Επιστροφή στην κορυφή

Πληροφορίες κατάργησης

Windows Server 2003 και Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2003

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, καταργήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

867801 MS04-025: αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στο το
Φακέλου % Windir %\$NTUninstallKBnnnnnn$\Spuninst. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες εγκατάστασης:
 • /;: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: χρήση της λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • / f: επιβολή άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό του υπολογιστή.
 • /z: χωρίς επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • / q: χρήση της λειτουργίας χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση χρήστη).

Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις των Windows

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων εργαλείο (ή το εργαλείο Add/Remove Programs) στον πίνακα ελέγχου. Κάντε κλικ στο κουμπί
Q873377 του Internet Explorerκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
Αλλαγή/Κατάργηση (ή κάντε κλικ στο κουμπί
Add/Remove).


Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe, για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων εγκαθιστά το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe στο το
Το φάκελο % Windir %. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες της γραμμής εντολών:
 • /;: Εμφάνιση της λίστας των υποστηριζόμενων διακοπτών εγκατάστασης.
 • /z: χωρίς επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • / q: χρήση της λειτουργίας χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση χρήστη).
Για παράδειγμα, για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς μηνύματα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q873377.inf
Σημείωση Αυτή η εντολή προϋποθέτει ότι τα Windows είναι εγκατεστημένα στο φάκελο C:\Windows.


Επιστροφή στην κορυφή

Γνωστά ζητήματα

Windows Server 2003 και Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2003

Για να καταργήσετε σωστά περισσότερες από μία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003 ή σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση 2003, πρέπει να καταργήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις με την ίδια σειρά που έχετε εγκαταστήσει τους. Για παράδειγμα, εάν εγκαταστήσετε την 818529 και κατόπιν την 828750, θα πρέπει να καταργήσετε 828750 πριν να καταργήσετε την 818529.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

325192 ζητήματα μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή τα Windows

Επιστροφή στην κορυφή

Τα Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, των Windows Millennium Edition και Windows 98 Δεύτερη έκδοση

 • Μετά την κατάργηση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377 της ενημερωμένης έκδοσης από έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition ή Windows 98 Δεύτερη έκδοση, δεν μπορείτε να καταργήσετε τις προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον Internet Explorer, όπως την 818529 κρίσιμη ενημέρωση. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Η κατάργηση υποστηρίζεται μόνο για την τελευταία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που εγκαταστήσατε.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  325192 ζητήματα μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή τα Windows

Επιστροφή στην κορυφή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 873377 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια