Τρόπος αλλαγής των ρυθμίσεων των Αυτόματων ενημερώσεων χρησιμοποιώντας το Κέντρο ασφαλείας των Windows


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το Κέντρο ασφαλείας των Windows είναι η κεντρική τοποθεσία των Windows XP Service Pack 2, όπου οι χρήστες μπορούν να λάβουν πληροφορίες για θέματα ασφάλειας και να πραγματοποιήσουν εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Το Κέντρο ασφαλείας των Windows παρακολουθεί την κατάσταση των τριών κύριων λειτουργιών ασφαλείας: του τείχους προστασίας, των Αυτόματων ενημερώσεων και του εντοπισμού ιών. Αν το Κέντρο ασφαλείας εντοπίσει ένα πρόβλημα με κάποια από αυτές τις λειτουργίες, εμφανίζει ένα εικονίδιο και ένα μήνυμα σε πλαίσιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Από προεπιλογή, τα Windows εκτελούν έλεγχο για να επιβεβαιώσουν ότι οι Αυτόματες ενημερώσεις έχουν ρυθμιστεί για αυτόματη λήψη και εγκατάσταση στοιχείων ασφάλειας και άλλων σημαντικών ενημερώσεων στον υπολογιστή σας. Εάν οι Αυτόματες ενημερώσεις είναι απενεργοποιημένες ή εάν δεν έχουν ρυθμιστεί στην υψηλότερη τιμή, το Κέντρο ασφαλείας παρέχει προτάσεις για την ενεργοποίηση ή την προσαρμογή των Αυτόματων ενημερώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες


Για να ενεργοποιήσουμε τις Αυτόματες ενημερώσεις για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να ενεργοποιήσετε οι ίδιοι τις Αυτόματες ενημερώσεις, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επιδιόρθωση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.
Ενεργοποίηση Αυτόματων ενημερώσεωνΑπενεργοποίηση Αυτόματων ενημερώσεων


Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από τον χρήστη

Για να ενεργοποιήσετε οι ίδιοι τις Αυτόματες ενημερώσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστεwscui.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates).
 3. Είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:
  • Αυτόματα (συνιστάται)
   Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε την ημέρα και την ώρα της αυτόματης λήψης και εγκατάστασης των ενημερώσεων. Η λήψη μπορεί να γίνεται καθημερινά ή σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
  • Να γίνεται λήψη ενημερώσεων, αλλά να μπορώ να επιλέξω το χρόνο εγκατάστασής τους (Download updates for me, but let me choose when to install them)
   Με αυτήν την επιλογή γίνεται αυτόματη λήψη ενημερώσεων, αλλά απαιτείται η παρέμβαση του χρήστη για να εγκατασταθούν.
  • Να ειδοποιούμαι, αλλά να μην γίνεται αυτόματη λήψη ή εγκατάσταση (Notify me but don't automatically download or install them)
   Η επιλογή αυτή σάς ειδοποιεί ότι υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Απαιτείται παρέμβαση του χρήστη για τη λήψη και την εγκατάστασή τους.
  • Απενεργοποίηση Αυτόματων ενημερώσεων
   Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί τις Αυτόματες ενημερώσεις. Παρέχει μια σύνδεση στην τοποθεσία Windows Update στο Web, όπου μπορείτε να κάνετε μη αυτόματη επιλογή, λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων.