Τρόπος ενεργοποίησης της δυνατότητας κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του Windows NetMeeting στο Windows XP Service Pack 2 ή στα Windows XP Tablet PC Edition 2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή στα Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, για να εκτελέσετε τη δυνατότητα κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του Windows NetMeeting, όταν είναι ενεργοποιημένο το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall), πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall) ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση Οι δυνατότητες και τα στοιχεία του Windows XP SP2 περιλαμβάνονται στα Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Περισσότερες πληροφορίες

Από προεπιλογή, το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) είναι ενεργοποιημένο στο Windows XP SP2. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του Windows NetMeeting όταν είναι ενεργοποιημένο το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall), πρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση για το Windows NetMeeting και μια καταχώρηση για το αρχείο Mnmsrvc.exe στη λίστα
Προγράμματα και υπηρεσίες (Programs and Services) της καρτέλας
Εξαιρέσεις (Exceptions) του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να προσθέσετε μια καταχώρηση για το Windows NetMeeting, ανάλογα με την περίπτωσή σας:
  • Όταν ξεκινάτε το Windows NetMeeting για πρώτη φορά μετά την αναβάθμιση του υπολογιστή σας σε Windows XP SP2, κάντε κλικ στην εντολή
   Άρση αποκλεισμού (Unblock) του παραθύρου διαλόγου
   Προειδοποίηση ασφαλείας των Windows (Windows Security Alert) που εμφανίζεται.
  • Για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο το Windows NetMeeting στη λίστα Προγράμματα και υπηρεσίες (Programs and Services), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε firewall.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
    ΟΚ.
   • Κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις (Exceptions).
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη προγράμματος (Add Program) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
   • Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε το φάκελο
    Μονάδα_δίσκου:\Program Files\NetMeeting, κάντε κλικ στο αρχείο conf.exe, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο conf.exe βρίσκεται στη λίστα Προγράμματα και υπηρεσίες (Programs and Services) της καρτέλας Εξαιρέσεις (Exceptions) και ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου conf.exe.
   • Κάντε κλικ στο κουμπί
    OK.
 2. Προσθέστε μια καταχώρηση για το αρχείο Mnmsrvc.exe στη λίστα Προγράμματα και υπηρεσίες (Programs and Services) της καρτέλας Εξαιρέσεις (Exceptions). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
   firewall.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις (Exceptions).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη προγράμματος (Add Program) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
  • Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε το φάκελο
   Μονάδα_δίσκου:\WINDOWS\System32, κάντε κλικ στο αρχείο mnmsrvc.exe, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο mnmsrvc.exe βρίσκεται στη λίστα Προγράμματα και υπηρεσίες (Programs and Services) της καρτέλας Εξαιρέσεις (Exceptions) και ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου
   mnmsrvc.exe.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο "Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2". Για να προβάλετε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Windows XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 878451 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια