Νέες δυνατότητες του στοιχείου "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) που περιλαμβάνονται στο Windows XP Service Pack 2 και στο Windows XP Tablet PC Edition 2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις νέες δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο στοιχείο "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Οι δυνατότητες αυτές είναι καινούργιες στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Σημείωση Οι δυνατότητες και τα στοιχεία του Windows XP SP2 περιλαμβάνονται στα Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Windows XP SP2 περιλαμβάνει βελτιώσεις του στοιχείου "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks). Οι νέες δυνατότητες που εισάγονται στο Windows XP SP2 σάς επιτρέπουν να προβάλετε κρυφές εργασίες. Οι νέες δυνατότητες σάς επιτρέπουν επίσης να προγραμματίζετε μια εργασία ώστε να εκτελείται μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή.

Προβολή κρυφών εργασιών

Μπορείτε να δημιουργείτε κρυφές εργασίες σε προγράμματα και στη συνέχεια να προγραμματίζετε την εκτέλεσή τους στον υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) για να προγραμματίσετε μια κρυφή εργασία. Ωστόσο, μπορείτε να προβάλετε τις κρυφές εργασίες που εκτελούνται από τα προγράμματα όταν είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις διαχειριστή. Για να προβάλετε τις κρυφές εργασίες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  control schedtasks στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  ΟΚ.
 2. Από το μενού Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην εντολή Προβολή κρυφών εργασιών (View Hidden Tasks).

Προγραμματισμός εκτέλεσης μιας εργασίας με τις πιστοποιήσεις με τις οποίες έχετε συνδεθεί

Στο Windows XP SP2 και στο Windows XP Tablet PC Edition 2005, μπορείτε να προγραμματίσετε την εκτέλεση μιας εργασίας χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις με τις οποίες έχετε συνδεθεί. Δεν χρειάζεται παροχή ξεχωριστών πιστοποιήσεων για την εργασία. Για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι μια προγραμματισμένη εργασία μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις σας, ακόμα και εάν έχετε κλειδώσει τον υπολογιστή σας.

Για να προγραμματίσετε την εκτέλεση μιας εργασίας χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις με τις οποίες έχετε συνδεθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  control schedtasks στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  ΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην εργασία της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή
  Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργασία (Task), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση μόνο κατά τη σύνδεση (Run only if logged on) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  ΟΚ.

  Σημείωση Όταν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Εκτέλεση μόνο κατά τη σύνδεση (Run only if logged on), το κουμπί Κωδικός πρόσβασης (Set Password)απενεργοποιείται.
Αν παραμείνετε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή ή τον Tablet PC μέχρι την εκτέλεση της προγραμματισμένης εργασίας, η εργασία θα χρησιμοποιήσει τις πιστοποιήσεις με τις οποίες συνδεθήκατε.

Σημαντικό Σε περίπτωση που η εργασία απαιτεί πιστοποιήσεις διαχειριστή, για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις διαχειριστή.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις λειτουργίες του Windows XP Service Pack 2, ανατρέξτε στο έγγραφο "Αλλαγές λειτουργικότητας στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2)". Για να προβάλετε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Windows XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883605 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Φεβ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια