Η λειτουργικότητα του διακομιστή Web ενδέχεται να παρουσιάζει σφάλματα μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows XP Professional που είναι ρυθμισμένος ως διακομιστής Web:
 • FrontPage 2000 Server Extensions της Microsoft
 • FrontPage 2002 Server Extensions της Microsoft
 • SharePoint Team Services της Microsoft
Σε αυτό το σενάριο, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ως διακομιστής Web μετά την αναβάθμισή του σε Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2). Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην έχετε δυνατότητα σύνδεσης με μια τοποθεσία Web που φιλοξενείται σε διακομιστή Web ο οποίος εκτελείται σε υπολογιστή με Windows XP SP2.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν η θύρα που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) είναι αποκλεισμένη από ένα τείχος προστασίας. Από προεπιλογή, το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) είναι ενεργοποιημένο στο Windows XP SP2.

Σημείωση Το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) ονομαζόταν παλαιότερα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall).

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, ανοίξτε τη θύρα TCP που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες IIS. Για παράδειγμα, εάν οι υπηρεσίες IIS έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη θύρα 80, ανοίξτε τη θύρα 80. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Όταν ανοίγετε θύρες στο τείχος προστασίας σας, αυξάνετε τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων προγραμμάτων στον υπολογιστή σας μέσω αυτών των θυρών. Επομένως, συνιστάται να εξετάσετε προσεκτικά τις απαιτήσεις ασφαλείας του δικτύου σας πριν ανοίξετε θύρες στο τείχος προστασίας.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  ncpa.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings)για τη σύνδεση δικτύου.
 6. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας:
  • Αν οι υπηρεσίες IIS έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν τη θύρα 80, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διακομιστής Web (HTTP) (Web Server (HTTP)). Βεβαιωθείτε ότι το όνομα ή η διεύθυνση IP εμφανίζονται σωστά στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις υπηρεσιών (Service Settings), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK του επόμενου παραθύρου διαλόγου.
  • Αν οι υπηρεσίες IIS έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν μια άλλη θύρα, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις υπηρεσιών (Service Settings), καθορίστε τις ρυθμίσεις και τον αριθμό θύρας που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί
   OK και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK του επόμενου παραθύρου διαλόγου.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις λειτουργίες του Windows XP SP2, ανατρέξτε στο έγγραφο "Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2". Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883607 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Μαΐ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια