Ο Windows Installer 3.0 είναι διαθέσιμος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Microsoft Windows Installer 3.0 διατίθεται ως μέρος του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) και είναι τώρα διαθέσιμο ως στοιχείο συστήματος με δυνατότητα αναδιανομής για το Microsoft Windows 2000 SP3, το Microsoft Windows 2000 SP4, τα Microsoft Windows XP, το Microsoft Windows XP SP1 και το Microsoft Windows Server 2003. Οι πρόσθετες δυνατότητες διευκολύνουν και κάνουν περισσότερο αποτελεσματική την εξυπηρέτηση. (Η εξυπηρέτηση περιλαμβάνει τη σύνταξη, τη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων σε εφαρμογές.) Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν επίσης θέματα διευθύνσεων τα οποία υπάρχουν σε παλαιότερες εκδόσεις του Windows Installer.

Περισσότερες πληροφορίες

Για χρήστες των Windows XP

Για να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 3.0, ενημερώστε τον σε Windows XP SP2.

Για χρήστες του Windows Server 2003 και του Windows 2000 Server

Ιστορικό εκδόσεων:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 έκδοση 1.0 (8 Νοεμβρίου 2004)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 έκδοση 2.0 (15 Νοεμβρίου 2004)
Αυτό το αναθεωρημένο πακέτο προσθέτει τη δυνατότητα εγκατάστασης του Windows Installer 3.0 σε υπολογιστές που εκτελούν το Windows 2000 Multilingual User Interface Pack (MUI).

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 884016 (Αγγλική έκδοση).


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου 884016 (Ελληνική έκδοση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Νέες δυνατότητες του Windows Installer 3.0

 • Αλληλουχία ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα

  Με τη δυνατότητα αλληλουχίας ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα (patch sequencing), γίνεται ανάπτυξη νέων ή υπαρχουσών ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα με τη σωστή λογική σειρά, ανεξάρτητα από τη χρονολογική σειρά λήψης τους στον υπολογιστή.
 • Αφαιρούμενες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα

  Μπορείτε τώρα να καταργήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που είναι εγκατεστημένες με τον Windows Installer 3.0, αν έχουν σημειωθεί ως αφαιρούμενες στο πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα. Η κατάργηση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα δίνει τη δυνατότητα στο πρόγραμμα που ενημερώνεται να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα.
 • Περισσότερο αποτελεσματική εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα

  Σε αυτήν την έκδοση έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις όσον αφορά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα (patching). Στις βελτιώσεις αυτές περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα αρχείο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, για να την εφαρμόσετε.
  • Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα είναι πιο μικρές και περισσότερο αξιόπιστες.
  • Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα συμπίεσης Delta δεν απαιτούν πλέον μέσα προέλευσης.
  • Μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλές ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα σε μία συναλλαγή.
  • Μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα οι οποίες προορίζονται σε διαφορετικά προϊόντα μιας μεμονωμένης συναλλαγής.
 • Ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα χωρίς δικαιώματα διαχειριστή και ανύψωση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα

  Ο χρήστης με λογαριασμούς με περιορισμένα δικαιώματα μπορεί τώρα να εφαρμόσει ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που έχουν σημειωθεί ως αξιόπιστες από το διαχειριστή του συστήματος.
 • API λίστας προέλευσης και API διαχείρισης απογραφής

  Με τα νέα API λίστας προέλευσης, οι διαχειριστές συστήματος μπορούν εύκολα να ελέγξουν και να αλλάξουν τη λίστα θέσεων προέλευσης που καταχωρούνται στον Windows Installer. Ο Windows Installer 3.0 υποστηρίζει επίσης σημαντικά ερωτήματα απογραφής προϊόντων, δυνατοτήτων, στοιχείων και ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα μέσω νέων API διαχείρισης απογραφής. Οι χρήστες με προνομιούχους λογαριασμούς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα API για να πραγματοποιήσουν αποτίμηση σε όλα τα περιβάλλοντα χρήστη και εγκατάστασης.

 • Τυπικές επιλογές γραμμής εντολών

  Για να διευκολύνετε την ανάπτυξη ενός προγράμματος, ο Windows Installer υποστηρίζει τυπικές, κατανοητές επιλογές γραμμής εντολών οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά εμφάνισης και επανεκκίνησης καθώς και την εγκατάσταση, κατάργηση, καταγραφή και εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων. Οι επιλογές γραμμής εντολών του Windows Installer 2.0 θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις νέες επιλογές γραμμής εντολών. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες νέες επιλογές γραμμής εντολών:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Ο Windows Installer 3.0 υποστηρίζει επίσης την επιλογή msiexec /?. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε όλες τις παραμέτρους γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμες στον Windows Installer 3.0.
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση συγκρότησης

  Η υποστήριξη δυαδικής εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα delta και οι νέες οδηγίες σύνταξης συγκροτήσεων και εξυπηρέτησης βελτιώνουν την εξυπηρέτηση συγκροτήσεων.
 • Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας για το στοιχείο
  Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows XP

  Η δυνατότητα
  Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) επιτρέπει τώρα στους χρήστες την προβολή και αλληλεπίδραση με τις εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις σε προγράμματα. Με το Windows XP SP2, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ένα μεμονωμένο πλαίσιο ελέγχου για να προβάλουν ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων καθώς και τη σχέση τους με ένα πρόγραμμα. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ομαδοποιούνται τώρα με ένα σχετικό πρόγραμμα και περιλαμβάνουν μια ημερομηνία εγκατάστασης.

Ζητήματα που αφορούν τον Windows Installer 3.0

 • Ο Windows Installer δεν χρησιμοποίησε σωστό κωδικό μετά την κλήση της λειτουργίας LogonUser.
 • Παρουσιάστηκε αποτυχία όταν μια προσαρμοσμένη ενέργεια έκανε κλήση API που ζητήθηκε για μια συμβολοσειρά που ήταν μεγαλύτερη από 256 χαρακτήρες.
 • Εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer" (The Windows Installer Service could not be accessed), όταν η καταχώρηση κλάσης MSIServer έλειπε από το διακομιστή.
 • Η λειτουργία MsiOpenProduct απέτυχε, όταν καταστράφηκε η καταχώρηση προϊόντος.
 • Αποτυχία Εγκατάστασης (Setup) αν κλείσατε ένα παράθυρο αναζήτησης, κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος μετά το άνοιγμα του μενού εικονιδίων προγράμματος.
 • Ο πίνακας ServiceInstall δεν εγκατέστησε σωστά τις υπηρεσίες αν η διαδρομή περιείχε διάστημα.
 • Η λειτουργία MsiGetComponentPath ορισμένες φορές αποτυγχάνει απροσδόκητα.
 • Όταν ακυρώσατε την εγκατάσταση του προγράμματος κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του μηχανισμού του προγράμματος Εγκατάστασης, έγινε παράβλεψη της ενέργειας και επιστροφή απροσδόκητου σφάλματος.
 • Όταν προσπαθήσατε να καταργήσετε ένα πρόγραμμα, εμφανίστηκε ένα εσφαλμένο όνομα προγράμματος ως το εκτελούμενο πρόγραμμα.
 • Ένας πίνακας MsiAssemblyName που δεν έχει εγγραφεί σωστά θα μπορούσε να εμποδίσει την κατάργηση καθολικών συγκροτήσεων στον υπολογιστή σας.
 • Ο Windows Installer επανέφερε μια εγκατάσταση όταν απέτυχε η πραγματοποίηση προσαρμοσμένων ενεργειών, αλλά τελικά ανέφερε ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής αντί για αποτυχημένη.
 • Ο Windows Installer δεν επέτρεψε την εφαρμογή του φίλτρου εξωτερικού περιβάλλοντος χρήστη για αρχεία μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται. Ο Windows Installer 3.0 προσθέτει τώρα την παράμετρο INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) σε δημόσιες κεφαλίδες.
 • Η τιμή μητρώου DependantService περικόπηκε.
 • Ο Windows Installer παρείχε ανεπαρκείς πληροφορίες καταγραφής, όταν απέτυχε το API του BindImage.
 • Ο Windows Installer δεν δήλωσε την παράμετρο INSTALLMODE_NODETECTION_ANY στη δημόσια κεφαλίδα για τη λειτουργία MsiProvideAssembly.
 • Η ενεργοποίηση COM απέτυχε αν έγινε εκτέλεση κάποιου στοιχείου από μια προέλευση και αν απέτυχε η επικύρωση της προέλευσης.
 • Ένας αγώγιμος δείκτης εμφανίστηκε ως κλεψύδρα και δεν άλλαξε.
 • Μια υπηρεσία δεν διακόπηκε αφότου απέτυχε.
 • Αν κάποιος διαχειριστής ή τοπικό σύστημα αρνήθηκε την πρόσβαση σε ένα αρχείο, ο Windows Installer δεν μπόρεσε να διαγράψει το αρχείο.
 • Ο πίνακας ServiceInstall δεν τήρησε το bit msidbServiceInstallErrorControlVital όταν απενεργοποιήθηκαν τα αποκλειστικά παράθυρα διαλόγου από τους διακόπτες /qb- ή /qn.
 • Η μέθοδος OpenPackage παράβλεψε τη σημαία ασφαλούς περιόδου λειτουργίας (Safe Session).
 • Ο ορισμός του πίνακα εγκατάστασης msiUILevelSourceResOnly έλειπε από τον ορισμό typelib του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για αυτοματισμό του Windows Installer.
 • Δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση αρχείων εκδόσεων, αν τα συνοδευτικά αρχεία είχαν καθοριστεί με στοιχεία εκτέλεσης από το μέσο προέλευσης.
 • Το παράθυρο διαλόγου σφάλματος που χρησιμοποιήθηκε από το παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες πελάτη" (Customer Information) χρησιμοποίησε εσφαλμένο δείκτη.
 • Όταν πατήσατε τη πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο ENTER, ενεργοποιήσατε ένα κρυφό κουμπί ακύρωσης (Cancel).
 • Ο Windows Installer δεν επέτρεψε σε χρήστες χωρίς δικαιώματα διαχειριστή να δημιουργήσουν δέσμες ενεργειών διαφήμισης όταν DisableMSI=1.
 • Τα σφάλματα ασφαλείας εμφάνισαν μόνο το κουμπί
  OK, όταν σας ζητήθηκε να κάνετε κλικ στις επιλογές
  Επανάληψη (Retry) ή Άκυρο (Cancel).
 • Κατά την κατάργηση προγραμμάτων χάθηκαν μεταβλητές περιβάλλοντος.
 • Το API του Windows Installer που παρέχει διαδρομές στοιχείων επέστρεψε εσφαλμένες διαδρομές, αν το στοιχείο που εγκαταστάθηκε με ένα στοιχείο εκτέλεσης από την προέλευση και αν ο αριθμός αναγνωριστικού δίσκου μέσων του στοιχείου ήταν μεγαλύτερος από 99.
 • Ο Windows Installer δεν μπόρεσε να καταργήσει αρχεία με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση για τους λογαριασμούς διαχειριστή και συστήματος.
 • Το παράθυρο διαλόγου FilesInUse ίσως έχει εμφανίσει εσφαλμένους τίτλους παραθύρου, αν οι τίτλοι παραθύρων περιείχαν αναφορές [propertyname].
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 884016 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια