Πρέπει να αποδέχεστε την "Άδεια χρήσης τελικού χρήστη του Office" (Office End User License Agreement) κάθε φορά που ξεκινάτε ένα πρόγραμμα του Office

Συμπτώματα

Κάθε φορά που ξεκινάτε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Office Word, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (End User License Agreement). Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (I Accept), το παράθυρο διαλόγου
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (End User License Agreement) εξαφανίζεται και, στη συνέχεια, επανεμφανίζεται. Εάν κάνετε πάλι κλικ στο κουμπί Αποδοχή (I Accept), το παράθυρο διαλόγου Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (End User License Agreement) εξαφανίζεται και το πρόγραμμα του Office λειτουργεί όπως αναμένεται.

Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται για κάθε πρόγραμμα του Office που ξεκινάτε.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται ακόμα και όταν ο λογαριασμός χρήστη δεν διαθέτει δικαιώματα τροποποίησης του Μητρώου των Microsoft Windows (Microsoft Windows Registry).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 2. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement).

  Σημείωση Για τα Windows Vista, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια, στην επιλογή Microsoft Office, έπειτα κάντε δεξιό κλικ σε ένα πρόγραμμα του Office, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator) και, τέλος, κάντε κλικ στην εντολή Συνέχεια (Continue).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή (I Accept).
 4. Τερματίστε το πρόγραμμα του Office που μόλις ξεκινήσατε.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για τα υπόλοιπα προγράμματα του Office, τα οποία εξακολουθούν να σας ζητούν την EULA.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 2000


Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη Administrator.
 2. Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Windows 2000 Server, πληκτρολογήστε regedt32.

  Σημείωση Στα Windows Vista, ενδέχεται να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
  Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (User Account Control) (UAC). Για να ανοίξετε τον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor), πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή Συνέχεια (Continue).
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Για τις οικογένειες προϊόντων του Microsoft Office 2007:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0
  • Για το Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
  • Για το Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0
  • Για το Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα (Permissions).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες (Όνομα_υπολογιστή\Χρήστες) (Users (Computer_name\Users)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) για το δικαίωμα Πλήρης έλεγχος (Full Control).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 7. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Office και, στη συνέχεια, αποδεχτείτε την "Άδεια χρήσης τελικού χρήστη" (End User License Agreement).
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 και, στη συνέχεια, καταργήστε το δικαίωμα Πλήρης έλεγχος (Full Control) το οποίο παραχωρήσατε στο στοιχείο Χρήστες (Όνομα_υπολογιστή\Χρήστες) (Users (Computer_name\Users)) στο βήμα 5. Για να το κάνετε αυτό, εντοπίστε το στοιχείο Χρήστες (Όνομα_υπολογιστή\Χρήστες) (Users (Computer_name\Users)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) για το δικαίωμα
  Πλήρης έλεγχος (Full Control).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 884202 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια