Λαμβάνετε ένα "Σφάλμα αντιγραφής: το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να αντιγράψει το αρχείο Atapi.sys" μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα service pack των Windows XP, τα Windows XP Tablet PC Edition 2005 ή Windows Server 2003 Service Pack 1

Σφάλμα #: 97169 (Windows SE)σφάλμα #: 40958 (WindowsCustomerBugs)

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα, η εγκατάσταση διακόπτεται:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα αντιγραφής

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να αντιγράψει το αρχείο Atapi.sys

Βεβαιωθείτε ότι η καθορισμένη θέση είναι η σωστή ή αλλάξτε τη και τοποθετήστε 'Windows XP System Files' στη μονάδα που καθορίσατε.
Σημείωση Κάντε κλικ στο κουμπί Επανάληψη ή δεν αλλάξετε τη θέση του αρχείου αντιγράφου από Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν έχετε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα εγκατεστημένα:
 • Αλκοόλης 120%

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το οινόπνευμα 120%, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της αλκοόλης Software στο Web:
 • ΔΑΊΜΟΝΑΣ εργαλεία

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία ΔΑΊΜΟΝΑ, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web εργαλεία DAEMON:
Τα προγράμματα αυτά κλειδώνουν το αρχείο Atapi.sys και να αποτρέψετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της υπάρχουσας έκδοσης του αρχείου Windows XP SP2, Windows XP SP3 ή Windows Server 2003 SP1.

Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Σε αυτά τα βήματα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το Windows XP SP2 με το service pack που θέλετε να εγκαταστήσετε.
 1. Στο το σφάλμα παράθυρο διαλόγου μηνύματος που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα", κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση. Στη συνέχεια, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Θέλετε να συνεχίσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χωρίς να αντιγράψετε αυτό το αρχείο;
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί " όχι". Η εγκατάσταση του Windows XP SP2 θα επαναφέρει την προηγούμενη εγκατάσταση των Windows.

  Σημείωση Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί " Ναι", το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Windows XP SP2 θα συνεχιστεί χωρίς να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Atapi.sys. Εάν αργότερα καταργήσετε το Windows XP SP2, το αρχείο Atapi.sys δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη έκδοση και ο υπολογιστής σας που βασίζεται στα Windows XP ενδέχεται να παρουσιάσει αστάθεια.
 3. Καταργήστε τα προγράμματα που περιγράφονται στην ενότητα "Αιτία".
 4. Εγκατάσταση του Windows XP SP2.
 5. Επανεγκαταστήστε τα προγράμματα που καταργήσατε στο βήμα 3.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 884675 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια