Λαμβάνετε ένα "Διακοπή: c0000135" και εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "στοιχείο winsrv δεν εντοπίστηκε" μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2

Σφάλμα #: 112950 (Windows SE)σφάλμα #: 26939 (Συντήρηση περιεχομένου)σφάλμα #: 131421 (WinSE)

Ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2004

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), επανειλημμένα επανεκκίνηση του υπολογιστή σας με το ακόλουθο μήνυμα λάθους Stop:
Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας...
Τεχνικές πληροφορίες:
ΔΙΑΚΟΠΉ: c0000135 {δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του στοιχείου}
Αυτή η εφαρμογή απέτυχε να ξεκινήσει, επειδή το στοιχείο winsrv δεν εντοπίστηκε. Επανάληψη εγκατάστασης της εφαρμογής ίσως διορθώσει το πρόβλημα.
Σημείωση Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να ξεκινήσει πάλι αυτόματα, εάν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη επανεκκίνηση όταν προκύπτει σφάλμα στο σύστημα. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή ώστε να μην γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, πιέστε το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την επιλογή Απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • T.V. Media (TvMedia.tvmbho) της Total Velocity Corporation είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
 • Δεν έχετε εγκαταστήσει την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523.
 • Προσπαθήσατε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκαλείται από ένα πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ του προγράμματος εγκατάστασης του Windows XP SP2 και ενός προγράμματος διαφημίσεων άλλου κατασκευαστή που ονομάζεται T.V. Media. Το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2. Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους διακοπής κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και η διαδικασία εγκατάστασης αποτυγχάνει. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτό το ζήτημα, καταργώντας το T.V. Media ή εγκαθιστώντας την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημέρωσης

Κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 είναι πλέον διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web και μέσω της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις. Κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 αποτρέπει αυτό το θέμα, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα συμβατότητας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσφέρεται μόνο μέσω του Windows Update και αυτόματης ενημέρωσης σε χρήστες που έχουν εγκατεστημένο το T.V. Media. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εάν το T.V. Media δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προορίζεται κυρίως για χρήστες των Windows Update και των αυτόματων ενημερώσεων που ενδέχεται να μην έχουν αντιληφθεί ότι έχουν εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους το T.V. Media. Εάν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, το Windows Update και των αυτόματων ενημερώσεων δεν θα παρέχει τα Windows XP SP2 μέχρι να εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523.

Αν αντιμετωπίσατε αυτό το μήνυμα λάθους Stop c0000135 μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP2, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για οδηγίες σχετικά με την επαναφορά του συστήματός σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα για να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα από επαναλαμβανόμενες.

Αυτόματες ενημερώσεις

Κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 θα προσφέρεται ως κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τα Windows XP πριν από την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2 Εάν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Δεν υπάρχουν ειδικά βήματα είναι απαραίτητα. Απλώς αποδεχθείτε την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια επιτρέψτε να γίνει εγκατάστασή. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσφέρεται μόνο αν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Η τοποθεσία Windows Update στο Web

Όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία Windows Update στο Web, η ενημερωμένη έκδοση 885523 θα προσφέρεται ως κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση και θα επιλεγεί αυτόματα εάν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση, αποδεχτείτε την άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και στη συνέχεια επιτρέψτε να εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσφέρεται μόνο αν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και έχετε επανεκκινήσει τον υπολογιστή σας, επιστρέψτε στην τοποθεσία του Windows Update στο Web και επαναλάβετε τη σάρωση του υπολογιστή. Θα σας προσφερθεί Windows XP Service Pack 2 και να συνεχίσετε με αυτήν την κρίσιμη εγκατάσταση.

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου 885523.

Ημερομηνία έκδοσης:, 5 Οκτωβρίου 2004

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι μόνο απαιτείται εάν δεν θέλετε να καταργήσετε το T.V. Media από το σύστημά σας.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης και πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.


Ημ/νίαΏραΈκδοσηΜέγεθοςΌνομα αρχείουΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
24-Sep-200403:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllΚαμίαRTMQFE
24-Sep-200403:011,055,490Sysmain.sdbΚαμίαRTMQFE
24-Sep-200403:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24-Sep-200403:055.1.2600.1594220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24-Sep-200403:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24-Sep-200402:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23-Sep-200423:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24-Sep-200402:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24-Sep-200402:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Μετά την εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885523, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2 και να μην αντιμετωπίσετε ζητήματα συμβατότητας με το T.V. Media. Εναλλακτικά, για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να καταργήσετε όλα τα προγράμματα του T.V. Media πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο κατάργησης Adware T.V. Media (KB 886590)

Καταργήστε όλα τα προγράμματα του T.V. Media. Για να γίνει αυτό, λήψη του παρακάτω εργαλείου από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Μη αυτόματη κατάργηση του T.V. Media

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Για να καταργήσετε το T.V. Media (TvMedia.tvmbho) με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες και διαγράψτε όλα τα στοιχεία που αναφέρεται. Συνήθως, η διαδικασία κατάργησης αποτυγχάνει εάν ένα στοιχείο δεν διαγράφεται. Εάν το T.V. Media (TvMedia.tvmbho) παραμείνει στον υπολογιστή σας, μετά την ολοκλήρωση των οδηγιών κατάργησης, βήμα ξανά τις οδηγίες.
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε τα παρακάτω δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου. Διαγράψτε την καταχώρηση του TV Media για κάθε δευτερεύον κλειδί, εάν υπάρχει η καταχώρηση.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Εντοπίστε και κατόπιν διαγράψτε τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου, εάν υπάρχουν:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser ο Βοηθός Objects\ {707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε appwiz.cplκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κατάργηση του T.V. Media.
 8. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο Εικονίδιο ο υπολογιστής μου.
 9. Εντοπίστε και κατόπιν διαγράψτε το φάκελο TV Media. Από προεπιλογή, αυτός ο φάκελος βρίσκεται στο φάκελο C:\Program Files.
 10. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Κατάσταση

Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να επιλύσετε το μήνυμα λάθους Stop c0000135 μετά την εμφάνισή και για να καταργήσετε το T.V. Media, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα αποκατάστασης για να καταργήσετε το Windows XP SP2

Καταργήστε το Windows XP SP2 από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση κονσόλας αποκατάστασης":
875350 τον τρόπο κατάργησης του Windows XP Service Pack 2 από τον υπολογιστή σας

Βήμα 2: Κατάργηση του T.V. Media ή εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885523

Χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης", για να καταργήσετε το T.V. Media ή για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση κώδικα συμβατότητας με την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885523, ανατρέξτε στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση".

Βήμα 3: Εγκαταστήστε ξανά το Windows XP SP2

Αφού καταργήσετε το T.V. Media ή εγκατεστημένη την ενημέρωση κώδικα συμβατότητας με την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523, εγκαταστήστε ξανά το Windows XP SP2. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 885523 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια