Ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Windows XP Service Pack 2 ή Windows XP Tablet PC Edition 2005

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να επιλύσετε ένα ζήτημα όπου ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") κατά την επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Microsoft Windows XP Service Pack 2 ή Windows XP Tablet PC Edition 2005. Αυτό το ζήτημα προκύπτει σε περιορισμένο αριθμό συστημάτων που χρησιμοποιούν μια έκδοση του βασικού εισόδου/εξόδου συστήματος (BIOS) που δεν διαθέτει υποστήριξη παραγωγής για τους επεξεργαστές Intel Pentium 4 και Intel Celeron D που με βάση την τεχνολογία Prescott C-0 μελέτης βήμα προς βήμα.

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή Windows XP Tablet PC Edition 2005, ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει").

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν επιλέγετε μία από τις ακόλουθες επιλογές, όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή:
 • Κανονική
 • Τελευταία γνωστή επιτυχημένη ρύθμιση
 • Ασφαλής λειτουργία
 • Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel Pentium 4 ή Intel Celeron D που βασίζεται στην τεχνολογία Prescott C-0 επεξεργαστή βήμα προς βήμα.
 • Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια έκδοση BIOS που είναι εκτός προδιαγραφών.

  Σημείωση Μια έκδοση BIOS που είναι εκτός προδιαγραφών δεν παρέχουν υποστήριξη στον επεξεργαστή που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS που παρέχει υποστήριξη παραγωγής για τον επεξεργαστή που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 2

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει τα Windows XP SP2, μπορείτε να εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τα Windows XP (KB885626) και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το Windows XP SP2.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Download Άμεση λήψη του πακέτου κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (KB885626). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το Windows XP SP2 και ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης μέχρι να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Update.sys ή να αποκτήσετε μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS.

Σημείωση Πρέπει να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα πριν να εφαρμόσετε οποιεσδήποτε πρόσθετες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού στο σύστημά σας.

Μέθοδος 1: Χρήση της κονσόλας αποκατάστασης των Windows XP

Για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης των Windows XP για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης των Windows XP στη μονάδα δισκέτας ή τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και χρήσης των δισκετών εγκατάστασης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  310994 Τρόπος απόκτησης των δισκετών εκκίνησης του προγράμματος εγκατάστασης των Windows XP

 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε μία ή περισσότερες από τις επιλογές που απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή από τη μονάδα CD ή τη μονάδα δίσκου DVD, εάν σας ζητηθεί να το κάνετε αυτό.
 3. Στην οθόνη εγκατάστασης (Setup), πιέστε το πλήκτρο R για να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης.
 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της εγκατάστασης του Windows XP SP2 που προκάλεσε τον υπολογιστή σας να σταματήσει να ανταποκρίνεται. Πρέπει να πληκτρολογήσετε αυτόν τον αριθμό ακόμα και αν εμφανίζεται μία μόνο εγκατάσταση.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  CD system32\drivers

 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ren update.sys update.sp2και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exitκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 9. Αποκτήστε την ενημερωμένη έκδοση του BIOS. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας.
 10. Ξεκινήστε το Windows XP SP2.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  CD %systemroot%\system32\drivers
 13. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε Μετακίνηση update.sp2 update.sysκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 14. Εφαρμόστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τα Windows XP (KB885626) που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

  Προειδοποίηση Δεν ασκούν τον υπολογιστή σας χωρίς μια ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Update.sys εγκατεστημένο.
 15. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 2: Ξεκινήστε μια εναλλακτική εγκατάσταση των Windows

Εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά από πολλές εγκαταστάσεις των Microsoft Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή και επιλέξτε ένα λειτουργικό διαμέρισμα των Windows.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  CD WinXPSP2\system32\drivers

  Σε αυτό το βήμα, το WinXPSP2 είναι η διαδρομή του φακέλου για το φάκελο των Windows όπου είναι εγκατεστημένο το Windows XP SP2.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε Μετακίνηση update.sys update.sp2και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exitκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την εγκατάσταση του Windows XP SP2
 7. Αποκτήστε την ενημερωμένη έκδοση του BIOS. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας.
 8. Ξεκινήστε το Windows XP SP2.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα εξής:

  CD %systemroot%\system32\drivers
 11. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε Μετακίνηση update.sp2 update.sysκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 12. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 13. Εφαρμόστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τα Windows XP (KB885626) που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

  Προειδοποίηση Δεν ασκούν τον υπολογιστή σας χωρίς μια ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Update.sys εγκατεστημένο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows XP μπορεί να παράσχει μια ενημερωμένη έκδοση stepping συγκεκριμένο επεξεργαστή που θα εκτελείται ανεξάρτητα από το BIOS για να παρέχει υποστήριξη στον εγκατεστημένο επεξεργαστή. Εάν ένα λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να φορτώσει την ενημερωμένη έκδοση υποστήριξης παραγωγής που παρέχεται από τη Intel για έναν επεξεργαστή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα διακοπής ή αποτυχίες εκκίνησης. Σε αυτήν την περίπτωση, το BIOS δεν παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη παραγωγής και η Intel-ενημερωμένη έκδοση υποστήριξης παραγωγής που παρέχεται στα Windows XP αναγκάζει το σύστημα να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

Για να προσδιορίσετε αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel Pentium 4 ή Intel Celeron D που βασίζεται στην τεχνολογία Prescott C-0 stepping και σε BIOS που δεν παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη παραγωγής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε μια δισκέτα εκκίνησης κάνοντας λήψη μιας έκδοσης δισκέτα εκκίνησης το Intel επεξεργαστή συχνότητα Αναγνωριστικό βοηθητικό πρόγραμμα. Για να κάνετε λήψη αυτού του προγράμματος, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Intel στο Web:
 2. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δισκέτα εκκίνησης που δημιουργήσατε στο βήμα 1.
 3. Στην καρτέλα CPUID Data , μελετήστε τις προδιαγραφές για τον υπολογιστή σας. Οι υπολογιστές που επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
  • Οικογένεια CPU τιμής F.
  • Μοντέλο CPU τιμή 3.
  • CPU Stepping τιμή 3.
  • Αναθεώρηση CPU τιμή 3, 2, 1 ή 0.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 885626 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια