Λαμβάνετε μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια εγκατάστασης ενός προγράμματος που χρησιμοποιεί τον Windows Installer στα Windows XP

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί τον Windows Installer στα Microsoft Windows XP, το πρόγραμμα δεν εγκαθίσταται και ενδέχεται να λάβετε μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης για να επαληθεύσετε ότι η υπηρεσία Windows Installer έχει καταχωρηθεί σωστά. (The Windows Installer service could not be accessed. Contact your support personnel to verify that the Windows Installer service is properly registered.)
Η εκκίνηση της υπηρεσίας Windows Installer απέτυχε. Επικοινωνήστε με το προσωπικό υποστήριξης. (The Windows Installer service failed to start. Contact your support personnel.)
Εσωτερικό σφάλμα (Internal Error)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν τα αρχεία του Windows Installer λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρατίθενται.

Μέθοδος 1: Επανάληψη της καταχώρησης του Windows Installer

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα των Windows.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msiexec /unregister στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msiexec /regserver στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Μέθοδος 2: Διαγραφή των αρχείων του Windows Installer

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα των Windows.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msiexec /unregister στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows, μετονομάστε τα ακόλουθα αρχεία στο φάκελο %systemroot%\System32:
  • Msi.dll
  • Msihnd.dll
  • Msiexec.exe
  Σημείωση Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μετονομάσετε αυτά τα αρχεία, προσπαθήστε να μετονομάσετε τα αρχεία σε μια γραμμή εντολών. Για να ξεκινήσετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Ξεκινήστε πάλι τα Windows XP.

Μέθοδος 3: Επανεκκίνηση των Windows XP σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)

Κάντε επανεκκίνηση των Windows XP σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις μεθόδους 1 και 2 με τη σειρά που παρατίθενται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανεκκίνησης των Windows XP σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
316434 Τρόπος εκτέλεσης αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για προχωρημένους στα Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 886630 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Ιαν 2014 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

Σχόλια