Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 2

Περίληψη

Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το Microsoft Office 2003. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες από τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Office 2003 SP2 κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Το Office 2003 SP2 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες του Service Pack

Λίστα με δυνατότητα λήψης των ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel, το οποίο περιέχει μια λίστα των ζητημάτων που προέκυψαν μετά το Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) και επιδιορθώνονται από το Office 2003 SP2.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Office2003_SP2Changes.exe.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Σεπτεμβρίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Το Office 2003 SP2 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):


906460 Ζητήματα που διορθώνονται στο Access 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906342 Ζητήματα που διορθώνονται στο Excel 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906341 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο FrontPage 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906426 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο InfoPath 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906234 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Office 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906451 Ζητήματα που διορθώνονται στο Outlook 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906340 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο PowerPoint 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906339 Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Publisher 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

906338 Ζητήματα που διορθώνονται στο Word 2003 από το Office 2003 Service Pack 2

Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας που σχετίζονται με το Service Pack

Το Office 2003 SP2 αντιμετωπίζει ζητήματα τα οποία περιγράφονται στα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της Microsoft:

890169 MS05-023: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Word θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

884933 MS04-027: Θέμα ευπάθειας στο μετατροπέα WordPerfect μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

833987 MS04-028: Η υπέρβαση buffer στην επεξεργασία JPEG (GDI+) μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει και περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Το Office 2003 SP2 περιλαμβάνει τις εξής παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις:

842532 Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 1

873378 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office 2003: Μετατροπέας WordPerfect 5.x: 14 Σεπτεμβρίου 2004

838905 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Office 2003: 14 Σεπτεμβρίου 2004

873381 Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων για το πρόγραμμα γραμματικού ελέγχου στα γαλλικά του Office 2003: 9 Νοεμβρίου 2004

887982 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το InfoPath 2003: 14 Δεκεμβρίου 2004

887980 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office 2003: 8 Φεβρουαρίου 2005

885828 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office 2003: 8 Φεβρουαρίου 2005

892258 Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων για το πρόγραμμα γραμματικού ελέγχου και το θησαυρό, στα γαλλικά, του Office 2003: 12 Απριλίου 2005

887979 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2003: 12 Απριλίου 2005

Επιπλέον, το Office 2003 SP2 περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση του Office 2003 Tablet PC: Ενημερωμένη έκδοση βελτιωμένης αναγνώρισης μελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Γνωστά θέματα

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office 2003 SP2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
906323 Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office 2003 Service Pack 2, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα αναβάθμισης από την υπηρεσία Windows Installer" (The upgrade patch cannot be installed by the windows installer service) ή το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί και δεν λαμβάνετε ειδοποίηση

Γνωστά θέματα μετά την εγκατάσταση του Service Pack

Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Microsoft Office

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
905726 Σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση ενός Service Pack του Office ή μιας ενημερωμένης έκδοσης του Office

Τα προγράμματα άλλων κατασκευαστών που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα "Ημερολόγιο" (Calendar) του Outlook ενδέχεται να έχουν απροσδόκητα αποτελέσματα μετά την εγκατάσταση του Office 2003 SP2

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί σε περίπτωση που το λογισμικό άλλων κατασκευαστών δεν ενημερώθηκε ώστε να λειτουργεί με τη νέα αρχιτεκτονική αποδοχής συσκέψεων στο Outlook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική αποδοχής συσκέψεων στο Outlook, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894470 Μια σύσκεψη καταργείται από το Ημερολόγιο (Calendar) του Outlook μετά την αποδοχή της σύσκεψης και κατόπιν τη διαγραφή της πρόσκλησης σε σύσκεψη που έγινε αποδεκτή

899919 Πληροφορίες προγραμματιστών για τις αλλαγές του ημερολογίου στο Outlook 2003 Service Pack 2, Exchange Server 2003 Service Pack 2 και νεότερες εκδόσεις

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του Office 2003 Service Pack 2

Οι οδηγίες εγκατάστασης και οι στρατηγικές ανάπτυξης του Office 2003 SP2 βρίσκονται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτού του Service Pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Office 2003 Service Pack 2 για το Multilingual User Interface Pack

Για πλήρη λειτουργικότητα του Office 2003, εγκαταστήστε το Office 2003 Service Pack 2 για το Multilingual User Interface Pack, αν χρησιμοποιείτε το Multilingual User Interface Pack (MUI). Για να κάνετε λήψη του Office 2003 Service Pack 2 για το Multilingual User Interface Pack, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να καταργήσετε αυτό το στοιχείο λήψης. Για να καταργήσετε το Office 2003 SP2 από τον υπολογιστή σας, πρέπει πρώτα να καταργήσετε το Office 2003 και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM του Office 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack

Το Service Pack περιέχει αρχεία των εκδόσεων που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση
Excel.exe11.0.6560.0
Frontpg.exe11.0.6552.0
Infopath.exe11.0.6565.0
Msaccess.exe11.0.6566.0
Mspub.exe11.0.6565.0
Outlook.exe11.0.6565.0
Powerpnt.exe11.0.6564.0
Winword.exe11.0.6568.0
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2003 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
821549 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office 2003

Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το Office 2003 SP2, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία:
Absncreq.xsnIpmain11.awOlmail.fae
Accwiz.dllIpmain11.chmOlnote.fae
Acmain11.chmIptoc.xmlOltask.fae
Acwizrc.dllIpxmlpia.dllOsa.exe
Acwzlib.mdeIpxmlpia.dllOutex.dll
Acwzmain.mdeMapir.dllOutlacct.dll
Acwztool.mdeMcps.dllOutllib.dll
Addrpars.dllMdigraph.dllOutllibr.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlmime.dll
Alrtintl.dllMdippr.dllOutlook.hol
Assettrk.xsnMdiui.dllOutlph.dll
Blnmgr.dllMdivwctl.dllOutlrpc.dll
Bssym7.ttfMf_iptoc.xmlOutlvbs.dll
Cdlmso.dllMlshext.dllOutlwvw.dll
Cdo.dllModhelp.dllOwc10.dll
Chgord.xsnMorph9.dllOwc11.dll
Contab32.dllMsaexp30.dllOwci10.dll
Dfuicom.exeMsain.dllOwci11.dll
Dlgsetp.dllMsb1enfr.itsOwsclt.dll
Dumpster.dllMsb1fren.itsPp4x322.dll
Dw20.exeMscal.ocxPpintl.dll
Dwdcw20.dllMscdm.dllPptview.exe
Dwtrig20.exeMsconv97.dllPpvwintl.dll
Emablt32.dllMsdmeng.dllProject.xsn
Emsabp32.dllMsdmine.dllPrtf9.dll
Emsmdb32.dllMsdmine.rllPstprx32.dll
Emsui32.dllMsgr3en.dllPtxt9.dll
Envelope.dllMsgr3fr.dllPub6intl.dll
Epsimp32.fltMsgr3fr.lexPubconv.dll
Exchcsp.dllMshy3es.dllPurchord.xsn
Exprptd.xsnMsimport.exePurchreq.xsn
Exprpti.xsnMsjspp40.dllResume.xsn
Exsec32.dllMsmapi32.dllRiched20.dll
Fm20.dllMsmdcb80.dllRm.dll
Fpconfig.xmlMsmdgd80.dllSalesrpt.xsn
Fpcutl.dllMsmdun80.dllSc2.sam
Fpdb.dllMso.aclScanost.exe
Fpdbrgn1.incMso.dllScanpst.exe
Fpdtc.dllMsocf.dllSchplus.sam
Fpeditax.dllMsocfu.dllScnpst32.dll
Fpedsat.dllMsohelp.exeScnpst64.dll
Fpexpsat.dllMsointl.dllSetlang.exe
Fpext.msgMsolap80.dllSlintl.dll
Fpsrvutl.dllMsolap80.rllSnapview.ocx
Fputlsat.dllMsolui80.dllSoa.dll
Fpwec.dllMspcore.dllStatrpt.xsn
Fpwel.dllMsplcres.dllStocks.dat
Gdiplus.dllMspst32.dllStocks.xml
Gdiplus.dllMssp3en.lexStslist.dll
Gdiplus.dllMssp3ena.lexStsupld.dll
Graph.exeMssp3fr.dllSumif.xla
Html32.cnvMssp3fr.lexTcarddtl.xsn
Htmlchkr.dllMsth3es.dllTcardsmp.xsn
Htmlcsat.dllMsth3es.lexTour.htm
Ieawsdc.dllMsth3fr.dllTour.swf
Ietag.dllMsth3fr.lexTransmgr.dll
Impmail.dllMstordb.exeUsp10.dll
Index.htmMstore.exeUtility.mda
Infintl.dllMstores.dllVbaac10.chm
Infmain.chmMswrd832.cnvVbe6.dll
Infopath.pipMsxml5.dllVendinfo.xsn
Infref.chmOffice.xmlVtidb.exe
Inftoc.xmlOinfo11.ocxVtidisc.exe
Inreftoc.xmlOinfop11.mofVtiform.exe
Intlband.htmOis.exeVtipres.exe
Intldate.dllOisapp.dllWcag1_0.xml
Invoiced.xsnOisctrl.dllWfchost.dll
Invoices.xsnOisintl.dllWpft532.cnv
Invreq.xsnOladd.faeWpft632.cnv
Ipathpia.dllOlappt.faeWwintl.dll
Ipclrwrp.dllOlapuir.rllXlintl32.dll
Ipdmctrl.dllOljrnl.faeXlmain11.chm

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες σύνολο αρχείων του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμονται τα αρχεία .msp που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείου .mspΠεριγραφή
Mainsp2.mspΙσχύει για το Office 2003
Owc11sp2.mspΙσχύει για στοιχεία Web του Office 2003
Owc102003sp2.mspΙσχύει για στοιχεία Web του Office XP

Δυνατότητες για επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης, αποθηκεύσετε ξανά προσωρινά και εγκαταστήσετε ξανά το Office 2003 στους υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που θα περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων].

Η ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων] καθορίζει εάν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του Office 2003 από το διαχειριστικό είδωλο. Για το Office 2003 SP2, η τιμή για τη [λίστα_δυνατοτήτων] είναι ως εξής:
REINSTALL=ALL
Για λεπτομερείς διαδικασίες οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο ενημέρωσης ενός διαχειριστικού ειδώλου και ενημέρωσης των υπολογιστών-πελατών, ανατρέξτε στην ενότητα Updating clients from a patched administrative image (Ενημέρωση υπολογιστών-πελατών από ένα επιδιορθωμένο διαχειριστικό είδωλο) στο θέμα Distributing Office 2003 Product service packs (Διανομή Service Pack προϊόντων του Office 2003). Για να προβάλετε το θέμα Distributing Office 2003 Product Updates (Διανομή Service Pack προϊόντων του Office 2003), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center) για τους επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 887616 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια