Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

Ισχύει για: Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1Microsoft Windows Server 2003 Web EditionMicrosoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Περίληψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απόκτησης του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) και του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Οι ενημερωμένες εκδόσεις του Windows Server 2003 διανέμονται σε Service Pack. Τα Service Pack διατηρούν ενημερωμένο τον Windows Server 2003. Επιπλέον, τα Service Pack επεκτείνουν και ενημερώνουν τις λειτουργίες του υπολογιστή σας.


Τα Service Pack περιλαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις, εργαλεία διαχείρισης συστήματος, προγράμματα οδήγησης και πρόσθετα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα για εύκολη λήψη. Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο Service Pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται σε προηγούμενα Service Pack, καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο Service Pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο.

Περισσότερες πληροφορίες


Windows Server 2003 SP2

Ημερομηνία έκδοσης: 13 Μαρτίου 2007

Μπορείτε να κάνετε λήψη του Windows Server 2003 SP2 από το Web. Υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες τρεις εκδόσεις του Windows Server 2003 SP2:
  • Έκδοση 32 bit
  • Έκδοση 64 bit (βασίζεται στο x64)
  • Έκδοση που βασίζεται σε τεχνολογία Itanium

Για να αποκτήσετε το Windows Server 2003 SP2 από το Windows Update

Μπορείτε να κάνετε λήψη της έκδοσης 32 bit του Windows Server 2003 SP2 από την ακόλουθη τοποθεσία του Windows Update:

Λήψη του Windows Server 2003 SP2 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center)

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του Windows Server 2003 SP2 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Σημείωση Εάν έχετε πραγματοποιήσει εγκατάσταση μιας προέκδοσης του Windows Server 2003 SP2, καταργήστε την εγκατάσταση της προέκδοσης του Service Pack, και στη συνέχεια πραγματοποιήστε εγκατάσταση του τελικού προϊόντος από το Κέντρο λήψης (Download Center).

Σημαντικές πληροφορίες

Λίστα ενημερώσεων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Windows Server 2003 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

914962 Λίστα ενημερωμένων εκδόσεων στο Windows Server 2003 Service Pack 2

Σημειώσεις έκδοσης
Για πρόσθετες περισσότερες σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Windows Server 2003 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

914961 Γενικές πληροφορίες που αφορούν το Windows Server 2003 Service Pack 2

Πρόσθετοι πόροι
Για τεκμηρίωση, εργαλεία και πόρους που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε, να αναπτύξετε και να διαχειριστείτε το Windows Server 2003 SP2 σε διακομιστές της εταιρείας σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Windows Server 2003 SP1

Ημερομηνία έκδοσης: 30 Μαρτίου 2005

Μπορείτε να κάνετε λήψη του Windows Server 2003 SP1 από το Web. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγοράσετε ένα CD. Υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες δύο εκδόσεις του Windows Server 2003 SP1:
  • Έκδοση 32 bit
  • Έκδοση που βασίζεται σε τεχνολογία Itanium

Για να αποκτήσετε το Windows Server 2003 SP1 από το Windows Update

Μπορείτε να κάνετε λήψη της έκδοσης 32 bit του Windows Server 2003 SP1 από την ακόλουθη τοποθεσία του Windows Update:

Λήψη του Windows Server 2003 SP1 από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Για να πραγματοποιήσετε λήψη της έκδοσης 32-bit του Windows Server 2003 SP1, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να πραγματοποιήσετε λήψη της έκδοσης του Windows Server 2003 SP1 που βασίζεται στην τεχνολογία Itanium, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Σημείωση Εάν έχετε πραγματοποιήσει εγκατάσταση μιας προέκδοσης του Windows Server 2003 SP1, καταργήστε την εγκατάσταση της προέκδοσης του Service Pack, και στη συνέχεια πραγματοποιήστε εγκατάσταση του τελικού προϊόντος από το Κέντρο λήψης (Download Center).

Σημαντικές πληροφορίες

Λίστα ενημερώσεων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Windows Server 2003 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

824721 Windows Server 2003 Service Pack 1 Λίστα ενημερωμένων εκδόσεων

Σημειώσεις έκδοσης
Για πρόσθετες περισσότερες σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Windows Server 2003 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889101 Σημειώσεις έκδοσης για το Windows Server 2003 Service Pack 1
Πρόσθετοι πόροι
Για τεκμηρίωση, εργαλεία και πόρους που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε, να αναπτύξετε και να διαχειριστείτε το Windows Server 2003 SP1 σε διακομιστές της εταιρείας σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: