Το Microsoft Windows AntiSpyware (Beta) αναγνωρίζει ένα πρόγραμμα ως απειλή spyware


Αυτό το άρθρο ασχολείται με την έκδοση Beta ενός προϊόντος της Microsoft. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται ως έχουν και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δεν διατίθεται επίσημη υποστήριξη προϊόντος από τη Microsoft για αυτό το προϊόν Beta. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υποστήριξης για μια έκδοση Beta, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στα αρχεία του προϊόντος Beta ή στην τοποθεσία Web από την οποία κάνατε λήψη της συγκεκριμένης έκδοσης.

Περίληψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τις καθιερωμένες διαδικασίες για την υποβολή των αμφισβητήσεων προμηθευτών και των εσφαλμένων θετικών αναγνωρίσεων. Οι αμφισβητήσεις προμηθευτών είναι περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής ενός προϊόντος αμφισβητεί την αναγνώριση ή την ταξινόμηση, ή και τα δύο, του προϊόντος του από το Microsoft Windows AntiSpyware (Beta). Μια εσφαλμένη θετική αναγνώριση είναι μια περίπτωση όπου ένα προϊόν αναγνωρίζεται ως διαφορετικό προϊόν από το Windows AntiSpyware (Beta). Και οι δύο περιπτώσεις, οι αμφισβητήσεις προμηθευτών και οι εσφαλμένες θετικές αναγνωρίσεις αναλύονται από την ομάδα έρευνας του Windows AntiSpyware (Beta).

Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται ως έχουν και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες


Αμφισβητήσεις προμηθευτών

Εάν είστε προμηθευτής ενός προϊόντος και πιστεύετε ότι έχει ταξινομηθεί εσφαλμένα ή εάν έχετε ενημερώσει πρόσφατα τη συμπεριφορά του προγράμματός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα έρευνας εκφράζοντας τα παράπονά σας. Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα αμφισβήτησης προμηθευτή που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/isv/cdform.aspx. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας πριν ξεκινήσει η έρευνα από το τμήμα έρευνας του Windows AntiSpyware (Beta). Η ερευνητική ομάδα θα επιβεβαιώσει την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αμφισβήτησης προμηθευτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες, η ερευνητική ομάδα θα τις ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επαφής που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση, η ερευνητική ομάδα θα απαντήσει στο άτομο που υπέβαλλε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας τα αποτελέσματα. Τηλεφωνικές κλήσεις ή άλλοι τρόποι απευθείας ερωτήσεων δεν γίνονται δεκτές. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να αποκριθούμε εγκαίρως.

Οι αποφάσεις για τις αμφισβητήσεις προμηθευτών λαμβάνονται με βάση τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που αναλύεται, τα κριτήρια υπογραφής και την τεχνολογία εντοπισμού του Windows AntiSpyware (Beta) από την ημερομηνία της ανάλυσης. Οι αποφάσεις ενδέχεται να αλλάξουν στην περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές σε αυτά τα προγράμματα με τον καιρό ή καθώς αλλάζουν τα κριτήρια υπογραφής και η τεχνολογία εντοπισμού που χρησιμοποιούνται από το Windows AntiSpyware (Beta).


Εσφαλμένες θετικές αναγνωρίσεις


Εάν πιστεύετε ότι το πρόγραμμά σας έχει αναγνωριστεί κατά λάθος στη θέση κάποιου άλλου προγράμματος από το Windows AntiSpyware (Beta), αυτό μπορεί να είναι μια περίπτωση θετικής αναγνώρισης. Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας επίλυσης είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα εσφαλμένης θετικής αναγνώρισης που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/isv/fpform.aspx. Σημειώστε ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να είναι ο προμηθευτής του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα μόνο για περιπτώσεις όπου το Windows AntiSpyware (Beta) ενδέχεται να έχει αναγνωρίσει κατά λάθος ένα πρόγραμμα λογισμικού ως άλλο και όχι για αμφισβητήσεις προμηθευτών.

Προσέγγιση και κριτήρια ανάλυσης


Η άποψη της Microsoft είναι ότι πρέπει να παρέχεται στους πελάτες η δυνατότητα λήψης ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά με το λογισμικό που εγκαθίσταται και εκτελείται στους υπολογιστές τους, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα αυτό το λογισμικό διατηρώντας συγχρόνως την ποιότητα της εμπειρίας τους με τους υπολογιστές καθώς και για να προστατεύουν το απόρρητό τους. Έχουμε δημοσιεύσει μια λευκή βίβλο η οποία παρέχει μια επισκόπηση των κατηγοριών προσέγγισης και κριτηρίων που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από την ερευνητική ομάδα της Microsoft για την ανάλυση και την ταξινόμηση λογισμικού. Για να διαβάσετε αυτήν τη λευκή βίβλο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/msft/analysis.mspx. Αυτό είναι ένα ανερχόμενο θέμα, με νέες φόρμες spyware και άλλου ενδεχομένως ανεπιθύμητου λογισμικού που αναπτύσσονται γρήγορα μαζί με τη σχετική τους συμπεριφορά. Επομένως, οι κατηγορίες προσέγγισης και κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτή τη βίβλο ενδέχεται να αλλάζουν με τον καιρό ώστε να προσαρμόζονται στο περιβάλλον.

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το spyware και το Windows AntiSpyware (Beta), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
892279 Τρόπος απόκτησης του Windows AntiSpyware (Beta)