Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απόκτησης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool που περιλαμβάνεται σε ορισμένα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας. Αναφέρει πώς μπορείτε να αποκτήσετε το τελευταίο εργαλείο Enterprise Scan Tool. Στη συνέχεια, αυτό το άρθρο εξετάζει τον τρόπο ανάλυσης των περιεχομένων του αρχείου Results.xml που δημιουργεί το εργαλείο. Στη συνέχεια, αυτό το άρθρο περιέχει ορισμένες σύντομες προτάσεις σε περίπτωση που θα θελήσετε να συγκεντρώσετε δεδομένα από διάφορους υπολογιστές μετά την εκτέλεση του εργαλείου. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης της εγκατάστασης του εργαλείου Enterprise Scan Tool. Αυτό το άρθρο ασχολείται με ορισμένους περιορισμούς του εργαλείου. Το άρθρο τελειώνει με μια σειρά από ενότητες με συνήθεις ερωτήσεις. Η πρώτη ενότητα για τις συνήθεις ερωτήσεις εξετάζει τις συνήθεις ερωτήσεις γενικού περιεχομένου. Μετά την ενότητα για τις συνήθεις ερωτήσεις γενικού περιεχομένου ακολουθεί μια ενότητα με τις συνήθεις ερωτήσεις που αφορούν εκδόσεις του εργαλείου Enterprise Scan Tool συγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου. Στη συνέχεια υπάρχει μια ενότητα με τις συνήθεις ερωτήσεις που αφορούν την έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool για το Microsoft System Management Server (SMS). Το άρθρο τελειώνει με μια ενότητα με τις συνήθεις ερωτήσεις που εξετάζουν ορισμένα από τα γνωστά θέματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα-βήμα για τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool που παρέχεται με την έκδοση ορισμένων ενημερωτικών δελτίων ασφαλείας. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την εκτέλεση σάρωσης για ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν με τα ενημερωτικά δελτία του Microsoft Security Response Center (MSRC) στα οποία δεν χρησιμοποιείται ο Microsoft System Management Server ή άλλη εταιρική λύση διαχείρισης για τη διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων. Τα βήματα που παρέχονται είναι δείγματα βημάτων. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε αυτά τα βήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του περιβάλλοντός σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Χρήση του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που αφορά συγκεκριμένο κύκλο κυκλοφορίας ενημερωτικών δελτίων ασφαλείας ενδέχεται να έχει τους δικούς του διακόπτες γραμμής εντολών και σχήμα εξόδου XML. Τα ακόλουθα βήματα ισχύουν για όλες τις εκδόσεις του εργαλείου Enterprise Scan Tool. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Εκτελέστε το πακέτο που αποκτήσατε από το Κέντρο λήψης (Download Center) ή από τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support).
 2. Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε τη θέση εξαγωγής των αρχείων, καθορίστε μια θέση.

  Στο φάκελο στον οποίο εξαγάγατε τα αρχεία, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα αρχεία:
  • Readme.rtf
  • Updatescan.exe
  • Updatescan.xml
 3. Εκτελέστε το αρχείο Updatescan.exe χρησιμοποιώντας τους διακόπτες γραμμής εντολών που περιγράφονται στο αρχείο readme. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο πακέτο του εργαλείου Enterprise Scan Tool.

  Οι εκδόσεις του εργαλείου Enterprise Scan Tool σχετίζονται με συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του MSRC. Αυτοί οι διακόπτες γραμμής εντολών ενδέχεται να είναι διαφορετικοί σε διαφορετικές εκδόσεις του εργαλείου Enterprise Scan Tool. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, να ανατρέχετε πάντα στο αρχείο readme που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool.
 4. Για να δείτε τα αποτελέσματα της σάρωσης, εξετάστε το αρχείο καταγραφής που δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν προαιρετικό διακόπτη. Στη συνέχεια, εξετάστε το αρχείο Results.xml.

  Το αρχείο καταγραφής είναι εγγεγραμμένο στον τρέχοντα κατάλογο εργασίας. Ωστόσο, το αρχείο Results.xml είναι εγγεγραμμένο στο φάκελο από τον οποίο εκτελείται το εργαλείο. Το σχήμα εξόδου XML ενδέχεται να είναι διαφορετικό σε διαφορετικές εκδόσεις του εργαλείου Enterprise Scan Tool. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου" (Analyze the tool output) του αρχείου readme που σχετίζεται με την έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool.

Διαθέσιμα εργαλεία Enterprise Scan Tools

9 Οκτωβρίου 2007, Enterprise Scan Tool (MS07-056)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS07-056) που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

11 Σεπτεμβρίου 2007, Enterprise Scan Tool (MS07-052, MS07-053)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS07-052, MS07-053) που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

14 Αυγούστου 2007, Enterprise Scan Tool (MS07-043, MS07-047, MS07-049, MS07-050)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS07-043, MS07-047, MS07-049, MS07-050) που κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

10 Ιουλίου 2007 Enterprise Scan Tool (MS07-040)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS07-040) που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

12 Ιουνίου 2007 Enterprise Scan Tool (MS07-034)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS07-034), που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

8 Μαΐου 2007, Enterprise Scan Tool (MS07-028)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS07-028), που κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

13 Φεβρουαρίου 2007, Enterprise Scan Tool (MS07-005, MS07-009, MS07-012)

Για να αποκτήσετε το Enterprise Scan Tool 2007 (MS07-005, MS07-009, MS07-012) που κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

09 Ιανουαρίου 2007, Εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS07-004)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 09 Ιανουαρίου 2007 (MS07-004), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

12 Δεκεμβρίου 2006, Enterprise Scan Tool (MS06-073, MS06-076, MS06-077, MS06-078)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS06-073, MS06-076, MS06-077, MS06-078) που κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

14 Νοεμβρίου 2006 εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS06-069)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS06-069) που κυκλοφόρησε στις 14 Νοεμβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

10 Οκτωβρίου 2006, Enterprise Scan Tool (MS06-056)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS06-056) που κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

26 Σεπτεμβρίου 2006, Enterprise Update Scan Tool (MS06-055)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool (MS06-055) που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

8 Αυγούστου 2006, Εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS06-043)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 8 Αυγούστου 2006 (MS06-043), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

11 Ιουλίου 2006, Εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS06-033)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου 2006 (MS06-033), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

13 Ιουνίου 2006, Enterprise Scan Tool (MS06-023, MS06-024)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool (MS06-023, MS06-024) που κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

9 Μαΐου 2006, Enterprise Scan Tool (MS06-020)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool (MS06-020) που κυκλοφόρησε στις 9 Μαΐου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

11 Απριλίου 2006, Enterprise Scan Tool (MS06-014, MS06-016, MS06-017)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Update Scan Tool (MS06-014, MS06-016, MS06-017) που κυκλοφόρησε στις 11 Απριλίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

14 Φεβρουαρίου 2006, Enterprise Scan Tool (MS06-005)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS06-005), που κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

11 Οκτωβρίου 2006 Enterprise Scan Tool (MS05-044, MS05-050)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS05-044, MS05-050) που κυκλοφόρησε στις 11 Οκτωβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

14 Ιουνίου 2005, Εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS05-029, MS05-030, MS05-031, MS05-033, MS05-034)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου 2005 (MS05-029, MS05-030, MS05-031, MS05-033, MS05-034), επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

12 Απριλίου 2005, εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS05-022, MS05-023)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS05-022, MS05-023) που κυκλοφόρησε στις 12 Απριλίου 2005, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

8 Φεβρουαρίου 2005, εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS05-004, MS05-006, MS05-009)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 8 Φεβρουαρίου 2005, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

12 Οκτωβρίου 2004, εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS04-028)

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool (MS04-028) που κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2004, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Ανάλυση του αρχείου Results.xml

Το αρχείο αυτό βρίσκεται στο φάκελο του υπολογιστή όπου εκτελείται το εργαλείο σάρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Results.xml για να συγκεντρώσετε δεδομένα για τις ενημερωμένες εκδόσεις σε μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, το πεδίο Status υποδεικνύει αν μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση είναι εφαρμόσιμη ή εγκατεστημένη. Αν μια ενημερωμένη έκδοση είναι χαρακτηρισμένη ως εφαρμόσιμη, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας απαιτείται και δεν είναι εγκατεστημένη. Αν η ενημερωμένη έκδοση είναι χαρακτηρισμένη ως εγκατεστημένη, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή προορισμού. Η μορφή των δεδομένων εξόδου είναι παρόμοια με την ακόλουθη. Οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή των δεδομένων εξόδου σε μια μελλοντική έκδοση θα τεκμηριωθεί.
<ScanResults>
<ScanDateTime>9/16/2004 2:40:30 PM</ScanDateTime>
<XMLDataVersion>2004.12.14.0</XMLDataVersion>
<ScannedBy>COMPUTER_A \ SYSTEM</ScannedBy>
<Machine>
<MachineName>COMPUTER_A</MachineName>
<Domain>MYDOMAIN</Domain>
<Product>
<ProductName>WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER</ProductName>
<Item>
<LocaleID>1033</LocaleID>
<ItemClass>Patch</ItemClass>
<BulletinID>MS0x-00x</BulletinID>
<BulletinTitle>Buffer Overrun Could Allow Code Execution (999999)</BulletinTitle>
<SQNumber>999999</SQNumber>
<BulletinUrl>http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS0x-00x.mspx</BulletinUrl>
<DownloadURL>n/a</DownloadURL>
<Description></Description>
<Status>Applicable</Status>
<ItemType></ItemType>
<DatePosted></DatePosted>
<DateRevised></DateRevised>
<UnattendSyntax>/q /z</UnattendSyntax>
</Item>
</Product>
</Machine>
</ScanResults>

Συγκέντρωση δεδομένων εξόδου από πολλούς υπολογιστές

Οι εταιρικοί πελάτες μπορεί να θέλουν να συγκεντρώσουν τα δεδομένα εξόδου από πολλούς υπολογιστές σε μια ευανάγνωστη έκθεση, βάση δεδομένων ή άλλη μορφή για αναφορά ή έλεγχο συμμόρφωσης. Λόγω των ποικίλων απαιτήσεων των πελατών, η Microsoft δεν προσφέρει μια ενιαία λύση αναφοράς με το εργαλείο. Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε τα αρχεία XML που αποθηκεύονται από το εργαλείο σάρωσης σε μια βάση δεδομένων για ενιαία αναφορά.

Κατάργηση εγκατάστασης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του εργαλείου από υπολογιστές-πελάτες, διαγράψτε το φάκελο που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική εγκατάσταση του εργαλείου.

Περιορισμοί

 • Πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο Enterprise Scan Tool σε ένα λογαριασμό με τοπικά δικαιώματα διαχείρισης ή περιβάλλον συστήματος.
 • Το εργαλείο αυτό έχει δοκιμαστεί μόνο σε προϊόντα και ρυθμίσεις παραμέτρων που υποστηρίζονται. Εάν εκτελέσετε το εργαλείο σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  No checks apply to this system
 • Το εργαλείο αυτό παράγει αποτελέσματα στα αγγλικά. Ωστόσο, παρέχεται δυνατότητα εντοπισμού για κάθε γλώσσα που επηρεάζεται από τις μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφορούν.
 • Αυτό το εργαλείο εκτελεί τοπικές σαρώσεις.
 • Αυτό το εργαλείο δεν εντοπίζει εφαρμογές άλλων κατασκευαστών που μπορεί να χρησιμοποιούν μια ευπαθή έκδοση του στοιχείου που επηρεάζεται.
 • Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή προσαρμογή του εργαλείου ή της δήλωσης εντοπισμού σύμφωνα με τους όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft.

  Σημείωση Η δήλωση εντοπισμού είναι το αρχείο XML
 • Το εργαλείο έχει δοκιμαστεί μόνο σε λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται και με τις εκδόσεις των επηρεαζόμενων προϊόντων που υποστηρίζονται. Το εργαλείο ενδέχεται να αναφέρει ανακριβείς πληροφορίες ή να μην αναφέρει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που δεν υποστηρίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις προϊόντων που υποστηρίζονται, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Το Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 πρέπει να υπάρχει σε κάθε υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το εργαλείο. Το MSXML 3.0 εγκαθίσταται από τον Microsoft Internet Explorer 6 και το Internet Explorer 6 Service Pack 1. Το MSXML 3.0 είναι επίσης μέρος του Microsoft Windows Server 2003.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  269238 Λίστα εκδόσεων του προγράμματος ανάλυσης Microsoft XML Parser (MSXML)

Συνήθεις ερωτήσεις

Γενικές συνήθεις ερωτήσεις

 • Τι είναι το εργαλείο Enterprise Scan Tool;

  Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων εντοπισμού ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας τύπου ενημερωτικού δελτίου, η Microsoft παρέχει ένα αυτόνομο εργαλείο εντοπισμού για τα ενημερωτικά δελτία σε έναν κύκλο κυκλοφορίας του MSRC που δεν μπορούν να εντοπιστούν από το εργαλείο MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) ή το εργαλείο ODT (Office Detection Tool). Αυτό το αυτόνομο εργαλείο αναφέρεται ως εργαλείο Enterprise Scan Tool (EST). Το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί για διαχειριστές εταιρειών. Όταν δημιουργείται ένα εργαλείο εντοπισμού για ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν το εργαλείο σε μια γραμμή εντολών και στη συνέχεια να προβάλουν τα αποτελέσματα του αρχείου εξόδου XML. Λεπτομερής τεκμηρίωση παρέχεται με το εργαλείο. Υπάρχει επίσης μια έκδοση του εργαλείου για τους πελάτες που διαθέτουν System Management Server (SMS), η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για διαχειριστές SMS.
 • Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το εργαλείο;

  Η Microsoft παρέχει αυτό το εργαλείο για συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία σε έναν κύκλο κυκλοφορίας του MSRC, τα οποία δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν από το MBSA ή το ODT. Κάθε εργαλείο αφορά αποκλειστικά έναν κύκλο κυκλοφορίας του MSRC.
 • Το εργαλείο θα ενημερώνεται κάθε φορά; Το εργαλείο θα παραμείνει το ίδιο; Και θα εκδίδονται νέα αρχεία XML;

  Όχι. Κάθε εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι αυτόνομο εργαλείο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο κύκλο κυκλοφορίας του MSRC. Εργαλεία Enterprise Scan Tool δημιουργούνται μόνο όταν το MBSA ή το ODT δεν παρέχουν λειτουργία εντοπισμού για ένα ενημερωτικό δελτίο. Αν το MBSA ή το ODT έχει δυνατότητα εντοπισμού του ενημερωτικού δελτίου, δεν κυκλοφορεί εργαλείο Enterprise Scan Tool για αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Το σχήμα εξόδου XML και το εργαλείο συνδυάζονται. Οι διακόπτες γραμμής εντολών ενδέχεται να είναι διαφορετικοί σε διαφορετικά εργαλεία Enterprise Scan Tool. Επομένως, οι πελάτες πρέπει να κάνουν λήψη του συγκεκριμένου εργαλείου Enterprise Scan Tool που σχετίζεται με κάθε κύκλο κυκλοφορίας του MSRC.
 • Πόσο καιρό προγραμματίζει η Microsoft να υποστηρίξει το εργαλείο;

  Το εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι μέρος της δέσμευσης της Microsoft για την παροχή εργαλείων εντοπισμού για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας τύπου ενημερωτικού δελτίου. Το εργαλείο χρησιμοποιείται όταν τα εργαλεία MBSA ή ODT δεν παρέχουν λειτουργίες εντοπισμού. Στο μέλλον, η υποδομή ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας θα ενοποιηθεί στον Microsoft Windows Update Server. Τελικά, η Microsoft θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πλήρη λειτουργία εντοπισμού με τον κατάλογο της Microsoft σε όλα τα εργαλεία σάρωσης που χρησιμοποιούν την υποδομή του Windows Update Server. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν την έκδοση 2.0 του MBSA, τον Microsoft Operations Manager (MOM) και το εργαλείο Microsoft Systems Management Server 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates. Όταν συμπληρωθεί πλήρως ο κατάλογος της Microsoft, δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη για το εργαλείο Enterprise Scan Tool.
 • Γιατί τα εργαλεία MBSA και ODT δεν εντοπίζουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση;

  Τα εργαλεία MBSA και ODT ενδέχεται να μην παρέχουν πλήρη λειτουργία εντοπισμού για συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία σε έναν κύκλο κυκλοφορίας του MSRC. Η πλήρης λειτουργία εντοπισμού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη εξαιτίας ενός περιορισμού του μηχανισμού εντοπισμού ή επειδή το προϊόν που επηρεάζεται δεν υποστηρίζεται από το MBSA ή το ODT. Προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα σε μελλοντικές εκδόσεις του MBSA μέσω της υποδομής του Windows Update Server. Εν τω μεταξύ, το εργαλείο Enterprise Scan Tool είναι σχεδιασμένο για να συμπληρώνει τα εργαλεία MBSA και ODT για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Κάθε φορά που το MBSA ή το ODT δεν έχουν τη δυνατότητα παροχής λειτουργίας εντοπισμού, προγραμματίζεται η κυκλοφορία ενός εργαλείου Enterprise Scan Tool.
 • Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη για το εργαλείο Enterprise Scan Tool;

  Το εργαλείο Enterprise Scan Tool υποστηρίζεται μέσω των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services, PSS). Για να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες Microsoft PSS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Σε τι διαφέρει το εργαλείο Enterprise Scan Tool από το MBSA;

  Το εργαλείο Enterprise Scan Tool συμπληρώνει τη δυνατότητα σάρωσης του MBSA. Ένα εργαλείο Enterprise Scan Tool κυκλοφορεί μόνο όταν τα εργαλεία MBSA ή ODT δεν έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων σε έναν κύκλο κυκλοφορίας του MSRC. Το MBSA έχει σχεδιαστεί για πρόσωπα που ασχολούνται με πολλούς τομείς τεχνολογιών πληροφορικής και διαθέτει εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Το MBSA διαθέτει επίσης ενσωματωμένες δυνατότητες αναφοράς και παρέχει σάρωση αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Ένα εργαλείο Enterprise Scan Tool μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία. Το εργαλείο αυτό δεν παρέχει περιβάλλον εργασίας χρήστη για αναφορά. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool έχει σχεδιαστεί για χρήση από εταιρικούς διαχειριστές στα πλαίσια μιας λύσης δέσμης ενεργειών ή με τον SMS.
 • Πώς μπορώ να επαληθεύσω ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εφαρμοστεί σε έναν υπολογιστή;

  Αφού εκτελέσετε το εργαλείο για τον εντοπισμό των ενημερωμένων εκδόσεων που χρειάζεστε και μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων, εκτελέστε ξανά το εργαλείο για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν εγκατασταθεί οι ενημερωμένες εκδόσεις. Το αρχείο Results.xml πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες όταν όλες οι ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία στον υπολογιστή:
  No missing updates detected
  Σημείωση Αν μια ενημερωμένη έκδοση απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή, το εργαλείο θα δηλώσει ότι η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί μόνο μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Συνήθεις ερωτήσεις για τις εκδόσεις του εργαλείου Enterprise Scan Tool που αφορούν συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο

 • Από πού μπορώ να αποκτήσω το εργαλείο;

  Συνδέσεις με το κέντρο λήψης παρέχονται στα ενημερωτικά δελτία του MSRC για τα οποία εφαρμόζεται το εργαλείο Enterprise Scan Tool.
 • Ποιοι είναι οι διακόπτες γραμμής εντολών για το εργαλείο;

  Κάθε έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool ενδέχεται να έχει διαφορετικούς διακόπτες γραμμής εντολών. Οι διακόπτες γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμοι για κάθε έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool τεκμηριώνονται στο αρχείο readme κάθε έκδοσης.
 • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το αυτόνομο εργαλείο σε έναν υπολογιστή;

  Εκτελείτε το εργαλείο Enterprise Scan Tool σε μια γραμμή εντολών και χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους διακόπτες, εάν ισχύουν κάποιοι από αυτούς. Τα δεδομένα εξόδου XML πρέπει να αναλυθούν για να προσδιοριστεί αν λείπει μια σημαντική ενημερωμένη έκδοση από έναν υπολογιστή.
 • Πώς ερμηνεύονται τα δεδομένα εξόδου;

  Το σχήμα του αρχείου εξόδου XML ενδέχεται να αλλάξει από μια έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool στην επόμενη. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των δεδομένων εξόδου, πρέπει να ανατρέξετε στο αρχείο readme για κάθε έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool. Γενικά, εάν τα δεδομένα εξόδου XML υποδεικνύουν ότι μια ενημερωμένη έκδοση είναι εφαρμόσιμη, η ενημερωμένη έκδοση που αναφέρεται δεν έχει εγκατασταθεί και απαιτείται. Εάν τα δεδομένα εξόδου XML υποδεικνύουν ότι η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί, η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη.
 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο σε πολλούς υπολογιστές;

  Το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για να εκτελείται σε πολλούς υπολογιστές. Πρέπει να δημιουργήσετε δέσμες ενεργειών για την εκτέλεση του εργαλείου Enterprise Scan Tool σε κάθε υπολογιστή. Στη συνέχεια, πρέπει να συγκεντρώσετε τα δεδομένα εξόδου από πολλούς υπολογιστές σε μια βάση δεδομένων ή άλλη μορφή για αναφορά ή έλεγχο συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον SMS για εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας έκδοσης που να είναι συμβατή με τον SMS. Για να αποκτήσετε αυτήν την έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Μπορώ να αποκτήσω το δείγμα κώδικα από τη Microsoft;

  Το αρχείο readme για κάθε έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool περιέχει δείγμα εξόδου XML. Οποιαδήποτε γλώσσα δέσμης ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει προγράμματα γραμμής εντολών μπορεί να εκτελέσει ένα εργαλείο Enterprise Scan Tool. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει δείγμα κώδικα για αυτοματοποίηση του εργαλείου Enterprise Scan Tool, ώστε να μπορεί να κάνει σάρωση σε πολλούς υπολογιστές και να συγκεντρώνει τις αναφορές από αυτούς τους υπολογιστές.
 • Ποια είναι τα συνηθισμένα σφάλματα και πώς γίνεται αντιμετώπισή τους;

  Το αρχείο readme τεκμηριώνει τα συνηθισμένα σφάλματα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Μπορείτε να επιλύσετε τα πιο συνηθισμένα σφάλματα με αναθεώρηση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συστήματος που περιγράφονται στο αρχείο readme. Το εργαλείο δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων.

Συνήθεις ερωτήσεις για την έκδοση του εργαλείου Enterprise Scan Tool για τον Microsoft System Management Server (SMS).

 • Από πού μπορώ να αποκτήσω το εργαλείο;

  Η έκδοση του εργαλείου για τον System Management Server (SMS) είναι διαθέσιμη από την τοποθεσία του SMS στο Web για κάθε κύκλο κυκλοφορίας. Ο SMS επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργαλείων σάρωσης στο ίδιο πακέτο SMS.
 • Με ποιον τρόπο ενσωματώνεται το εργαλείο στον SMS;

  Το πρόγραμμα εγκατάστασης για την έκδοση SMS επιτρέπει στο διαχειριστή του SMS να εγκαταστήσει το εργαλείο στο διακομιστή τοποθεσίας SMS. Το πρόγραμμα εγκατάστασης επιτρέπει επίσης στο διαχειριστή του SMS να ενημερώνει αυτόματα το πακέτο SMS για το νέο περιεχόμενο σάρωσης. Ο SMS εκτελεί προγραμματισμένη σάρωση και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των άλλων εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τον SMS. Στα εργαλεία αυτά περιλαμβάνονται τα εργαλεία Security Update Inventory Tool, Office Inventory Tool for Updates και άλλα.
 • Με ποιον τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω τον οδηγό SMS Distribute Software Updates Wizard για να αποδεχτώ τις ενημερωμένες εκδόσεις στον SMS;

  Μετά τη σάρωση, ο κατάλογος εμφανίζεται αυτόματα στον SMS. Ο διαχειριστής μπορεί, στη συνέχεια, να αποδεχτεί τις ενημερωμένες εκδόσεις για ανάπτυξη, να ρυθμίσει τις παραμέτρους των επιλογών γραμμής εντολών και να υλοποιήσει χρονοδιαγράμματα ενίσχυσης.
 • Κατανοούν οι χρήστες το URL για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ανάπτυξης;

  Όποτε είναι δυνατό, παρέχεται το URL του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο οδηγός Distribute Software Updates Wizard να κάνει αυτόματη λήψη της ενημερωμένης έκδοσης και, στη συνέχεια, να τη συμπεριλάβει στο πακέτο SMS. Ορισμένες φορές, δεν είναι δυνατή η παροχή αυτών των θέσεων ταυτόχρονα με την κυκλοφορία. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια μη αυτόματη μέθοδος. Η τεκμηρίωση του ενημερωτικού δελτίου, της τοποθεσίας της Microsoft στο Web ή του Κέντρου λήψης της Microsoft (Download Center) παρέχει οδηγίες.
 • Για ποια ειδικά θέματα πρέπει να ανησυχώ όταν χρησιμοποιώ ένα εργαλείο Enterprise Scan Tool;

  Ορισμένες φορές, το εργαλείο Enterprise Scan Tool παρέχει λειτουργίες εντοπισμού για ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες μπορούν επίσης να εντοπιστούν από το εργαλείο Security Updates Inventory Tool ή το εργαλείο Office Inventory Tool for Updates. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο οδηγός Distribute Software Updates Wizard για την αποδοχή μόνο μίας από τις ενημερωμένες εκδόσεις. Επίσης, τα δεδομένα που παρέχονται από αυτά τα υπάρχοντα εργαλεία πρέπει να προτιμηθούν έναντι των αποτελεσμάτων του εργαλείου Enterprise Scan Tool. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν τη διαχείριση των επανεκκινήσεων του υπολογιστή, ομαδοποιώντας πολλές ενημερωμένες εκδόσεις στον ελάχιστο αριθμό πακέτων.
 • Με ποιον τρόπο γίνεται χειρισμός πολλών πακέτων ή επανεκκινήσεων υπολογιστή;

  Ο παράγοντας SMS επεξεργάζεται όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που περιέχονται στο ίδιο πακέτο ανάπτυξης SMS. Ο παράγοντας SMS τοποθετεί αυτόματα τις ενημερωμένες εκδόσεις σε μορφή αλυσίδας έτσι ώστε ο υπολογιστής να χρειάζεται να κάνει επανεκκίνηση μόνο μία φορά μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων. Αν μια ενημερωμένη έκδοση γίνει αποδεκτή από το εργαλείο Security Update Inventory Tool και μια διαφορετική ενημερωμένη έκδοση γίνει αποδεκτή από την έκδοση για SMS του εργαλείου Enterprise Scan Tool, δεν μπορείτε να ενοποιήσετε τον αριθμό επανεκκινήσεων του υπολογιστή. Για αυτόν το λόγο πρέπει να προτιμήσετε τα τυπικά εργαλεία του SMS έναντι του εργαλείου Enterprise Scan Tool, όταν το εργαλείο Enterprise Scan Tool παρέχει εντοπισμό που επικαλύπτει τη λειτουργία αυτών των εργαλείων.
 • Πού μπορώ να λάβω υποστήριξη;

  Υποστήριξη παρέχεται από τα ίδια κανάλια που χρησιμοποιούνται για όλα τα ζητήματα υποστήριξης προϊόντων SMS.
 • Ποια είναι τα πιο κοινά σφάλματα;

  Μια τεχνική συνήθης ερώτηση παρέχεται στην τοποθεσία του Microsoft Systems Management Server στο Web. Στα κοινά σφάλματα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Χρήση εσφαλμένων διακοπτών γραμμής εντολών σε ενημερωμένες εκδόσεις.
  • Λήψη λανθασμένης ενημερωμένης έκδοσης όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε την μη αυτόματη διαδικασία λήψης.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Συνήθεις ερωτήσεις για γνωστά ζητήματα

 • Γιατί η έκθεση Results.xml αναφέρει No checks apply to this system;

  Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, εάν τα ευπαθή προϊόντα που αναφέρονται στα ενημερωτικά δελτία MS05-004, MS05-006 και MS05-009 δεν είναι εγκατεστημένα στο σύστημα. Ή, ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα, αν εκτελείτε το εργαλείο σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν παρατίθεται στο ενημερωτικό δελτίο:
  No checks apply to this system.
  Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, όταν ο συνδυασμός λειτουργικού συστήματος και Service Pack δεν υποστηρίζεται ή δεν είναι ευπαθής.

  Σημαντικό Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι εκτελείτε λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται, εάν λάβετε αυτό το μήνυμα. Μπορεί να έχετε εγκατεστημένα ευπαθή προϊόντα, τα οποία δεν ενημερώνονται από το εργαλείο, εάν εκτελείτε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται από το εργαλείο.
 • Για ποιο λόγο το εργαλείο δεν παράγει αποτέλεσμα;

  Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην ενότητα "Περιορισμοί".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 894193 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια