Τρόπος εναλλαγής μεταξύ των εκδόσεων 32-bit του ASP.NET 1.1 και την έκδοση 64-bit του ASP.NET 2.0 σε μια έκδοση 64-bit των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ της έκδοσης 32-bit του Microsoft ASP.NET 1.1 και την έκδοση 32-bit και η έκδοση 64-bit του ASP.NET 2.0 σε μια έκδοση 64-bit των Microsoft Windows.

Κατά την εγκατάσταση και των δύο εκδόσεων του ASP.NET, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα λάθους, εάν δεν εκτελέσετε βήματα για την ενεργοποίηση κάθε περιβάλλοντος ASP.NET ώστε να εκτελείται σε υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0. Για παράδειγμα, όταν το ASP.NET δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους από μια ιστοσελίδα:
Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη
Μηνύματα λάθους παρόμοια με τα παρακάτω ενδέχεται να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι υπηρεσίες IIS 6.0 υποστηρίζουν τη λειτουργία 32-bit και η κατάσταση λειτουργίας 64-bit. Ωστόσο οι υπηρεσίες IIS 6.0 δεν υποστηρίζει την εκτέλεση δύο λειτουργίες ταυτόχρονα σε μια έκδοση 64-bit των Windows. Το ASP.NET 1.1 εκτελείται μόνο σε κατάσταση λειτουργίας 32-bit. Το ASP.NET 2.0 εκτελείται σε κατάσταση λειτουργίας 32-bit ή σε λειτουργία 64-bit. Επομένως, εάν θέλετε να εκτελέσετε ASP.NET 1.1 και το ASP.NET 2.0, την ίδια στιγμή, πρέπει να εκτελέσετε τις υπηρεσίες IIS σε κατάσταση λειτουργίας 32-bit.

Σημείωση Εάν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή το Microsoft Exchange Server 2007, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες για το ASP.NET 2.0, η έκδοση 64-bit.

Πριν να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του ASP.NET, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το .NET Framework 1.1 και το .NET Framework 2.0:
Για παράδειγμα, εάν εκτελείτε Microsoft Windows x64 έκδοση, κάντε λήψη τα εξής δύο πακέτα αναδιανομής:
 • Το .NET Framework έκδοση 2.0 με δυνατότητα αναδιανομής x64 (64 Bit)
 • Το .NET Framework έκδοση 1.1 με δυνατότητα αναδιανομής
Αφού εγκαταστήσετε τα πακέτα αναδιανομής, μπορείτε να μεταβείτε μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του ASP.NET. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα για κάθε έκδοση του ASP.NET:

Το ASP.NET 1.1, έκδοση 32-bit

Για να εκτελέσετε την έκδοση 32-bit του ASP.NET 1.1, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας 32-bit:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs ΟΡΙΣΜΌΣ 1 W3SVC/AppPools Enable32bitAppOnWin64
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε την έκδοση του ASP.NET 1.1 και να εγκαταστήσετε τις αντιστοιχίσεις δεσμών ενεργειών στη ρίζα των υπηρεσιών IIS και στην περιοχή:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
 4. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η κατάσταση του ASP.NET έκδοση 1.1.4322 για να επιτρέπεται στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web στη Διαχείριση υπηρεσιών πληροφοριών Internet.

Το ASP.NET 2.0, η έκδοση 32-bit

Για να εκτελέσετε την έκδοση 32-bit του ASP.NET 2.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας 32-bit:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs ΟΡΙΣΜΌΣ 1 W3SVC/AppPools Enable32bitAppOnWin64
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε την έκδοση του ASP.NET 2.0 (32-bit) και να εγκαταστήσετε τις αντιστοιχίσεις δεσμών ενεργειών στη ρίζα των υπηρεσιών IIS και υπό:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η κατάσταση του ASP.NET έκδοση 2.0.50727 (32-bit) για να επιτρέπεται στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web στη Διαχείριση υπηρεσιών πληροφοριών Internet.

Το ASP.NET 2.0, η έκδοση 64-bit

Για να εκτελέσετε την έκδοση 64-bit του ASP.NET 2.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας 32-bit:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs ΟΡΙΣΜΌΣ W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
 3. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε την έκδοση του ASP.NET 2.0 και να εγκαταστήσετε τις αντιστοιχίσεις δεσμών ενεργειών στη ρίζα των υπηρεσιών IIS και υπό:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του ASP.NET έκδοση 2.0.50727 έχει οριστεί να επιτρέπεται στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web στη Διαχείριση υπηρεσιών πληροφοριών Internet.
Σημείωση Η έκδοση build του ASP.NET 2.0 ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το ποια η τρέχουσα τελική έκδοση build είναι. Τα βήματα αυτά αφορούν την έκδοση build 2.0.50727.

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις των Microsoft Windows που βασίζονται σε x64

Εάν το υλικό σας συνοδευόταν από μια έκδοση των Microsoft Windows x64 ήδη εγκατεστημένο, τον κατασκευαστή του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και Βοήθεια για την έκδοση των Windows x64. Σε αυτήν την περίπτωση, τον κατασκευαστή του υλικού σας παρέχει υποστήριξη επειδή μια έκδοση των Windows x64 περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης Windows x64 με μοναδικά στοιχεία. Μοναδικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια Εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με μια έκδοση των Windows x64. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή του. Ο κατασκευαστής σας είναι ο πιο κατάλληλος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό. Εάν έχετε αγοράσει μια έκδοση των Windows x64, όπως μια έκδοση του Microsoft Windows Server 2003 x64 ξεχωριστά, επικοινωνήστε με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των Microsoft Windows XP Professional x64 για το προϊόν, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με εκδόσεις του Microsoft Windows Server 2003 που βασίζονται σε x64, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις 64-bit των Windows και την έκδοση 64-bit του .NET Framework, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 894435 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια