Η σύνδεση δικτύου ανάμεσα σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές ενδέχεται να αποτύχει αφού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοσης ασφαλείας MS05-019 ή το Windows Server 2003 Service Pack 1

Συμπτώματα

Η σύνδεση δικτύου ανάμεσα σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές ενδέχεται να αποτύχει. Αυτή η αποτυχία παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS05-019 ή του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Μπορεί να παρουσιαστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Αδυναμία σύνδεσης με διακομιστές τερματικού ή πρόσβασης σε κοινόχρηστα αρχεία.
 • Αποτυχία αναπαραγωγής ελεγκτή τομέα σε συνδέσεις WAN.
 • Αδυναμία των διακομιστών Microsoft Exchange να συνδεθούν με ελεγκτές τομέα.
 • Το χρονικό όριο των αιτήσεων σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) ενδέχεται να λήξει ή οι αιτήσεις ενδέχεται να επιβραδυνθούν πολύ.
Αυτά τα συμπτώματα είναι πιθανότερο να παρουσιαστούν σε σενάρια WAN και LAN. Αυτά τα σενάρια υπάρχουν τυπικά όπου χρησιμοποιούνται στο δίκτυο δρομολογητές και πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης δεδομένων με διαφορετικές Μονάδες μέγιστης μετάδοσης (Maximum Transmission Unit - MTU). Σε αυτό το σενάριο, ο κεντρικός υπολογιστής αποστολής μπορεί να λάβει αρκετά μηνύματα Internet Control Message Protocol (ICMP) για αδυναμία πρόσβασης στον προορισμό, που διαθέτουν ενημερωμένες εκδόσεις MTU για έναν προορισμό. Αυτά τα συμπτώματα είναι πιθανότερο να παρουσιαστούν, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Στη διάρκεια της διαδικασίας PathMTUDiscovery, αρκετοί δρομολογητές καθ' οδόν προς τον προορισμό αποστέλλουν ενημερωμένες εκδόσεις MTU στον κεντρικό υπολογιστή προέλευσης. Ένας από τους πιθανούς λόγους για αυτό θα μπορούσε να είναι ότι οι κεντρικοί υπολογιστές προέλευσης και προορισμού βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα WAN. Επιπλέον, αυτά τα τμήματα συνδέονται μέσω μιας διοχέτευσης με μικρή MTU.
 • Η εξισορρόπηση φόρτου δικτύου, η δυναμική δρομολόγηση ή και οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται. Σε αυτό το σενάριο, υπάρχουν αρκετές πιθανές διαδρομές σε έναν προορισμό με MTU διαφορετικές από την MTU του υποδικτύου αποστολής και οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους. Επομένως, η αλλαγή της διαδρομής των πακέτων IP με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παραγάγει αρκετές ενημερωμένες εκδόσεις MTU για τη διεύθυνση προορισμού.
Σημείωση Ενδέχεται να υπάρχουν μερικά άλλα σενάρια όπου παρουσιάζονται αυτά τα συμπτώματα. Αυτά τα σενάρια μπορούν τυπικά να διαγνωστούν ανιχνεύοντας την κίνηση δικτύου στον κεντρικό υπολογιστή προέλευσης ή σε έναν από τους ενδιάμεσους δρομολογητές δικτύου. Εάν υπάρχουν πολλά μηνύματα ICMP για αδυναμία πρόσβασης στον προορισμό τα οποία αποστέλλονται με την πάροδο του χρόνου για έναν προορισμό, ο κεντρικός υπολογιστής προέλευσης με εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-019 ή το Windows Server 2003 SP1 είναι πιθανό να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο κώδικας προσαυξάνει εσφαλμένα τον αριθμό των διαδρομών του κεντρικού υπολογιστή στον υπολογιστή, όταν ο κώδικας τροποποιεί το μέγεθος MTU μιας διαδρομής κεντρικού υπολογιστή. Ο μέγιστος αριθμός διαδρομών κεντρικού υπολογιστή ελέγχεται από την τιμή μητρώου στο MaxIcmpHostRoutes. Ο προεπιλεγμένος αριθμός διαδρομών κεντρικού υπολογιστή είναι 10.000. Εξαιτίας της εσφαλμένης προσαύξησης, ο αριθμός των διαδρομών του κεντρικού υπολογιστή φθάνει τελικά τη μέγιστη τιμή. Όταν οι διαδρομές φθάσουν τη μέγιστη τιμή, τα πακέτα ICMP παραβλέπονται.

Σημείωση Ο προεπιλεγμένος αριθμός των δρομολογήσεων κεντρικού υπολογιστή αναγράφηκε εσφαλμένα ως 1.000 στην αρχική έκδοση αυτού του άρθρου. Η αλλαγή σε 10.000 απεικονίζει μια διόρθωση και όχι αλλαγή κώδικα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 913446 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-007). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 913446, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 913446 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-007) αντικαθιστά αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση (898060). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

913446 MS06-007: Ένα θέμα ευπάθειας στο TCP/IP θα μπορούσε να επιτρέψει την άρνηση υπηρεσίας

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 913446 αντικαθιστά επίσης την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-019). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

893066 MS05-019: Θέματα ευπάθειας στο TCP/IP θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα και άρνηση εξυπηρέτησης

Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066 ενημερώθηκε για να διορθώσει αυτό το ζήτημα για την αρχική έκδοση του Windows Server 2003. Εάν αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 913446, δεν χρειάζεται να αναπτύξετε την επείγουσα επιδιόρθωση 898060 ή την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066 δεν εφαρμόζεται στον Windows Server 2003 με Service Pack 1.

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Σημείωση Αυτές οι πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης εφαρμόζονται μόνο σε εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86, σε συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium και εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64 του Windows Server 2003 με Service Pack 1 και σε εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64 των Windows XP Professional.

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη για λήψη από το "Κέντρο λήψης" της Microsoft (Download Center).
Microsoft Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86 με Service Pack 1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A0245532-0ACE-4B85-85BF-758E936173DF&displaylang=en
Microsoft Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium με Service Pack 1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=538F2EFC-215B-4907-AF17-22851A370F8C&displaylang=en
Microsoft Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BAAFE288-9BC5-479B-88E5-EB7E06EAD443&displaylang=en
Microsoft Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E15C903D-8B6F-4B72-A8F3-BD58517AB156&displaylang=en

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση διορθώνει το θέμα συνδεσιμότητας του δικτύου το οποίο περιγράφεται σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Συνιστούμε να εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί επίσης να θέλετε να εξετάσετε την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης για να συμβάλετε στην αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων συνδεσιμότητας παρόμοιων με το συγκεκριμένο.

Η ενημερωμένη επείγουσα επιδιόρθωση για το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) περιέχει μια αλλαγή η οποία επιλύει ένα ζήτημα που αντιμετωπίζετε μόνο κατά την εκτέλεση των προϊόντων ISS (Internet Security Systems).

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Microsoft Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86 με Service Pack 1

Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα Φάκελος
--------------------------------------------------------------------------
26-May-2005 01:06 5.2.3790.2453 333,312 Tcpip.sys x86 SP1GDR
26-May-2005 01:10 5.2.3790.2453 333,312 Tcpip.sys x86 SP1QFE
Microsoft Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium με Service Pack 1

Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα Φάκελος
--------------------------------------------------------------------------
26-May-2005 02:17 5.2.3790.2453 1,116,160 Tcpip.sys IA-64 SP1GDR
26-May-2005 02:17 5.2.3790.2453 1,116,160 Tcpip.sys IA-64 SP1QFE
Microsoft Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64

Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα Φάκελος
--------------------------------------------------------------------------
26-May-2005 02:32 5.2.3790.2453 702,976 Tcpip.sys x64 SP1GDR
26-May-2005 02:32 5.2.3790.2453 702,976 Tcpip.sys x64 SP1QFE
Microsoft Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x64

Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα Φάκελος
--------------------------------------------------------------------------
26-May-2005 02:32 5.2.3790.2453 702,976 Tcpip.sys x64 SP1GDR
26-May-2005 02:32 5.2.3790.2453 702,976 Tcpip.sys x64 SP1QFE
Σημείωση Οι πληροφορίες αρχείου είναι οι ίδιες για τις εκδόσεις του Microsoft Windows Server 2003 που βασίζονται σε x64 και για τις εκδόσεις των Microsoft Windows XP που βασίζονται σε x64.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, ορίστε το προεπιλεγμένο μέγεθος MTU στο μέγιστο μέγεθος που μπορούν να επεξεργαστούν οι δρομολογητές. Η πραγματική τιμή MTU που απαιτείται για την επίλυση αυτού του ζητήματος εξαρτάται από τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου. Ωστόσο, μια τιμή 576 για την MTU πρέπει να βοηθήσει στη μείωση της συνέπειας του ζητήματος, επειδή οι δρομολογητές στο Internet πρέπει να μπορούν να χειρίζονται τέτοια πακέτα χωρίς κατακερματισμό. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, για να ισχύσει αυτή η αλλαγή στο μητρώο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων μητρώου MTU, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων που ακολουθούν, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

120642 Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP & NBT για Windows NT

314053 Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP και NBT για Windows XP

Σημαντικό Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου και τις τυπικές εφαρμογές δικτύου που χρησιμοποιούνται, ο ορισμός μιας χαμηλής προεπιλεγμένης τιμής MTU μπορεί να προκαλέσει τη μείωση των επιδόσεων δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες

Η παράμετρος MTU αντικαθιστά την προεπιλεγμένη μέγιστη μονάδα μετάδοσης (Maximum Transmission Unit - MTU) σε μια διασύνδεση δικτύου. Η MTU είναι το μέγιστο μέγεθος πακέτου σε byte που μεταδίδει η υπηρεσία μεταφοράς μέσω του υποκείμενου δικτύου. Το μέγεθος περιλαμβάνει την κεφαλίδα της υπηρεσίας μεταφοράς. Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP είναι δυνατό να καλύπτει πολλά πακέτα. Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες από την προεπιλεγμένη για το υποκείμενο δίκτυο έχουν ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη μέγιστη μονάδα μετάδοσης (MTU) του δικτύου από την υπηρεσία μεταφοράς. Οι τιμές που είναι μικρότερες από 68 θα έχουν ως αποτέλεσμα τη χρήση μιας μέγιστης μονάδας μετάδοσης (MTU) με τιμή 68.

Κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 68 στην MTU του υποκείμενου δικτύου
Προεπιλογή: 0xFFFFFFFF

ΣημείωσηID for Adapterείναι ο προσαρμογέας δικτύου με τον οποίο συνδέεται το TCP/IP. Για να καθορίσετε τη σχέση ανάμεσα σε ένα αναγνωριστικό προσαρμογέα και μια σύνδεση δικτύου, προβάλετε το HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ID for Adapter\Connection. Η τιμή Όνομα (Name) σε αυτά τα κλειδιά παρέχει ένα φιλικό όνομα για μια σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείται στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections). Οι τιμές σε αυτά τα κλειδιά αφορούν συγκεκριμένα κάθε προσαρμογέα. Μπορεί να μην υπάρχουν παράμετροι που έχουν μια τιμή ρυθμισμένη με DHCP και μια στατικά ρυθμισμένη τιμή. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το αν ο υπολογιστής ή ο προσαρμογέας έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο DHCP και από το αν έχουν καθοριστεί στατικές τιμές αντικατάστασης.

Το ακόλουθο ίχνος δικτύου απεικονίζει το ζήτημα.
001 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: ....S., len:  0, seq:1962957351-1962957352, ack:     0, win:65535, src: 1083 dst: 3389 002 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .A..S., len:  0, seq:3814299443-3814299444, ack:1962957352, win:17520, src: 3389 dst: 1083 003 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .A..S., len:  0, seq:3814299443-3814299444, ack:1962957352, win:17520, src: 3389 dst: 1083 004 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .A...., len:  0, seq:1962957352-1962957352, ack:3814299444, win:65535, src: 1083 dst: 3389 005 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .AP..., len:  39, seq:1962957352-1962957391, ack:3814299444, win:65535, src: 1083 dst: 3389 006 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .AP..., len:  11, seq:3814299444-3814299455, ack:1962957391, win:17481, src: 3389 dst: 1083 007 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .A...., len: 280, seq:1962957391-1962957671, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 008 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .A...., len:  0, seq:3814299455-3814299455, ack:1962957671, win:17201, src: 3389 dst: 1083 009 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .AP..., len: 132, seq:1962957671-1962957803, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 010 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 011 ROUTER TRMSRV ICMP Destination Unreachable: 10.102.45.12 (See frame 009) Inside 011: Notice the Next Hop MTU being smaller,and router requesting the sender to fragment the packet 10.ICMP: Destination Unreachable: 10.102.45.12 (See frame 009) ICMP: Packet Type = Destination Unreachable ICMP: Unreachable Code = Fragmentation Needed, DF Flag Set    <<<< ICMP: Checksum = 0x6FAA ICMP: Next Hop MTU = 320 (0x140)                 <<<< ICMP: Data: Number of data bytes remaining = 28 (0x001C) ICMP: Description of original IP frame ICMP: (IP) Version = 4 (0x4) ICMP: (IP) Header Length = 20 (0x14) ICMP: (IP) Service Type = 64 (0x40) ICMP: (IP) Precedence = 0x40 ICMP: (IP) Type of Service = 0x40 ICMP: (IP) Total Length = 373 (0x175) ICMP: (IP) Identification = 10838 (0x2A56) ICMP: (IP) Flags Summary = 2 (0x2) ICMP: .......0 = Last fragment in datagram ICMP: ......1. = Cannot fragment datagram ICMP: (IP) Fragment Offset = 0 (0x0) bytes ICMP: (IP) Time to Live = 127 (0x7F) ICMP: (IP) Protocol = TCP - Transmission Control ICMP: (IP) Checksum = 0x8C1D ICMP: (IP) Source Address = 10.102.1.248 ICMP: (IP) Destination Address = 10.102.45.12 ICMP: (IP) Data: Number of data bytes remaining = 8 (0x0008) 012 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .AP..., len: 132, seq:1962957671-1962957803, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 013 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .A...., len:  0, seq:3814299788-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 014 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 TRMSRV ignores the ICMP packet 11, and resends the same packet 10 without fragmentation 015 ROUTER TRMSRV ICMP Destination Unreachable: 10.102.45.12 (See frame 014) 016 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 017 ROUTER TRMSRV ICMP Destination Unreachable: 10.102.45.12 (See frame 016) 018 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .AP..., len: 333, seq:3814299455-3814299788, ack:1962957803, win:17069, src: 3389 dst: 1083 019 ROUTER TRMSRV ICMP Destination Unreachable: 10.102.45.12 (See frame 017) 020 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .AP..., len:  9, seq:1962957803-1962957812, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 021 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .A...F, len:  0, seq:1962957812-1962957813, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 022 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .A...., len:  0, seq:3814299788-3814299788, ack:1962957813, win:17060, src: 3389 dst: 1083 023 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: .A.R.., len:  0, seq:3814299788-3814299788, ack:1962957813, win:  0, src: 3389 dst: 1083 024 CLIENT TRMSRV TCP Control Bits: .A...., len:  0, seq:1962957813-1962957813, ack:3814299455, win:65524, src: 1083 dst: 3389 025 TRMSRV CLIENT TCP Control Bits: ...R.., len:  0, seq:3814299455-3814299455, ack:3814299455, win:  0, src: 3389 dst: 1083 Frames 14, 16, 18, are re-sends, and the connection leading to termination in frame 25. 
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

900926 Προτεινόμενες ρυθμίσεις TCP/IP για συνδέσεις WAN με μέγεθος MTU μικρότερο από 576

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 898060 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια