Προεπιλεγμένοι κωδικοποιητές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Windows Media Player 9 και στον Windows Media Player 10

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τους κωδικοποιητές που περιλαμβάνονται στα Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (SP2) και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για χρήση από τον Microsoft Windows Media Player. Οι κωδικοποιητές για τον Microsoft Windows Media Player 9 Series είναι ενσωματωμένοι στο Windows XP SP2. Η εγκατάσταση του Microsoft Windows Media Player 10 ή του Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime θα ενημερώσει αυτόματα τους κωδικοποιητές που χρησιμοποιούνται από την έκδοση του Windows Media Player που υπάρχει στον υπολογιστή.

Επίσης, σε αυτό το άρθρο, υπάρχει μια λίστα κωδικοποιητών που έχουν εγκατασταθεί ή ενημερωθεί από το Microsoft Windows Media Components.

Σημείωση Οι κωδικοποιητές που είναι διαθέσιμοι μόνο μέσω των προηγμένων API των Windows, όπως τα DirectPlay και TAPI δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κωδικοποιητές που περιλαμβάνονται στο Windows Media Player 9 Series για το Windows XP SP2 και στον Windows Media Player 10.

Περισσότερες πληροφορίες

Κωδικοποιητές ήχου στο Windows XP SP2

ΚωδικοποιητήςΕταιρεία
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law and u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Franhofer IIS MPEG Layer-3 (Advanced)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Κωδικοποιητές βίντεο στο Windows XP SP2

ΚωδικοποιητήςΕταιρεία
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4,5Intel
Indeo Video 5,10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9 Video DriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1 Video DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1 DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1 DecoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V9)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Κωδικοποιητές στον Windows Media Player 9 Series

ΚωδικοποιητήςΕταιρεία
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
Σημείωση Οι κωδικοποιητές του Windows Media 9 Series είναι ενσωματωμένοι στο Windows XP SP2.

Κωδικοποιητές στον Windows Media Player 10

ΚωδικοποιητήςΕταιρείαΠεριγραφή
Windows Media AudioMicrosoftΑυτός ο κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση πολύπλοκων αρχείων ήχου, όπως μουσικών αρχείων. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτού του κωδικοποιητή είναι ο κωδικοποιητής Windows Media Audio 9 και ο κωδικοποιητής Windows Media Audio 9.1.
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoftΑυτός ο κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση πολύπλοκων αρχείων ήχου, όπως μουσικών αρχείων. Αυτός ο κωδικοποιητής υποστηρίζει την κωδικοποίηση πολλαπλού καναλιού και την κωδικοποίηση 24-bit. Δύο εκδόσεις αυτού του κωδικοποιητή είναι ο κωδικοποιητής Windows Media Audio 9 Professional και ο κωδικοποιητής Windows Media Audio 9.1 Professional.
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoftΑυτός ο κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση χωρίς απώλειες αρχείων ήχου. Δύο εκδόσεις αυτού του κωδικοποιητή είναι ο κωδικοποιητής Windows Media Audio 9 Lossless και ο κωδικοποιητής Windows Media Audio 9.1 Lossless.
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoftΑυτός ο κωδικοποιητής έχει βελτιστοποιηθεί για την κωδικοποίηση της ανθρώπινης φωνής σε αναλογία υψηλής συμπίεσης. Αυτός ο κωδικοποιητής είναι ο προτιμώμενος κωδικοποιητής για την κωδικοποίηση ροών δεδομένων που αποτελούνται κυρίως ομιλία. Για περιεχόμενο που αποτελείται από ένα συνδυασμό μουσικής και ομιλίας, αυτός ο κωδικοποιητής αποδίδει ένα αρχείο ήχου υψηλής ποιότητας.
Windows Media Video 9MicrosoftΑυτός ο κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση πολύπλοκων αρχείων ήχου, όπως αρχείων ταινιών. Ο κωδικοποιητής Windows Media Video 9 Advanced Profile Video είναι μια έκδοση αυτού του κωδικοποιητή. Ο κωδικοποιητής Windows Media Video 9 Advanced Profile Video είναι ενσωματωμένος μέσα σε προηγμένες δυνατότητες κωδικοποίησης, όπως η κωδικοποίηση συνένωσης.
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoftΑυτός ο κωδικοποιητής έχει βελτιστοποιηθεί για την κωδικοποίηση διαδοχικών στιγμιοτύπων οθόνης. Για παράδειγμα, αυτός ο κωδικοποιητής χρησιμοποιείται συχνά για την καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης από εικόνες της οθόνης ή εφαρμογές λογισμικού. Οι εικόνες της οθόνης χρησιμοποιούνται αργότερα για εκπαίδευση του λογισμικού.
Windows Media Video 9 ImageMicrosoftΑυτός ο κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για την μετατροπή εικόνων bitmap με τις πληροφορίες αλλοίωσης σε ένα συμπιεσμένο βίντεο. Δύο εκδόσεις αυτού του κωδικοποιητή είναι ο κωδικοποιητής Windows Media Video 9 Image και ο κωδικοποιητής Windows Media Video 9 Image v2.
Σημειώσεις
  • Ο Windows Media Player 10 είναι διαθέσιμος ως δυνατότητα των Microsoft Windows XP.
  • Οι κωδικοποιητές που ενημερώνονται από το Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime περιλαμβάνονται στον Windows Media Player 10 και σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών, τα οποία χρησιμοποιούν τη μορφή Windows Media Runtime.
  • Οι κωδικοποιητές ήχου που ενημερώνονται από το Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK περιλαμβάνονται στο Microsoft Windows Media Format 9.1.
  • Οι κωδικοποιητές βίντεο του Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK δεν ενημερώνουν αριθμούς έκδοσης κωδικοποιητή.
  • Οι κωδικοποιητές του πίνακα κωδικοποιητών Windows Media μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα κοντέινερ ASF (Advanced Systems Format), το οποίο προστατεύεται από το WMDRM (Windows Media Digital Rights Management).
  • Η πιο πρόσφατη έκδοση του Microsoft Windows Media Player 9 Series SDK runtime και της προκαταρκτικής έκδοσης του Windows Media Player 9 Series έχει ενημερωθεί με τους κωδικοποιητές Windows Media 9.1.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 899113 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Δεκ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια