Τρόπος απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του Windows Messenger 5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του Microsoft Windows Messenger 5.1. Η πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Messenger 5.1 περιλαμβάνει τους παρακάτω αριθμούς έκδοσης:
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0715 (ημερομηνία έκδοσης: 12 Αυγούστου 2008)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0706 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 4 Ιουνίου 2007)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0700 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Σεπτεμβρίου 2005)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0680 (ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Μαΐου 2005)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639 (επανέκδοση ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2005)
 • Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639 (ημερομηνία έκδοσης: 1 Δεκεμβρίου 2004)
Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιλαμβάνει έναν κατάλογο με τις βελτιώσεις και έναν κατάλογο με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από την τελευταία έκδοση του Windows Messenger 5.1.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του Windows Messenger 5.1

Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Messenger 5.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0715

Ημερομηνία έκδοσης: Αύγουστος 2008

Βελτιωμένες δυνατότητες

Έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιώνει την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας.

Ζητήματα που διορθώθηκαν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διορθώσεις που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS08-050, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0706

Ημερομηνία έκδοσης: Μαΐου 2007

Βελτιωμένες δυνατότητες

Έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιώνει την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας.

Ζήτημα που διορθώθηκε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που διορθώθηκε σε αυτή την επανέκδοση του Windows Messenger 5.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

937107 στο Windows Messenger 5.1, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης όταν κάνετε κλικ σε ένα όνομα χρήστη για να ξεκινήσετε μια συνομιλία

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0700

Ημερομηνία έκδοσης: 16 Σεπτεμβρίου 2005

Βελτιωμένες δυνατότητες

Έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιώνει την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας.

Ζήτημα που διορθώθηκε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που διορθώθηκε σε αυτή η επανέκδοση του Windows Messenger 5.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

900466 τον ήχο και το βίντεο δεν συγχρονιστεί σωστά, εάν πραγματοποιείτε κλήση σε υπολογιστή με τη χρήση ήχου και βίντεο στο Windows Messenger

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0680

Ημερομηνία έκδοσης: 13 Μαΐου 2005

Βελτιωμένες δυνατότητες

Έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω δυνατότητες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιώνει τη λειτουργία μεταφοράς αρχείων για χρήστες με πολλαπλές συνδέσεις δικτύου. Οι πολλαπλές συνδέσεις δικτύου περιλαμβάνονται οι εξής τύποι σύνδεσης:
  • Ρυθμίσεις παραμέτρων για χρήστες που διαθέτουν ενσύρματες συνδέσεις.
  • Ρυθμίσεις παραμέτρων για χρήστες που διαθέτουν ασύρματες συνδέσεις δικτύου.
  • Ρυθμίσεις παραμέτρων για χρήστες που συνδέσεις εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) χρήστη.
 • Βελτίωση της ενσωμάτωσης παρουσίας με προγράμματα. Για παράδειγμα, αυτή η έκδοση περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα για να ενημερώσετε τις πληροφορίες παρουσίας στο Microsoft Outlook και στις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint services.
 • Παρέχει υποστήριξη για το Microsoft Windows XP 64-bit.
 • Βελτιώνει την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατων στοιχείων ασφαλείας. Επιπλέον, οι συνδέσεις URL είναι τώρα χωρίς δυνατότητα επιλογής. Αυτή η συμπεριφορά είναι από προεπιλογή.

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639

Επανέκδοση ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2005

Ζήτημα που διορθώθηκε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα που διορθώθηκε σε αυτή η επανέκδοση του Windows Messenger 5.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

894867 Windows Messenger 5.1 προσπαθεί να επιδιορθωθεί, όταν αντιγράψετε ή επικολλήσετε δεδομένα από ένα πρόγραμμα του Office, ανοίξτε το Adobe Acrobat Reader ή χρήσης της υπηρεσίας MSN Messenger

Microsoft Windows Messenger έκδοση 5.1.0639

Ημερομηνία έκδοσης: 1 Δεκεμβρίου 2004

Βελτιωμένες δυνατότητες

Έκδοση αυτή έχουν βελτιωθεί οι παρακάτω λειτουργίες του Windows Messenger 5.1:
 • Βελτιώνει την υποστήριξη για Tablet PC και φορητούς υπολογιστές. Ακολουθεί ένας κατάλογος των βελτιώσεων:
  • Βελτιωμένη ποιότητα μελάνης
  • Βελτιωμένες επιδόσεις όταν δύναμη χρήστης χρησιμοποιεί δυνατότητες εξοικονόμησης σε φορητούς υπολογιστές
 • Βελτίωση της ενσωμάτωσης παρουσίας με προγράμματα. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει καλύτερη ενσωμάτωση παρουσίας όταν τα προγράμματα είναι σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Η βελτίωση αυτή της ενσωμάτωσης παρουσίας βοηθά τους χρήστες να αποφεύγουν τη λήψη ανεπιθύμητων άμεσων μηνυμάτων.
 • Βελτιώνει τη διαδικασία εισόδου. Η βελτίωση αυτή παρέχει στους χρήστες γρηγορότερη είσοδο.

Ζητήματα που διορθώθηκαν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διορθώσεις που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS05-009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 899283 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια