Η λειτουργία των Windows XP ενδέχεται να επιβραδυνθεί και να προκύψουν πολλά συμπτώματα στη "Διαχείριση εργασιών των Microsoft Windows" (Microsoft Windows Task Manager)

Συμπτώματα

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, η λειτουργία του υπολογιστή ενδέχεται να επιβραδυνθεί. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα συμπτώματα στη "Διαχείριση εργασιών των Microsoft Windows" (Microsoft Windows Task Manager):
  • Η τρέχουσα χρήση της CPU είναι υψηλή.
  • Το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης ενδέχεται να είναι 1,2 GB ή μεγαλύτερο.
  • Η διαδικασία Cidaemon.exe χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος του χώρου σελιδοποίησης και του χρόνου της CPU.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν η "Υπηρεσία ευρετηρίου" (Indexing service) εκτελείται στον υπολογιστή. Η "Υπηρεσία ευρετηρίου" (Indexing service) χρησιμοποιεί τη διαδικασία Cidaemon.exe για την καταχώρηση αρχείων σε ευρετήριο. Η διαδικασία Cidaemon.exe δημιουργεί και ενημερώνει τον κατάλογο του ευρετηρίου (Index). Επιπλέον, η διαδικασία Cidaemon.exe χρησιμοποιεί συνήθως μεγάλο μέρος του χώρου σελιδοποίησης και του χρόνου της CPU.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε την "Υπηρεσία ευρετηρίου" (Indexing service). Για να απενεργοποιήσετε την "Υπηρεσία ευρετηρίου" (Indexing service), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ο υπολογιστής μου (My Computer), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμή του Explorer (Explorer Bar) του μενού Προβολή (View) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Search).
  2. Κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή προτιμήσεων (Change preferences) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς υπηρεσία ευρετηρίου (Without Indexing Service).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Όχι, να μην ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία ευρετηρίου (No, do not enable Indexing Service) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 899869 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια