Τρόπος ανάγνωσης του αρχείου Windowsupdate.log

Σύνοψη

Από προεπιλογή, το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update καταγράφει όλα τα στοιχεία της συναλλαγής στο παρακάτω αρχείο καταγραφής:
%windir%\Windowsupdate.log
Εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους στην τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web ή από την υπηρεσία Αυτόματων ενημερώσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο Windowsupdate.log καταγραφής για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ανάγνωσης του αρχείου Windowsupdate.log. Για να προβάλετε το αρχείο καταγραφής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Εκτέλεση.
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα , πληκτρολογήστε windowsupdate.logκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Μορφή

Ο πίνακας ακολουθήστε παραθέτει τη βασική μορφή.
Ημ/νίαΏραΈΛΕΓΧΟΣ PIDTIDΤο στοιχείοΚείμενο
2005-06-0118:30:03992810Διάφορα= Η προετοιμασία της καταγραφής
2005-06-0118:30:03992810Διάφορα= Διεργασία:
2005-06-0118:30:03992810Διάφορα= Λειτουργική μονάδα:

Στοιχεία

Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να γράψουν στο αρχείο Windowsupdate.log:
 • ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ- Windows Update agent
 • AU- οι Αυτόματες ενημερώσεις η εκτέλεση αυτής της εργασίας
 • AUCLNT- αλληλεπίδραση από AU με ο συνδεδεμένος χρήστης
 • CDM- Διαχείριση συσκευών
 • CMPRESS- παράγοντα συμπίεσης
 • COMAPI- Windows Update API
 • Πρόγραμμα ΟΔΉΓΗΣΗΣ- πληροφορίες προγράμματος οδήγησης συσκευής
 • DTASTOR- λαβές συναλλαγές της βάσης δεδομένων
 • DWNLDMGR- δημιουργεί και οθόνες λήψη εργασιών
 • EEHNDLER- δείκτης έκφραση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εφαρμογής της ενημερωμένης έκδοσης
 • Πρόγραμμα ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ- διαχειρίζεται τα προγράμματα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης
 • ΔΙΆΦΟΡΑ- υπηρεσία γενικές πληροφορίες
 • OFFLSNC- εντοπίζουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο
 • Πρόγραμμα ΑΝΆΛΥΣΗΣ- αναλύει πληροφορίες έκφραση
 • Συγχρονίζει PT- ενημερώνει τις πληροφορίες για τον τοπικό datastore
 • Έκθεση- συλλέγει πληροφορίες αναφοράς
 • ΥΠΗΡΕΣΊΑ- εκκίνηση/τερματισμός της υπηρεσίας Αυτόματες ενημερώσεις
 • Το πρόγραμμα ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ- εγκαθιστά νέες εκδόσεις του προγράμματος-πελάτη του Windows Update όταν είναι διαθέσιμη
 • SHUTDWN- εγκατάσταση με δυνατότητα τερματισμού λειτουργίας
 • WUREDIR- αρχεία προγράμματος ανακατεύθυνσης του Windows Update
 • WUWEB- ελέγχου του ActiveX ενημερωμένης έκδοσης των Windows

Τρόπος αναγνώρισης καλούντος

Για να προσδιορίσετε τη σωστή καλών για το ζήτημα που αντιμετωπίζετε. Για παράδειγμα, εάν λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν κάνετε πρόσβαση στην τοποθεσία Windows Update στο Web, εντοπίστε το callerID "Windowsupdate".

Παράδειγμα 1

Το αρχείο καταγραφής διακρίνει μεταξύ της παρακάτω τριών καλούντες:
2005-06-0118:30:33 99258cAgent*************2005-06-0118:30:33 99258cAgent** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-0118:30:33 99258cAgent*********

Παράδειγμα 2

2005-06-2213:02:111000594Agent*************2005-06-2213:02:111000594Agent** START ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate]
2005-06-2213:02:111000594Agent*********

Παράδειγμα 3

2005-06-0211:37:18 9924e8Agent*************2005-06-0211:37:18 9924e8Agent** START ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2005-06-0211:37:18 9924e8Agent*********

Γενικές ρυθμίσεις

Αρχείο Windowsupdate.log καταγραφής καταγράφει των ρυθμίσεων γενικής υπηρεσίας, όταν οι Αυτόματες ενημερώσεις υπηρεσία ξεκινά. Η πρώτη ενότητα καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Η έκδοση προγράμματος-πελάτη
 • Ο κατάλογος που χρησιμοποιείται
 • Ο τύπος πρόσβασης
 • Το προεπιλεγμένο διακομιστή μεσολάβησης
 • Η τρέχουσα κατάσταση του δικτύου
Σημείωση Ο διακομιστής μεσολάβησης παρατίθεται στο αρχείο Windowsupdate.log καταγραφής μόνο εάν ο διακομιστής μεσολάβησης ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Proxycfg.exe.
2005-06-0118:30:03 992810Service*************2005-06-0118:30:03 992810Service** START ** Service: Service startup
2005-06-0118:30:03 992810Service*********
2005-06-0118:30:03 992810Agent * WU client version 5.8.0.2468
2005-06-0118:30:03 992810Agent * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb'
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Access type: Named proxy
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Default proxy: test:80
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Network state: Connected
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent*********** Agent: Initializing Windows Update Agent ***********

Η επόμενη ενότητα εμφανίζει το διακομιστή Windows Server Update Services (WSUS) που είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή-πελάτη. Σε αυτό το παράδειγμα, οι ρυθμίσεις είναι NULL, επειδή ένα διακομιστή WSUS δεν χρησιμοποιείται. Εάν έχει ρυθμιστεί Software Update Services (SUS), οι ρυθμίσεις εμφανίζονται στην παρακάτω θέση.
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent*********** Agent: Initializing global settings cache ***********2005-06-0118:30:03 9927a0Agent * WSUS server: <NULL>
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent * WSUS status server: <NULL>
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent * Target group: (Unassigned Computers)
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent * Windows Update access disabled: No
2005-06-0118:30:04 9927a0DnldMgrDownload manager restoring 0 downloads
2005-06-0118:30:093948918Misc=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) ===========
2005-06-0118:30:093948918Misc = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
2005-06-0118:30:093948918Misc = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

Εντοπισμός αποτυχίες στο αρχείο καταγραφής

Εάν λάβατε ένα μήνυμα σφάλματος στην τοποθεσία του Windows Update στο Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το αρχείο Windowsupdate.log καταγραφής στο Σημειωματάριο.
 2. Στο μενού Επεξεργασία , κάντε κλικ στο κουμπίκαι, στη συνέχεια, αναζητήστε το συγκεκριμένο μήνυμα λάθους.
Σημείωση Η τοποθεσία Web εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος τελικό. Αυτό το μήνυμα λάθους τελική ενδέχεται να έχει προκληθεί από μια αποτυχία που περιγράφεται παραπάνω στο αρχείο Windowsupdate.log καταγραφής. Επιπλέον, εάν δεν γνωρίζετε ποιο σφάλμα Παρουσιάστηκε στην τοποθεσία του Windows update στο Web ή θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτυχία, αυτόματες ενημερώσεις, αναζήτηση για τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά:
 • ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Σημείωση Δεν είναι όλες οι προειδοποιήσεις είναι κρίσιμα σφάλματα. Ξεκινήστε με τα ανεπανόρθωτα σφάλματα και στη συνέχεια να εργαστείτε στην αρχή του αρχείου Windowsupdate.log για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει το σωστό μήνυμα.

Παράδειγμα κοινής αποτυχία

Πρώτα αναζήτηση για τη λέξη κλειδί "ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ":
2005-06-0204:32:01 992158SetupFATAL: IsUpdateRequired failed with error 0x80072eef 
Το σφάλμα που εντοπίζετε είναι 0x80072EEF. Κύλιση προς τα επάνω στο αρχείο Windowsupdate.log καταγραφής για να βρείτε την ακόλουθη πλησιέστερη λέξη:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
2005-06-0204:32:01 992158MiscWARNING: Send failed with hr = 80072eef.2005-06-0204:32:01 992158MiscWARNING: SendRequest failed with hr = 80072eef. Proxy List used: <Test:80 > Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <NTLM;Negotiate (NTLM or Kerberos);>
2005-06-0204:32:01 992158MiscWARNING: WinHttp: SendRequestUsingProxy failed for <http://update.microsoft.com/v6/windowsupdate/redir/wuredir.cab>. error 0x80072eef

Σε αυτό το παράδειγμα, ο διακομιστής μεσολάβησης "Δοκιμή" δεν είναι έγκυρη. "Δοκιμή" διακομιστή που δεν είναι έγκυρη είναι η αιτία του σφάλματος.

Βασικές πληροφορίες για ένα αρχείο Windowsupdate.log

Εκκίνηση της υπηρεσίας

2005-06-0118:30:03 992810Service*************2005-06-0118:30:03 992810Service** START ** Service: Service startup
2005-06-0118:30:03 992810Service*********

Το Windows Update agent εμφανίζει τις διαθέσιμες παραμέτρους

2005-06-0118:30:03 992810Agent * WU client version 5.8.0.24682005-06-0118:30:03 992810Agent * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb'
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Access type: Named proxy
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Default proxy: test:80
2005-06-0118:30:03 992810Agent * Network state: Connected
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent*********** Agent: Initializing Windows Update Agent ***********
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent*********** Agent: Initializing global settings cache ***********
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent * WSUS server: <NULL>
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent * WSUS status server: <NULL>
2005-06-0118:30:03 9927a0Agent * Target group: (Unassigned Computers)

Ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στην τοποθεσία Windows Update στο Web χρησιμοποιώντας τον Microsoft Internet Explorer και το στοιχείο ελέγχου ActiveX έχει φορτωθεί

2005-06-0118:30:093948918Misc=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) ===========2005-06-0118:30:093948918Misc = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
2005-06-0118:30:093948918Misc = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

Το στοιχείο εγκατάστασης (Setup) ελέγχει την εγκατεστημένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη του Windows Update για να δείτε αν πρέπει να ενημερωθεί το πρόγραμμα-πελάτης του Windows Update

2005-06-0118:30:093948918Setup*********** Setup: Checking whether self-update is required ***********2005-06-0118:30:093948918Setup * Inf file: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution\WebSetup\wusetup.inf
2005-06-0118:30:093948918SetupUpdate required for C:\WINDOWS.0\system32\cdm.dll: target version = 5.8.0.2468, required version = 5.8.0.2468
2005-06-0118:30:093948918Setup * IsUpdateRequired = No

Ο υπολογιστής-πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί "Express" ή "Προσαρμογή" για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση

2005-06-0118:30:323948918COMAPI-------------2005-06-0118:30:323948918COMAPI-- START -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]
2005-06-0118:30:323948918COMAPI---------
2005-06-0118:30:323948918COMAPI - Online = Yes; Ignore download priority = No
2005-06-0118:30:323948918COMAPI - Criteria = "IsInstalled=0 and IsHidden=1"
2005-06-0118:30:323948918COMAPI - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}

Σημείωση COMAPI υποβάλλει αναζήτησης στον παράγοντα. Επομένως, το δεύτερο τμήμα είναι:
2005-06-0118:30:333948918COMAPI<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]2005-06-0118:30:33 99258cAgent*************
2005-06-0118:30:33 99258cAgent** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-0118:30:33 99258cAgent*********

Talker πρωτόκολλο συγχρονίζει τη λίστα ενημερωμένων εκδόσεων με τοπική βάση δεδομένων του υπολογιστή-πελάτη

2005-06-0212:09:28 9924e8PT+++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++2005-06-0212:09:28 9924e8PT + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx
2005-06-0212:09:35 9924e8PT+++++++++++ PT: Synchronizing extended update info +++++++++++
2005-06-0212:09:35 9924e8PT + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx
2005-06-0212:09:36 9924e8Agent * Found 0 updates and 10 categories in search

Το Windows Update agent, πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις

2005-06-0212:09:36 9924e8Agent*************2005-06-0212:09:36 9924e8Agent** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-0212:09:36 9924e8Agent*********
2005-06-0212:09:36 9924e8Agent * Added update {AC94DB3B-E1A8-4E92-9FD0-E86F355E6A44}.100 to search result
2005-06-0212:09:37 9924e8Agent * Found 6 updates and 10 categories in search

Ο χρήστης παρέχεται μία ενημερωμένη έκδοση και, στη συνέχεια, επιλέγει να εγκαταστήσετε μία ενημερωμένη έκδοση

2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI-------------2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI-- START -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]
2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI---------
2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI - Allow source prompts: Yes; Forced: No; Force quiet: No
2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI - Updates in request: 1
2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI - Updates to install = 1
2005-06-0212:10:411660d0cCOMAPI<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

Το Windows Update agent ξεκινά τη διαδικασία εγκατάστασης

2005-06-0212:10:41 99258cAgent*************2005-06-0212:10:41 99258cAgent** START ** Agent: Installing updates [CallerId = WindowsUpdate]
2005-06-0212:10:41 99258cAgent*********
2005-06-0212:10:41 99258cAgent * Updates to install = 1
2005-06-0212:10:41 99258cAgent * Title = <NULL>
2005-06-0212:10:41 99258cAgent * UpdateId = {19813D2E-0144-43CA-AEBB-71263DFD81FD}.100
2005-06-0212:10:41 99258cAgent * Bundles 1 updates:
2005-06-0212:10:41 99258cAgent * {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100

Το Windows Update agent καλεί το κατάλληλο χειριστή για να εγκαταστήσετε το πακέτο κατά την απομίμηση του χρήστη που είναι συνδεδεμένος

2005-06-0212:10:46 99258cHandlerAttempting to create remote handler process as Machine\User in session 02005-06-0212:10:46 99258cDnldMgrPreparing update for install, updateId = {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100.
2005-06-0212:10:47334870cHandler:::::::::::::
2005-06-0212:10:47334870cHandler:: START :: Handler: Command Line Install
2005-06-0212:10:47334870cHandler:::::::::
2005-06-0212:10:47334870cHandler : Updates to install = 1
2005-06-0212:11:01334870cHandler : Command line install completed. Return code = 0x00000000, Result = Succeeded, Reboot required = false

Σημείωση Η εγκατάσταση είναι επιτυχής και η επανεκκίνηση δεν είναι απαραίτητη.

Πώς να ενεργοποιήσετε την εκτεταμένη καταγραφή

Υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την λεπτομερή καταγραφή. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή λεπτομερούς καταγραφής, προσθέστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου με δύο τιμές:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace
Όνομα τιμής: σημαίες
Τύπος τιμής: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 00000007

Όνομα τιμής: επίπεδο
Τύπος τιμής: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 00000004
Αυτό το κλειδί μητρώου ενεργοποιεί μια εκτεταμένη παρακολούθηση για το αρχείο %systemroot%\Windowsupdate.log. Επιπλέον, αυτό το κλειδί μητρώου ενεργοποιεί μια εκτεταμένη παρακολούθηση για οποιαδήποτε συνημμένα προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 902093 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια