Περιγραφή της εφαρμογής Windows Genuine Advantage Notifications

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications (WGA) για τα Windows XP. Αυτό το πρόγραμμα σας ειδοποιεί όταν το αντίγραφο των Windows που χρησιμοποιείτε δεν είναι γνήσιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Windows Genuine Advantage Notifications για τα Windows XP σας ειδοποιεί αν ένα αντίγραφο των Windows XP που χρησιμοποιείτε δεν είναι γνήσιο. Τα μηνύματα ειδοποίησης εμφανίζονται μόνο σε υπολογιστές που έχουν αποτύχει στη διαδικασία επικύρωσης του WGA και χρησιμοποιούν ένα αντίγραφο των Windows XP που δεν είναι γνήσιο. Εάν χρησιμοποιείτε ένα επικυρωμένο, γνήσιο αντίγραφο των Windows XP, δεν θα λάβετε μηνύματα ειδοποίησης.
Τρόπος εγκατάστασης του Windows Genuine Advantage Notifications

Εάν αποκτήσετε το WGA Notifications για την εφαρμογή των Windows XP μέσω του Windows Update ή μέσω του Microsoft Update, η εφαρμογή θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των Αυτόματων ενημερώσεών (Automatic Update) σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η εγκατάσταση θα συμβεί στην επόμενη σύνδεση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, θα έχετε τη δυνατότητα να αναθεωρήσετε τους όρους της Άδειας Χρήσης και θα έχετε την επιλογή να απορρίψετε την ενημέρωση. Αν απορρίψετε την ενημέρωση, η εφαρμογή δεν θα εγκατασταθεί. Εάν αποδεχτείτε τους όρους και την εγκατάσταση του WGA Notifications, θα λάβετε αυτόματα τις ενημερώσεις που αφορούν την εφαρμογή. Μετά την εγκατάσταση, θα εκτελεστεί το Εργαλείο επαλήθευσης WGA για να επιβεβαιώσει ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο. Αν το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε δεν επιτύχει στον έλεγχο επαλήθευσης, θα λάβετε ειδοποιήσεις την επόμενη φορά που πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση και σύνδεση στον υπολογιστή σας. Οι ειδοποιήσεις αυτές θα σας ενημερώσουν σχετικά με τον λόγο για τον οποίο το αντίγραφο των Windows δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης και θα σας παρέχει επιλογές για την επίλυση του ζητήματος. Αν το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο, δεν θα λάβετε καμία ειδοποίηση. Αν κάνετε λήψη και εγκαταστήσετε το WGA Notifications για τα Windows XP από το Κέντρο λήψης της Microsoft, ένας οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης. Αυτό περιλαμβάνει μιας αναθεώρηση των όρων της Άδειας χρήσης και την επιλογή απόρριψης της ενημέρωσης. Όταν αποδεχτείτε τους όρους και την εγκατάσταση του WGA Notifications, θα λάβετε αυτόματα τις ενημερώσεις που αφορούν την εφαρμογή.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση του WGA Notifications για τα Windows XP, θα είναι αδύνατη η κατάργησή του από τον υπολογιστή. Η δήλωση απορρήτου του Windows Genuine Advantage εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται και με ποιον τρόπο συμβάλλει η Microsoft στην προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WGA και τα γνήσια Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μηνύματα ειδοποίησης

Εάν το αντίγραφο των Windows δεν επιτύχει στον έλεγχο επαλήθευσης των Windows, θα εμφανιστούν τα εξής συμπτώματα.

 • Ειδοποιήσεις σύνδεσης
  Όταν συνδεθείτε, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης:
  Ενδέχεται να είστε θύμα πλαστογράφησης λογισμικού.
  Το αντίγραφο αυτό των Windows δεν πέτυχε στον έλεγχο επαλήθευσης γνησιότητας των Windows.

  Επιπλέον, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:
  Ενδέχεται να είστε θύμα πλαστογράφησης λογισμικού.
  Κάντε κλικ στην επιλογή "Επίλυση τώρα" για βοήθεια σχετικά με αυτό το πρόβλημα.
  Μόλις εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, έχετε τις ακόλουθες δύο επιλογές:

  • Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επίλυση τώρα (Resolve Now) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους λόγους αποτυχίας επαλήθευσης και για την επίλυση του προβλήματος.
  • Αν επιλέξετε να μην κάνετε κλικ στην επιλογή Επίλυση τώρα (Resolve Now), θα έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αναβολή επίλυσης (Resolve Later), μετά από μικρή καθυστέρηση. Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα λαμβάνετε περιοδικές υπενθυμίσεις μετά τη σύνδεσής σας, ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε δεν είναι γνήσιο. Αυτές οι ειδοποιήσεις περιγράφονται παρακάτω. Θα εμφανιστεί επίσης ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων στο οποίο θα μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ για να εμφανίσετε τις επιλογές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης γνήσιας έκδοσης των Windows.
 • Περιοχή ειδοποιήσεων
  Αν αντίγραφο των Windows που διαθέτετε δεν πετύχει στον έλεγχο επαλήθευσης, θα λάβετε ειδοποιήσεις στο κάτω τμήμα της επιφάνειας εργασίας που θα υποδεικνύουν ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε δεν πέτυχε στον έλεγχο επαλήθευσης γνησιότητας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην ειδοποίηση ή στο εικονίδιο WGA της περιοχής ειδοποιήσεων για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του Windows Genuine Advantage Validation Failure. Αυτή η ιστοσελίδα σας παρέχει τις λεπτομέρειες της αποτυχίας επικύρωσης καθώς και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κάνετε το λειτουργικό σύστημα γνήσιο.
 • Μόνιμη ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας
  Η μόνιμη ειδοποίηση είναι μια εικόνα που αιωρείται πάνω από την κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας. Αν το αντίγραφο των Windows XP που διαθέτετε δεν είναι γνήσιο, θα εμφανιστεί μια μόνιμη ειδοποίηση κάτω από οποιοδήποτε ενεργό παράθυρο για να υποδείξει ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε δεν πέτυχε στον έλεγχο επαλήθευσης γνησιότητας. Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με οποιαδήποτε εικονίδια εμφανίζονται κάτω από τη μόνιμη ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η απόκρυψή της με αντικείμενα στην επιφάνεια εργασίας.
 • Αλλαγή φόντου επιφάνειας εργασίας
  Αν το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε δεν πετύχει στον έλεγχο επαλήθευσης, θα οριστεί μαύρο φόντο στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να επαναφέρετε το φόντο ορίζοντας μια ταπετσαρία ή άλλο χρώμα φόντου, αλλά το μαύρο φόντο θα επαναφέρεται στην επιφάνεια εργασίας κάθε 60 λεπτά, έως ότου το αντίγραφο των Windows πετύχει στον έλεγχο επαλήθευσης.
Κάθε φορά που εμφανίζεται μια ειδοποίηση, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη αποτυχία επαλήθευσης. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν βήματα για την επίλυση του προβλήματος.

Προηγούμενες εκδόσεις

Οι προηγούμενες ενότητες περιγράφουν τις δυνατότητες της πιο πρόσφατης έκδοσης του WGA Notifications για την εφαρμογή των Windows XP. Αν εκτελείτε προηγούμενη έκδοση του WGA Notifications, ενδέχεται να μην διαθέτετε όλες τις δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Ωστόσο, θα λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους λόγους αποτυχίας επαλήθευσης κάθε φορά που λαμβάνετε μια ειδοποίηση. Πέρα από τη λήψη επιλογών κατά τη σύνδεση, θα λαμβάνετε επίσης περιοδικές ειδοποιήσεις ενώ είστε συνδεδεμένοι. Για να εμφανίσετε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση γνήσιου λογισμικού Microsoft Windows, μπορείτε να κάνετε κλικ στην ειδοποίηση ή στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 905474 - Τελευταία αναθεώρηση: 1 Οκτ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Professional

Σχόλια