Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων ορισμών για το Windows Mail

Η υποστήριξη για τα Windows Vista χωρίς κανένα service pack εγκατεστημένο έληξε στις 13 Απριλίου 2010. Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows Vista με Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft προσπαθεί να κάνει τη χρήση υπολογιστών όσο το δυνατόν πιο ασφαλή για τους πελάτες μας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, μηνιαίες ενημερώσεις παρέχονται για τα Microsoft Windows Mail ανεπιθύμητη αλληλογραφία και φίλτρο ηλεκτρονικού "ψαρέματος". Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις διατηρούν Microsoft Windows Mail ενημερωμένο σχετικά με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να θεωρούνται ανεπιθύμητη αλληλογραφία και σχετικά με τα μηνύματα μπορεί να περιέχουν ύποπτο περιεχόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένη έκδοση ορισμού για την Αλληλογραφία των Windows.

Download Άμεση λήψη του ορισμού ενημερωμένη έκδοση για Windows Mail συστήματα πακέτου x64.

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Windows αλληλογραφίας φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για Windows αλληλογραφίας φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας συστήματα πακέτου x64.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Σημείωση Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί για αυτόματες ενημερώσεις, δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Αυτόματες ενημερώσεις θα εγκαταστήσουν αυτόματα αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή.

Σχετικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες anti-phishing Αλληλογραφία των Windows της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση: τα Windows Live Mail είναι το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζονται για τα Windows 7.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 905866 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια