Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους "Η επικύρωση δεν ολοκληρώθηκε: Αποτυχία επικύρωσης μέσω δικτύου" (Validation Incomplete: Online Validation Failure) ή ένας κωδικός μηνύματος λάθους "0x80080204" κατά την προσπάθειά σας να επικυρώσετε τα Windows XP

Συμπτώματα

Κατά την εκτέλεση του "Εργαλείου επαλήθευσης του προγράμματος Windows Genuine Advantage" (Windows Genuine Advantage Validation Tool) για την επικύρωση του αντιγράφου των Microsoft Windows XP που διαθέτετε, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους ή ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος:

Μήνυμα λάθους
Η επικύρωση δεν ολοκληρώθηκε: Αποτυχία επικύρωσης μέσω δικτύου"

(Validation Incomplete: Online Validation Failure)
Κωδικός σφάλματος:
0x80080204
Σημείωση Το Windows Genuine Advantage χρησιμοποιεί το "Εργαλείο Επαλήθευσης του προγράμματος Windows Genuine Advantage" (Windows Genuine Advantage Validation Tool). Το εργαλείο αυτό σαρώνει τον αριθμό-κλειδιού προϊόντος των Windows για να εξακριβώσει αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι γνήσιο.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν έχει γίνει εσφαλμένη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας του υπολογιστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ορίστε τις σημερινές ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για τα Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Χρησιμοποιήστε ένα λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή για να συνδεθείτε στα Windows.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
    timedate.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
    OK.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία & ώρα (Date & Time) και, στη συνέχεια, ορίστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Κλείστε όλες τις εμφανίσεις του Microsoft Internet Explorer.
  6. Ξεκινήστε τον Internet Explorer και προσπαθήστε πάλι να επικυρώσετε τα Windows.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 906533 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια