Βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για τον Windows Installer

Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση με το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Εάν μεταβήκατε σε αυτό το άρθρο για να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για υποστήριξη εγκατάστασης του προϊόντος ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων απεγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν το Windows Installer:

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιέχει μια επισκόπηση του Microsoft Windows Installer και τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του Windows Installer.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Windows Installer για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πακέτων εγκατάστασης. Ένα πακέτο εγκατάστασης περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί το Windows Installer για να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε μια εφαρμογή ή ένα προϊόν και για την εκτέλεση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη της εγκατάστασης (Setup). Κάθε πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει ένα αρχείο .msi που περιέχει μια βάση δεδομένων εγκατάστασης, μια ροή δεδομένων πληροφοριών σύνοψης και ροές δεδομένων για διάφορα τμήματα της εγκατάστασης. Το αρχείο .msi περιέχει μία ή περισσότερες μετασχηματισμούς, εσωτερική προέλευση αρχείων, και αρχεία εξωτερικής προέλευσης ή αρχεία αρχειοθήκης που απαιτούνται από το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Ακολουθεί μια σύνοψη των διαθέσιμων εκδόσεων του Windows Installer:
 • Ο Windows Installer 3.1: ο Windows Installer 3.1 περιλαμβάνεται στο Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Ο Windows Installer 3.1 είναι επίσης διαθέσιμος ως στοιχείο συστήματος με δυνατότητα αναδιανομής για το Windows 2000 SP3, των Windows 2000 SP4, Windows XP, τα Windows XP SP1, Windows XP SP2 και Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 3.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να εγκαταστήσετε το Windows Installer 3.1 ως κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Ο Windows Installer 3.0: ο Windows Installer 3.0 που περιλαμβάνεται στο Windows XP SP2. Ο Windows Installer 3.0 είναι επίσης διαθέσιμος ως στοιχείο συστήματος με δυνατότητα αναδιανομής για το Windows 2000 SP3, των Windows 2000 SP4, Windows XP, τα Windows XP SP1 και Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 3.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Τα Windows Installer 2.0: Windows Installer 2.0 περιλαμβάνεται στο Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000 SP3. Τα Windows Installer 2.0 είναι διαθέσιμη ως δύο πακέτα. Για να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε σε Windows Installer 2.0 σε Windows Millennium Edition, Windows 98 και Windows 95, χρησιμοποιείται ένα πακέτο. Το άλλο πακέτο χρησιμοποιείται για να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε σε Windows Installer 2.0 στα Windows 2000 και Windows NT 4.0 SP6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 2.0 για Windows Millennium Edition, Windows 98 και Windows 95, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 2.0 για Windows 2000 και Windows NT 4.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα πακέτα για να εγκαταστήσετε ή να κάνετε αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0 στον Windows Server 2003 ή στα Windows XP.
 • Τα Windows Installer 1.2: 1.2 του Windows Installer που περιλαμβάνεται στα Windows Millennium Edition. Windows Installer 1.2 υποστηρίζεται επίσης σε Windows 95, Windows 98, και Windows NT 4.0 SP3 ή νεότερη έκδοση των Windows NT 4.0.
 • Ο Windows Installer 1.1: ο Windows Installer 1.1 περιλαμβάνεται στα Windows 2000. Ο Windows Installer 1.1 είναι διαθέσιμο ως στοιχείο συστήματος με δυνατότητα αναδιανομής για τα Windows 95, Windows 98, και Windows NT 4.0 SP3 ή νεότερη έκδοση των Windows NT 4.0.
 • 1.0 του Windows Installer: 1.0 του Windows Installer που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2000. Ο Windows Installer 1.1 επίσης υποστηρίζεται στα Windows 95, Windows 98, και Windows NT 4.0 SP3 ή νεότερη έκδοση των Windows NT 4.0.
Για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του Windows Installer είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε %systemroot%\system32και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Msi.dllκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ιδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα έκδοση και, στη συνέχεια, σημειώστε τον αριθμό έκδοσης του αρχείου .

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Σημαντικό Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Windows Installer, συνιστάμε να δοκιμάσετε πρώτα τις μεθόδους στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
319624 σφάλματος "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση υπηρεσία του Windows Installer" μήνυμα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογήςΓια την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του Windows Installer για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Επαναλάβετε την καταχώρηση του Windows Installer

Για να επαναλάβετε την καταχώρηση του Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα.


Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Επιβεβαιώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe στον σκληρό δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή
   Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή για αρχεία ή φακέλους.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα αρχεία και τους φακέλους.
  3. Στο πλαίσιο ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου , πληκτρολογήστε Msiexec.exeκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   Αναζήτηση.
  4. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, σημειώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe.

   Η θέση του αρχείου του αρχείου Msiexec.exe πρέπει να μοιάζει με C:\Windows\System32.

   Σημείωση Σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 98, το αρχείο Msiexec.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\System.
  5. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί
   Κλείσιμο.
 2. Επιβεβαιώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe στο μητρώο των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί
   Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Regeditκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.
  2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ
   Διαδρομή_ειδώλου.
  4. Στο πλαίσιο διαλόγου " Edit String ", βεβαιωθείτε ότι η συμβολοσειρά στο πλαίσιο δεδομένα τιμής περιέχει τη σωστή διαδρομή για το αρχείο Msiexec.exe στο σκληρό δίσκο που εντοπίσατε στο βήμα 1.

   Για παράδειγμα, εάν το αρχείο Msiexec.exe βρίσκεται στο τη μονάδα δίσκου: \Windows\System32 φάκελος στον σκληρό δίσκο, η σωστή διαδρομή για το αρχείο Msiexec.exe στο πλαίσιο δεδομένα τιμής είναι η μονάδα δίσκου: \Windows\System32\Msiexec.exe/v. Σε αυτό το παράδειγμα,
   Μονάδα δίσκου είναι η μονάδα δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.

   Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 98, είναι η σωστή διαδρομή για το αρχείο Msiexec.exe
   Drive:\Windows\System\Msiexec.exe /V.

   Σημείωση Το διακόπτη /V ενεργοποιεί τη λεπτομερή καταγραφή.
  5. Εάν το
   Πλαίσιο δεδομένα τιμής δεν περιέχει τη σωστή διαδρομή, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να διορθώσετε τη διαδρομή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 3. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και κατόπιν καταχωρήστε στο μητρώο το αρχείο Msiexec.exe. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
  2. Πιέστε το πλήκτρο F8, αφού λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
   Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για εκκίνηση
  3. Από το μενού Επιλογή για προχωρημένους των Windows , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την Ασφαλή λειτουργίακαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή διπλής εκκίνησης ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα από τη λίστα που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Συνδεθείτε στον υπολογιστή.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί
   Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Msiexec/regserverκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας στην τυπική λειτουργία.
Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, ακολουθήστε τα βήματα της μεθόδου 2.

Μέθοδος 2: Επανεγκατάσταση του Windows Installer

Για να επανεγκαταστήσετε το Windows Installer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
  2. Πιέστε το πλήκτρο F8, αφού λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
   Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για εκκίνηση
  3. Από το μενού Επιλογή για προχωρημένους των Windows , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την Ασφαλή λειτουργίακαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή διπλής εκκίνησης ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα από τη λίστα που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Συνδεθείτε στον υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή attrib - r-s-h %Windir%\System32\dllcache.

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 98, πληκτρολογήστε
  Σύστημα αντί για
  System32.

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 SP1, παραλείψτε αυτό το βήμα. Αντί για αυτό, μεταβείτε στο βήμα 4.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε
  CD %Windir%\System32και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:
  ren msi.dll msi.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exitκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία.
 8. Ενημερώστε τα αρχεία του Windows Installer στο σκληρό δίσκο με την πιο πρόσφατη έκδοση.

  Σημείωση Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 SP1, εξαγωγή των αρχείων από το πακέτο αναδιανομής του Windows Installer 3.1 και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα ακόλουθα αρχεία στο φάκελο %Windir%\System 32 στον υπολογιστή:
  • Msi.dll
  • Msiexec.exe
  • Msihnd.dll
 9. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας στην τυπική λειτουργία.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 3.1 v2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

893803 Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) είναι διαθέσιμη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία του Windows Installer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Επισκόπηση 310598 την τεχνολογία του Windows Installer

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εκκαθάρισης βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

290301 περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUpΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μηνύματα λάθους του Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 907749 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια