Δεν μπορείτε να προβάλετε μια λίστα σε προβολή φύλλου δεδομένων σε μια τοποθεσία Web των Windows SharePoint Services

Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία Web του Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ή σε μια τοποθεσία Web του Microsoft Windows SharePoint Services 2.0.
  • Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα.
  • Προσπαθείτε να προβάλετε τη λίστα σε προβολή φύλλου δεδομένων.
Σε αυτό το σενάριο, δεν μπορείτε να προβάλετε τη λίστα σε προβολή φύλλου δεδομένων όπως αναμένεται.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εάν μία ή περισσότερες, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Δεν έχει εγκατασταθεί στοιχείο φύλλου δεδομένων συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.
  • Μια έκδοση του Microsoft Office 2003 Professional δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
  • Το πρόγραμμα περιήγησης Web δεν υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX.
  • Η υποστήριξη για στοιχεία ελέγχου ActiveX είναι απενεργοποιημένη.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.


Περισσότερες πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με ένα ζήτημα στο οποίο μπορείτε να προβάλετε μια λίστα σε προβολή φύλλου δεδομένων μετά την εγκατάσταση της έκδοσης 64-bit του Office 2010, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2266203 δεν μπορείτε να προβάλετε μια λίστα σε προβολή φύλλου δεδομένων μετά την εγκατάσταση της έκδοσης 64-bit του Office 2010


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 909506 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια