Πώς μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εγγραφών που μπορείτε να εξαγάγετε από το Microsoft Dynamics CRM σε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel

Ισχύει για: Microsoft Dynamics CRM 2011Dynamics CRM 4.0Microsoft Dynamics CRM 3.0

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εγγραφών που μπορείτε να εξαγάγετε από το Microsoft Dynamics CRM σε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Στατικό φύλλο εργασίας με καρτέλες από όλες τις σελίδες της τρέχουσας προβολής".

Περισσότερες πληροφορίες


Από προεπιλογή, μπορείτε να εξαγάγετε έως 10.000 εγγραφές από το Microsoft Dynamics CRM σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Στατικό φύλλο εργασίας με καρτέλες από όλες τις σελίδες της τρέχουσας προβολής".

Εάν κάνετε εξαγωγή περισσότερες από 10.000 εγγραφές, εξάγονται μόνο τα πρώτα 10.000 εγγραφές. Δεν λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα που σας πληροφορεί ότι είχαν εξαχθεί μόνο τα πρώτα 10.000 εγγραφές.Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εγγραφών που μπορούν να εξαχθούν από το Microsoft Dynamics CRM σε ένα φύλλο εργασίας του Excel. Στο Microsoft Dynamics CRM 3.0, μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εγγραφών, αλλάζοντας ένα δευτερεύον κλειδί μητρώου. Στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 και Microsoft Dynamics CRM 2011, μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εγγραφών, αλλάζοντας μια τιμή βάσης δεδομένων.

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Προειδοποίηση Εάν τροποποιήσετε το μητρώο λανθασμένα χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή μητρώου ή χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μέθοδο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα απαιτούν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μπορούν να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Συνδεθείτε με το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 3.0 ως χρήστης που έχει δικαιώματα εγγραφής για το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Στον επεξεργαστή μητρώου, εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  4. Στο μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην Τιμή DWORD, πληκτρολογήστε maxrecordsforexporttoexcelκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Κάντε διπλό κλικ στο maxrecordsforexporttoexcel, κάντε κλικ στην επιλογή δεκαδικό, πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό εγγραφών που θέλετε να εξαγάγετε σε ένα φύλλο εργασίας του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 και Microsoft Dynamics CRM 2011

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics. Συνδεθείτε με την τοποθεσία της τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια νέα αίτηση υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου στον αριθμό (888) 477-7877.