Τους αριθμούς σελίδων στον πίνακα περιεχομένων εμφανίζονται εσφαλμένα, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Word 2002, 2003, 2007 και 2010

Συμπτώματα

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Microsoft Office Word 2002, 2003, 2007 ή 2010, οι αριθμοί σελίδας εμφανίζονται εσφαλμένα στον πίνακα περιεχομένων. Για παράδειγμα, ο αριθμός δύο επαναλαμβάνεται για όλους τους αριθμούς σελίδας. Εναλλακτικά, ο αριθμός τρία επαναλαμβάνεται για όλους τους αριθμούς σελίδων μετά τη σελίδα τρία.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ανοίξτε το έγγραφο από ένα συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Outlook.
 • Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Έναρξη σε διάταξη ανάγνωσης στο Word.
 • Στον πίνακα περιεχομένων του εγγράφου είναι μεγάλων τρεις ή περισσότερες σελίδες.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Όταν στέλνετε ένα έγγραφο του Word ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε το έγγραφο σε προβολή διάταξης κανονική ή εκτύπωσης πριν από την αποστολή του εγγράφου. Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Απενεργοποίηση της προβολής διάταξης ανάγνωσης

 1. Ξεκινήστε το Word.
 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά , κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έναρξη σε διάταξη ανάγνωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Ενεργοποίηση όλων των σημαδιών μορφοποίησης

 1. Ξεκινήστε το Word.
 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα " Προβολή ", κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου όλα στην περιοχή σημάδια μορφοποίησηςκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 3: Μη αυτόματη ενημέρωση όλων των αριθμών σελίδας

 1. Ανοίξτε το έγγραφο του Word.
 2. Επιλέξτε τον πίνακα περιεχομένων στο έγγραφο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F9 για να ενημερώσετε όλους τους αριθμούς σελίδας.

Μέθοδος 4: Επαναλαμβάνετε τη σελιδοποίηση του εγγράφου
 1. Ανοίξτε το έγγραφο του Word.
 2. Προβάλετε το έγγραφο σε προεπισκόπηση εκτύπωσης
 3. Κλείσετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης
 4. Στο έγγραφο μετακινηθείτε στην τελευταία σελίδα του εγγράφου
 5. Προβάλετε ξανά το έγγραφο σε προεπισκόπηση εκτύπωσης ή χρησιμοποιήστε το F9 για να ενημερώσετε το πεδίο TOC.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 912940 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια