Διατίθενται ενημερώσεις ασφαλείας σε αρχεία εδώλου ISO-9660 DVD5 από το Κέντρο λήψης της Microsoft

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ειδοποίηση

Υποστήριξη για αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα αρχεία εικόνας ISO-9660 DVD5 έχει τερματιστεί.

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω του Windows Update. Όταν ενεργοποιείτε τις Αυτόματες ενημερώσεις, ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας θα λαμβάνονται και θα εγκαθίστανται αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των αυτόματων ενημερώσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας.

Η λήψη του αυτόνομου πακέτου για μια ενημερωμένη έκδοση, μεταβείτε στην τοποθεσία Web Microsoft Update Catalog .

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft κυκλοφορεί τώρα τα αρχεία ειδώλου ISO-9660 DVD5 που περιέχουν όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας που έχουν κυκλοφορήσει στην τοποθεσία Web του Windows Update. Τα αρχεία εδώλου ISO δημοσιεύονται ταυτόχρονα με την κυκλοφορία των ενημερώσεων στην τοποθεσία Web του Windows Update.

Τα αρχεία ειδώλου ISO προορίζονται για εταιρικούς διαχειριστές που:

  • Διαχειρίζονται μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς
  • Πρέπει να κάνουν λήψη πολλών μεμονωμένων εκδόσεων γλωσσών για κάθε ενημέρωση ασφαλείας
  • Δεν χρησιμοποιούν μια αυτοματοποιημένη λύση όπως το Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
Χρησιμοποιώντας τα αρχεία ειδώλου ISO, οι διαχειριστές μπορούν να λάβουν πολλές ενημερώσεις σε όλες τις γλώσσες ταυτόχρονα.

Αποκτήστε το νεότερο αρχείο ειδώλου ISO από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Για να αποκτήσετε το 2016 Αυγούστου εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://download.microsoft.com/download/D/2/D/D2D2577A-43F5-4C5B-820B-358EAEDAADC2/Windows-KB913086-201608.iso

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτήν τη διεύθυνση URL στον υπολογιστή σας για γρήγορη πρόσβαση στο τελευταίο αρχείο ειδώλου ISO.

Λήψη παλαιότερων αρχείων ειδώλου ISO από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Για να αποκτήσετε το 2016 Ιουλίου εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://download.microsoft.com/download/2/5/2/25244FD5-E42A-4C3D-8350-B94EF5B7BA83/Windows-KB913086-201607.iso

Για να αποκτήσετε το 2016 Ιουνίου εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://download.microsoft.com/download/D/A/8/DA8B7977-4D04-40A2-9410-89584BA894AD/Windows-KB913086-201606.iso

Για να αποκτήσετε το 2016 Μαΐου εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://download.microsoft.com/download/B/E/3/BE38E0B7-62A0-454E-A46D-603C9B6B20DC/Windows-KB913086-201605.iso

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2016, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://download.microsoft.com/download/0/6/A/06A9B448-12E3-4DC7-AA14-D3260574C2A0/Windows-KB913086-201604.iso

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2016, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://download.microsoft.com/download/5/1/9/519EBA1A-E9CA-4DD6-BDCF-8906F71FCA58/Windows-KB913086-201603.iso

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2016, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51102 

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2016, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50727 

Για να αποκτήσετε το Δεκεμβρίου 2015 εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50368 

Για να αποκτήσετε το Νοέμβριο 2015 εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49976

Για να αποκτήσετε το Οκτωβρίου 2015 εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49438

Για να αποκτήσετε το Σεπτεμβρίου 2015 εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49034

Για να αποκτήσετε το 2015 Αυγούστου εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48704

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9d65a5d9-8cc1-4536-8c5c-db22b3d6411b

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2b008e1b-06aa-4a07-9887-ca2f29df8286

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=33f9d5c1-c8e9-4658-be13-40f3b61eb32a

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=174908ae-0861-4236-aa27-d387f6932ad2

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9c9bd73f-1834-4850-8ee8-0dd8d852dacf

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=dccc0264-f5a5-4302-a5a3-9746ae2a3042

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c44bc753-f2f1-4090-a1d2-7be7f231496b

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6c0319f9-fb26-492c-86f4-9c7566648ae8

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=763c3928-dd65-4f09-a289-d0b804d3255d

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a32ab404-75e1-4d4d-af95-340b95191905

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3ea76c6a-5aca-406b-bd72-2134a5487c12

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cf502c64-f643-408c-843d-e8ab043af62a

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7dc59441-f469-4e0a-9205-4b064da39b47

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a254ddb9-bf06-4d8f-8e35-b0389b1f77c8

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=eeb33ad1-2206-43fc-9e8d-37c4cc1d6881

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2014, επισκεφθείτε την ακόλουθη σύνδεση:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2012, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2011, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2009, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Νοεμβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Αυγούστου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουλίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Ιουνίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαΐου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Απριλίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Μαρτίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το αρχείο ειδώλου ενημερώσεων ασφαλείας του Φεβρουαρίου 2006, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2006 εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Προσοχή Για να βεβαιωθείτε ότι η ενημερωμένη έκδοση έχει δεν έχει αναθεωρηθεί πρόσφατα, δείτε τα μεμονωμένα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας πριν να αναπτύξετε κάποια ενημερωμένη έκδοση. Για να δείτε τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος χρήσης των αρχείων εικόνας ISO

Ένα αρχείο εικόνας ISO-9660 είναι μια ακριβής αναπαράσταση ενός CD ή DVD που περιλαμβάνει το περιεχόμενο και τη λογική μορφή. Η συνηθέστερη χρήση ενός αρχείου εικόνας ISO είναι η εγγραφή, ή "Αντιγραφή" του αρχείου εικόνας σε ένα εγγράψιμο CD ή DVD. Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ένα αντίγραφο του πρωτότυπου δίσκου, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες ετικέτας αρχείο όνομα και όγκου. Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία εικόνας ISO και να αντιγράψετε τα περιεχόμενά τους σε έναν τοπικό φάκελο. Αυτή η λειτουργία μοιάζει με εκείνο του αρχεία .zip. Επιπλέον, μπορείτε να μοντάρετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία εικόνας ISO ως εικονική συσκευή.

Σημείωση Για να δημιουργήσετε ένα χρησιμοποιήσιμο CD-ROM από ένα αρχείο εικόνας ISO, πρέπει να χρησιμοποιήσετε λογισμικό εγγραφής CD-ROM του άλλου κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του CD-ROM ή σχετικά με το μοντάρισμα ενός αρχείου εικόνας ISO, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό εγγραφής CD-ROM του άλλου κατασκευαστή.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής CD που περιλαμβάνεται στον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
317525

Περιγραφή της δυνατότητας εγγραφής CD-ROM στον Windows Server 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 913086 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

Σχόλια