Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε τη Διαχείριση εργασιών σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP: "Διαχείριση εργασιών έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή"

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε τη Διαχείριση εργασιών σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Microsoft Windows XP, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η Διαχείριση εργασιών έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο τοπικός διαχειριστής απενεργοποιημένη διαχείριση εργασιών, τροποποιώντας την καταχώρηση μητρώου DisableTaskMgr.
 • Ο διαχειριστής τομέα απενεργοποιημένη διαχείριση εργασιών χρησιμοποιώντας πολιτική ομάδας.
 • Ένας ιός ή ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή απενεργοποιημένη διαχείριση εργασιών, τροποποιώντας την καταχώρηση μητρώου DisableTaskMgr.
 • Ο τρέχων λογαριασμός χρήστη με περιορισμό δικαιωμάτων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ορίστε την τιμή της καταχώρησης μητρώου DisableTaskMgr σε 0 (μηδέν).

Σημείωση Αυτή η καταχώρηση μητρώου θα επανέλθει στην αρχική του ρύθμιση και διαχείριση εργασιών θα απενεργοποιηθεί ξανά εκτός εάν εκτελείται μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Αλλάζει τη ρύθμιση πολιτικής ομάδας στον τομέα.
 • Αλλάζει τη ρύθμιση τοπικής πολιτικής του υπολογιστή-πελάτη.
Για να ορίσετε την τιμή της καταχώρησης μητρώου DisableTaskMgr 0 για ένα συγκεκριμένο χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή.
 2. Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχείρισης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στο DisableTaskMgr.
 6. Στο πλαίσιο " δεδομένα τιμής ", πληκτρολογήστε 0και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί "Έξοδος".
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Για να ορίσετε την τιμή της καταχώρησης μητρώου DisableTaskMgr 0 για όλους τους χρήστες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή.
 2. Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχείρισης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στο DisableTaskMgr.
 6. Στο πλαίσιο " δεδομένα τιμής ", πληκτρολογήστε 0και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί "Έξοδος".
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 913623 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια