Τρόπος ρύθμισης του SQL Server 2005 έτσι ώστε να επιτρέπει τις απομακρυσμένες συνδέσεις


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Κατά την προσπάθειά σας να συνδεθείτε με μια εμφάνιση του Microsoft SQL Server 2005 από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε πρόγραμμα για να συνδεθείτε με τον SQL Server. Για παράδειγμα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα SQLCMD για να συνδεθείτε με τον SQL Server:
Sqlcmd: Error: Microsoft SQL Native Client: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν ο SQL Server 2005 δεν έχει ρυμιστεί για να αποδέχεται απομακρυσμένες συνδέσεις. Από προεπιλογή, ο SQL Server 2005 Express Edition και ο SQL Server 2005 Developer Edition δεν επιτρέπουν απομακρυσμένες συνδέσεις. Για να ρυθμίσετε τον SQL Server 2005 έτσι ώστε να επιτρέπει απομακρυσμένες συνδέσεις, ολοκληρώστε όλα τα ακόλουθα βήματα:
 • Ενεργοποιήστε τις απομακρυσμένες συνδέσεις στην εμφάνιση του SQL Server με την οποία θέλετε να συνδεθείτε από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.
 • Ενεργοποιήστε την υπηρεσία SQL Server Browser.
 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας για να επιτραπεί η κυκλοφορία δικτύου που σχετίζεται με τον SQL Server και την υπηρεσία SQL Server Browser.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ολοκλήρωσης αυτών των βημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες


Για να ενεργοποιήσετε απομακρυσμένες συνδέσεις στην εμφάνιση του SQL Server 2005 και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SQL Server Browser, χρησιμοποιήστε το εργαλείο SQL Server 2005 Surface Area Configuration. Το εργαλείο Surface Area Configuration εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του SQL Server 2005.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων για τον SQL Server 2005 Express ή τον SQL Server 2005 Developer Edition

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις απομακρυσμένες συνδέσεις για κάθε εμφάνιση του SQL Server 2005 την οποία θέλετε να συνδέσετε με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, έπειτα στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, στη συνέχεια, στην επιλογή
  Configuration Tools και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή
  SQL Server Surface Area Configuration.
 2. Στη σελίδα SQL Server 2005 Surface Area Configuration, κάντε κλικ στην ενότητα Surface Area Configuration for Services and Connections.
 3. Στη σελίδα Surface Area Configuration for Services and Connections, αναπτύξτε το στοιχείο Database Engine, κάντε κλικ στην επιλογή Remote Connections, έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Local and remote connections, κατόπιν κάντε κλικ στο κατάλληλο πρωτόκολλο για να το ενεργοποιήσετε για το περιβάλλον σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Apply.

  Σημείωση Κάντε κλικ στο κουμπί OK, όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Changes to Connection Settings will not take effect until you restart the Database Engine service.
 4. Στη σελίδα Surface Area Configuration for Services and Connections, αναπτύξτε το στοιχείο Database Engine, κάντε κλικ στην επιλογή Service, κάντε κλικ στην επιλογή Stop, περιμένετε μέχρι να σταματήσει η υπηρεσία MSSQLSERVER και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Startγια να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας MSSQLSERVER.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας SQL Server Browser

Στην περίπτωση που εκτελείτε τον SQL Server 2005 χρησιμοποιώντας ένα όνομα εμφάνισης και δεν χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο αριθμό θύρας TCP/IP στη συμβολοσειρά σύνδεσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SQL Server Browser για να επιτραπούν οι απομακρυσμένες συνδέσεις. Για παράδειγμα, το SQL Server 2005 Express είναι εγκατεστημένο με το προεπιλεγμένο όνομα εμφάνισης
Όνομα υπολογιστή\SQLEXPRESS. Σας ζητείται να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SQL Server Browser μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εμφανίσεων του SQL Server 2005 που εκτελείτε. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SQL Server Browser, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Αυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ασφαλείας. Αυτά τα βήματα ενδέχεται επίσης να καταστήσουν τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, έπειτα στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, στη συνέχεια, στην επιλογή
  Configuration Tools και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή
  SQL Server Surface Area Configuration.
 2. Στη σελίδα SQL Server 2005 Surface Area Configuration, κάντε κλικ στην ενότητα Surface Area Configuration for Services and Connections.
 3. Στη σελίδα Surface Area Configuration for Services and Connections, κάντε κλικ στην επιλογή SQL Server Browser, έπειτα στην επιλογή Automatic για το
  Startup type και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Apply.

  Σημείωση Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Automatic, η υπηρεσία SQL Server Browser ξεκινά αυτόματα σε κάθε εκκίνηση των Microsoft Windows.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Start και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Όταν εκτελείτε την υπηρεσία SQL Server Browser σε έναν υπολογιστή, ο υπολογιστής εμφανίζει τα ονόματα εμφάνισης και τις πληροφορίες σύνδεσης για κάθε σύδνεση του SQL Server που εκτελείται στον υπολογιστή. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί αν δεν ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SQL Server Browser και αν συνδεθείτε με την απευθείας με την εμφάνιση του SQL Server μέσω μιας αντιστοιχισμένης θύρας TCP. Η απευθείας σύνδεση με μια εμφάνιση του SQL Server μέσω θύρας TCP είναι έξω από το πεδίο ενδιαφέροντος αυτού του άρθρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή SQL Server Browser και τη σύνδεση με μια εμφάνιση του SQL Server, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα στα Ηλεκτρονικά βιβλία του SQL Server:
 • SQL Server Browser Service
 • Σύνδεση με το μηχανισμό βάσης δεδομένων του SQL Server
 • Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου υπολογιστή-πελάτη

Δημιουργία εξαιρέσεων στο Τείχος προστασίας των Windows

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την έκδοση του Τείχους προστασίας των Windows η οποία περιλαμβάνεται στο Windows XP Service Pack 2 (SP2) και στον Windows Server 2003. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικό σύστημα τείχους προστασίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του τείχους προστασίας για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας στον υπολογιστή που εκτελεί SQL Server 2005, οι εξωτερικές συνδέσεις με τον SQL Server 2005 θα αποκλειστούν, εκτός αν ο SQL Server 2005 και η υπηρεσία SQL Server Browser είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μέσω του τείχους προστασίας. Πρέπει να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για κάθε εμφάνιση του SQL Server 2005 η οποία θέλετε να αποδέχεται απομακρυσμένες συνδέσεις και μια εξαίρεση για την υπηρεσία SQL Server Browser.

Ο SQL Server 2005 χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό εμφάνισης ως μέρος της διαδρομής κατά την εγκατάσταση των αρχείων προγράμματός του. Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για κάθε εμφάνιση του SQL Server, πρέπει να εντοπίσετε το σωστό αναγνωριστικό εμφάνισης. Για να αποκτήσετε ένα αναγνωριστικό εμφάνισης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, έπειτα στην επιλογή Microsoft SQL Server 2005, στη συνέχεια, στην επιλογή
  Configuration Tools και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή
  SQL Server Configuration Manager.
 2. Στο πρόγραμμα SQL Server Configuration Manager, κάντε κλικ στην υπηρεσία SQL Server Browser του δεξιού τμήματος παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα εμφάνισης από το κύριο παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Στη σελίδα SQL Server Browser Properties, κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced, εντοπίστε το αναγνωριστικό εμφάνισης στη λίστα ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
Για να ανοίξετε το "Τείχος προστασίας των Windows", κάντε κλικ στο μενού Start, έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή
Run, πληκτρολογήστε firewall.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία μιας εξαίρεσης για τον SQL Server 2005 στο Τείχος προστασίας των Windows

Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για τον SQL Server 2005 στο Τείχος προστασίας των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Τείχος προστασίας των Windows, κάντε κλικ στην καρτέλα
  Exceptions και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Add Program.
 2. Στο παράθυρο Add a Program, κάντε κλικ στην εντολή
  Browse.
 3. Κάντε κλικ στο εκτελέσιμο πρόγραμμα C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe, κάντε κλικ στο κουμπί Open και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.

  Σημείωση Η διαδρομή ενδέχεται να είναι διαφορετική, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης του SQL Server 2005. MSSQL.1 είναι ένας χαρακτήρας κράτησης θέσης για το αναγνωριστικό εμφάνισης που αποκτήσατε στο βήμα 3 της προηγούμενης διαδικασίας.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για κάθε εμφάνιση του SQL Server 2005 που χρειάζεται μια εξαίρεση.

Δημιουργία μιας εξαίρεσης για την υπηρεσία SQL Server Browser στο Τείχος προστασίας των Windows

Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για την υπηρεσία SQL Server Browser στο Τείχος προστασίας των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Τείχος προστασίας των Windows, κάντε κλικ στην καρτέλα
  Exceptions και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Add Program.
 2. Στο παράθυρο Add a Program, κάντε κλικ στην εντολή
  Browse.
 3. Κάντε κλικ στο εκτελέσιμο πρόγραμμα C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe, κάντε κλικ στο κουμπί
  Open και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.

  Σημείωση Η διαδρομή ενδέχεται να είναι διαφορετική, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης του SQL Server 2005.