Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων ορισμών του Windows Defender

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft προσπαθεί να κάνει τη χρήση υπολογιστών όσο το δυνατόν πιο ασφαλή για τους πελάτες μας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, το Microsoft Windows Defender λαμβάνει τακτικά ενημερωμένες εκδόσεις για τα αρχεία ορισμού που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση λογισμικού spyware και άλλου πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού. Ο Windows Defender επίσης περιοδικά μπορεί να κάνουν λήψη ενημερωμένων εκδόσεων μηχανισμού εντοπισμού. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις, χρησιμοποιώντας το Microsoft Windows Update, τις Αυτόματες ενημερώσεις και υπηρεσιών Windows Server Update Service (WSUS).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Defender, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 915597 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια