Περιγραφή του Windows Desktop Search 3.01 και του Multilingual User Interface Pack για το Windows Desktop Search 3.01

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο αναλύει τη διαθεσιμότητα του Windows Desktop Search (WDS) 3.01 και του Multilingual User Interface Pack (MUI) για το WDS 3.01.

Περισσότερες πληροφορίες

Windows Desktop Search 3.01

Το WDS 3.01 σάς επιτρέπει να εκτελέσετε μια άμεση αναζήτηση στον υπολογιστή σας. Το WDS 3.01 σάς βοηθά να εντοπίσετε και να προβάλετε προεπισκόπηση εγγράφων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχείων μουσικής, φωτογραφιών και άλλων στοιχείων στον υπολογιστή.

Ο μηχανισμός αναζήτησης στο WDS 3.01 είναι μια υπηρεσία των Microsoft Windows που χρησιμοποιείται επίσης από προγράμματα όπως το Microsoft Office Outlook 2007 και το Microsoft Office OneNote 2007. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το μηχανισμό αναζήτησης, για να δημιουργήσετε ευρετήριο για το περιεχόμενο ενός προγράμματος και να λάβετε άμεσα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το WDS 3.01 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:
 • Μια νέα προεπιλεγμένη ρύθμιση πολιτικής για τη δημιουργία ευρετηρίου αλληλογραφίας του Outlook, μόνο όταν το Outlook εκτελείται σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange.

  Σημείωση Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Πολιτικής ομάδας, για να επιτρέψετε στο WDS να δημιουργεί ευρετήριο της αλληλογραφίας του Outlook, όταν το Outlook δεν λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange.
 • Το πρόσθετο για τα αρχεία σε δίκτυα της Microsoft. Αυτό το πρόσθετο επιτρέπει στο WDS να δημιουργεί ευρετήριο των ανακατευθυνόμενων φακέλων "Τα έγγραφά μου". Αυτό το πρόσθετο επιτρέπει επίσης στο WDS να δημιουργεί ευρετήριο κοινόχρηστων στοιχείων σε απομακρυσμένα δίκτυα. Από προεπιλογή, αυτό το πρόσθετο περιλαμβάνεται για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x86 32 bit.
 • Υποστήριξη για τα ακόλουθα εταιρικά αντικείμενα Πολιτικής ομάδας:
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίου κατά τη λειτουργία με ρεύμα μπαταρίας για την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Αποτροπή προσαρμογής θέσεων ευρετηρίου στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)
  • Δυνατότητα χρήσης διακριτικών στοιχείων
  • Αποτροπή εμφάνισης επιλογών ευρετηρίου για προχωρημένους στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίου αρχείων στην προσωρινή αποθήκευση "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files)
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίου φακέλων του Exchange που δεν έχουν αποθηκευτεί στην προσωρινή αποθήκευση
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίου του Microsoft Office Outlook
  • Αποτροπή θέσεων που ορίζονται από το χρήστη
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίου συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Έλεγχος εμπλουτισμένων προεπισκοπήσεων για τα συνημμένα
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίων δημόσιων φακέλων
  • Θέση δεδομένων προγράμματος ευρετηρίου
  • Προσθήκη κύριας θέσης αναζήτησης Intranet
  • Προσθήκη δευτερευουσών θέσεων αναζήτησης Intranet
  • Θέση παραθύρου προεπισκόπησης
  • Ορισμός προβολής μεγάλων ή μικρών εικονιδίων στα αποτελέσματα αναζήτησης επιφάνειας εργασίας
  • Διακοπή δημιουργίας ευρετηρίου σε περιορισμένο χώρο σκληρού δίσκου
  • Αποτροπή ανεπιθύμητων προγραμμάτων χειρισμού φίλτρων και πρωτοκόλλων
  • Να μην επιτρέπεται η αναζήτηση στο Web
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίου συγκεκριμένων διαδρομών
  • Προεπιλεγμένες διαδρομές ευρετηρίου
  • Προεπιλεγμένες διαδρομές που εξαιρούνται
  • Αποτροπή δημιουργίας ευρετηρίου συγκεκριμένων τύπων αρχείου
Το Windows Desktop Search 3.01 είναι διαθέσιμο ως δωρεάν στοιχείο λήψης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center).


Το WDS 3.01 υποστηρίζει τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Εκδόσεις 32 bit των Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (SP2)
 • Όλες οι εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται στην αρχιτεκτονική x64
 • Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 με Service Pack 2 (SP2)
 • Όλες οι εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε x64
Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το WDS 3.01 σε υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista. Η λειτουργικότητα WDS είναι ήδη ενσωματωμένη στα Windows Vista.

Το WDS 3.01 παρέχει γρήγορη δημιουργία ευρετηρίου, βελτιωμένες επιδόσεις και βελτιωμένη υποστήριξη τύπων αρχείων. Η διαδικασία εγκατάστασης του WDS 3.01 αναβαθμίζει αυτόματα το WDS 2.5 και τις νεότερες εκδόσεις του WDS. Εάν έχετε εγκατεστημένη μια έκδοση παλιότερη από την WDS 2.5, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), για να καταργήσετε την προηγούμενη έκδοση, πριν να εγκαταστήσετε το WDS 3.01.

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου για τον Windows Server 2003 32 bit (Αγγλική έκδοση).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου για τον Windows Server 2003 32 bit (Ελληνική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows Server 2003 που βασίζεται σε αρχιτεκτονική x64 (Αγγλική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows XP 32 bit (Αγγλική έκδοση).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows XP 32 bit (Ελληνική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows XP που βασίζεται σε αρχιτεκτονική x64 (Αγγλική έκδοση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Desktop Search, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Το Multilingual User Interface Pack για το Windows Desktop Search 3.01

Η Microsoft κυκλοφόρησε το MUI για το WDS 3.01 στις 20 Φεβρουαρίου 2007. Οι πόροι του MUI που απαιτούν πολλές γλώσσες περιλαμβάνονται σε ένα μεμονωμένο πακέτο εγκατάστασης. Από προεπιλογή, το MUI χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα. Αντίθετα με παλιότερες εκδόσεις του WDS, το πακέτο MUI για το WDS 3.01 είναι ένα υπερσύνολο του αυτόνομου πακέτου αγγλικής γλώσσας. Επομένως, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε την αγγλική έκδοση του WDS 3.01, πριν να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο MUI. Το MUI για το WDS 3.01 είναι διαθέσιμο ως δωρεάν στοιχείο λήψης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center).

Αυτό το MUI περιλαμβάνει πόρους για τις ακόλουθες 32 γλώσσες:

 • Βουλγαρικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Δανικά
 • Ελληνικά
 • Εσθονικά
 • Ιαπωνικά
 • Ισπανικά
 • Ιταλικά
 • Κινέζικα-Απλοποιημένα
 • Κινέζικα-Παραδοσιακά
 • Κορεατικά
 • Κροατικά
 • Λετονικά
 • Λιθουανικά
 • Νορβηγικά - Bokmål
 • Ολλανδικά
 • Ουγγρικά
 • Ουκρανικά
 • Πολωνικά
 • Πορτογαλικά Βραζιλίας
 • Πορτογαλικά
 • Ρουμανικά
 • Ρωσικά
 • Σερβικά-Λατινικά
 • Σλοβακικά
 • Σλοβενικά
 • Σουηδικά
 • Ταϊλανδικά
 • Τουρκικά
 • Τσεχικά
 • Φινλανδικά
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου MUI για τον Windows Server 2003 (Αγγλική έκδοση).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου MUI για τον Windows Server 2003 (Ελληνική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου MUI για τα Windows XP (Αγγλική έκδοση).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου MUI για τα Windows XP (Ελληνική έκδοση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917013 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια