Μήνυμα λάθους όταν ανοίγετε το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows ή όταν ανοίγετε το Outlook Express μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567 (MS06-016)


Περίληψη


Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Microsoft Outlook Express ή όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567 που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-016.

Συμπτώματα


Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567 για το Outlook Express που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-016, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Outlook Express ή το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows:
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το εξής:
  Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του βιβλίου διευθύνσεων. Το βιβλίο διευθύνσεων ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά. (Unable to open address book. Address book may not be installed correctly)
 • Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που θα αναφέρει ότι πρέπει να επανεγκαταστήσετε το Outlook Express ή το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows.
 • Όταν ανοίγετε το Outlook Express, ίσως μπορέσετε να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά δεν μπορείτε να στείλετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αιτία


Τις περισσότερες φορές, τα συμπτώματα αυτά προκύπτουν λόγω σφάλματος στο Βιβλίο διευθύνσεων. Συχνά, το σφάλμα προκύπτει με τον καιρό στα βιβλία διευθύνσεων που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις του Outlook Express. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Outlook Express δεν ανίχνευαν αυτό το σφάλμα, και δεν επηρεαζόταν η λειτουργία του βιβλίου διευθύνσεων. Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567, το Outlook Express εξετάζει κάθε αρχείο του βιβλίου διευθύνσεων για σφάλμα. Εάν το Outlook Express εντοπίσει σφάλμα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κατάργηση της εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567. Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel). Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
 2. Αντιγράψτε το αρχείο .wab που βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Documents and Settings\<χρήστης>\Application Data\Microsoft\Address Book\<.wab χρήστη>
  Επικολλήστε αντίγραφο αυτού του αρχείου στον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Documents and Settings\<χρήστης>\Desktop\backup.wab
  Σημείωση Σε αυτό το βήμα, <χρήστης> είναι το όνομα χρήστη σας στα Microsoft Windows. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αρχείο <user>.wab ατην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα παρακάτω και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Del "C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\Address Book\<user>.wab"
 5. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 6. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book). Παρατηρήστε ότι το Βιβλίο διευθύνσεων δεν περιέχει επαφές.
 7. Από το μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Εισαγωγή (Import) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
 8. Εισαγάγετε το αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου .wab που βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Documents and Settings\<χρήστης>\Desktop
 9. Εγκατάσταση της πιο πρόσφατης αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook Express. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook Express, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Σημείωση Εάν βρείτε περισσότερα από ένα αρχεία .wab, μετονομάστε το όνομα του χρήστη με το οποίο έχετε συνδεθεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν το όνομα χρήστη είναι το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη, το όνομα του αρχείου θα είναι Default.wab.

Αφού εφαρμόσετε τις αλλαγές αυτές, εισαγάγετε όλες τις επαφές από το παλιό αρχείο .wab στο νέο προφίλ που δημιουργήσατε. Όλες οι επαφές που περιέχονται στο αρχείο .wab εισάγονται στο νέο προφίλ. Κατά την εισαγωγή, οι φάκελοι δεν αναγνωρίζονται. Επομένως, όλες οι επαφές εισάγονται στο προφίλ. Εάν έχετε κοινόχρηστες ομάδες, οι ομάδες αυτές εισάγονται στο προφίλ.

Σημείωση Η λύση αυτή δεν ισχύει για το Outlook Express 5.5 Service Pack 2 (SP2) σε υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.


Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: