Μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση της εφαρμογής "Οδηγός εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory"

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να εκτελέσετε τον οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Installation Wizard) σε ένα διακομιστή με Microsoft Windows Server 2003 R2, ο οδηγός δεν ολοκληρώνεται και ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο οδηγός εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δεν μπορεί να συνεχιστεί επειδή το σύμπλεγμα δομών δεν είναι προετοιμασμένο για εγκατάσταση του Windows Server 2003. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο γραμμής εντολών Adprep για την προετοιμασία τόσο του συμπλέγματος δομών όσο και του τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Adprep, ανατρέξτε στη "Βοήθεια" της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Η έκδοση του σχήματος της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του συμπλέγματος δομών προέλευσης δεν είναι συμβατή με την έκδοση της υπηρεσίας Active Directory αυτού του υπολογιστή.

(The Active Directory Installation Wizard cannot continue because the forest is not prepared for installing Windows Server 2003. Use the Adprep command-line tool to prepare both the forest and the domain. For more information about using the Adprep, see Active Directory Help.

The version of the Active Directory schema of the source forest is not compatible with the version of Active Directory on this computer.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν η υπηρεσία καταλόγου Active Directory δεν έχει ενημερωθεί με τις επεκτάσεις σχήματος του Windows Server 2003 R2.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε την εντολή adprep.exe /forestprep από το δίσκο εγκατάστασης με αριθμό 2 του Windows Server 2003 R2 στον πρωτεύοντα ελεγκτή σχήματος. Για να γίνει αυτό, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης με αριθμό 2 του Windows Server 2003 R2 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
Μονάδα_δίσκου:\CMPNENTS\R2\ADPREP\adprep.exe /forestprep

Περισσότερες πληροφορίες

Η σωστή έκδοση του εργαλείου ADPrep.exe για το Windows Server 2003 R2 είναι η 5.2.3790.2075.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το επίπεδο υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος του σχήματος, κοιτάζοντας την τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου Schema Version σε έναν ελεγκτή τομέα. Αυτό το δευτερεύον κλειδί μπορείτε να το βρείτε στην ακόλουθη θέση:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε το επίπεδο υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος του σχήματος, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Adsiedit.exe ή το βοηθητικό πρόγραμμα Ldp.exe για την προβολή της ιδιότητας objectVersion στις ιδιότητες του διαμερίσματος cn=schema,cn=configuration,dc=<domain>. Οι τιμές του δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου
Schema Version και της ιδιότητας objectVersion είναι δεκαδικές.

Οι τιμές System Schema Version ObjectVersion και το αντίστοιχο επίπεδο υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος
  • 13=Microsoft Windows 2000
  • 30=Τελική έκδοση κυκλοφορίας του Microsoft Windows Server 2003 και του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  • 31=Microsoft Windows Server 2003 R2

CD εγκατάστασης του Windows Server 2003 R2

Ο Windows Server 2003 R2 συνοδεύεται από δύο CD εγκατάστασης. Το CD εγκατάστασης 1 περιέχει μια έκδοση slip-streamed του Windows Server 2003 με Service Pack 1 (SP1). Το CD εγκατάστασης 2 περιέχει τα αρχεία του Windows Server 2003 R2. Εάν ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο το Windows Server 2003 SP1, ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε μόνο το CD εγκατάστασης 2 για την αναβάθμιση του Windows Server 2003 R2.

Το CD εγκατάστασης 2 αφορά την έκδοση Windows Server 2003. Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα CD εγκατάστασης του Windows Server 2003 R2, Standard Edition για να αναβαθμίσετε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows Server 2003, Standard Edition. Το CD εγκατάστασης 2 περιέχει αρχεία εγκατάστασης για τις εκδόσεις x86 και x64 του Windows Server 2003 R2.

Τα βοηθητικά προγράμματα Adsiedit.exe και Ldp.exe περιλαμβάνονται στα εργαλεία υποστήριξης του Windows Server 2003 R2. Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης, εκτελέστε το Suptools.msi από το φάκελο \Support\Tools στο CD εγκατάστασης 1.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 917385 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια