Τρόπος μετακίνησης βάσεων δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL από ένα διακομιστή σε έναν άλλο που βρίσκεται στον ίδιο τομέα.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μετακίνησης των βάσεων δεδομένων του Microsoft Dynamics 3.0 CRM SQL από ένα διακομιστή σε έναν άλλο που βρίσκεται στον ίδιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες


Σημειώσεις
 • Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να μετακινήσετε τις βάσεις δεδομένων του Microsoft CRM SQL από ένα διακομιστή σε έναν άλλο που βρίσκεται στον ίδιο τομέα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν τη διαδικασία για να μετακινήσετε δεδομένα από ένα διακομιστή σε έναν άλλο μεταξύ τομέων.
 • Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να μετακινήσετε δεδομένα από μια καθορισμένη παρουσία του Microsoft SQL Server σε μια προεπιλεγμένη παρουσία του SQL Server που δεν βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή.
 • Δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στα προγράμματα-πελάτες φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστών του Microsoft CRM για Microsoft Office Outlook όταν θέλετε να μετακινήσετε τις βάσεις δεδομένων Microsoft CRM SQL από ένα διακομιστή σε έναν άλλο που βρίσκεται στον ίδιο τομέα.
Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε όλο αυτό το άρθρο πριν προσπαθήσετε να ολοκληρώσετε αυτήν τη διεργασία.

Προετοιμασία για μετακίνηση των βάσεων δεδομένων

Πριν μετακινήσετε τις βάσεις δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω προετοιμασίες:
 • Όλοι οι χρήστες έχουν αποσυνδεθεί από το Microsoft CRM.
 • Όλοι οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft CRM για Outlook έχουν συγχρονίσει τα δεδομένα χωρίς σύνδεση στο Microsoft CRM πραγματοποιώντας σύνδεση.
 • Διαθέτετε ένα ενημερωμένο αντίγραφο ασφαλείας όλων των βάσεων δεδομένων του Microsoft CRM SQL.

Μετακίνηση των βάσεων δεδομένων

Αφού επαληθεύσετε ότι οι προετοιμασίες ολοκληρώθηκαν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μετακινήσετε τις βάσεις δεδομένων του Microsoft CRM SQL:
 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των παρακάτω κύριων βάσεων δεδομένων του Microsoft CRM SQL.
  • OrganizationName_Metabase
  • OrganizationName_MSCRM
  Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αυτών των βάσεων δεδομένων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα επιλέξτε Microsoft SQL Server 2005 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή SQL Server Management Studio.
  2. Στο SQL Server Management Studio, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή από τη λίστα Όνομα διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.
  3. Αναπτύξτε το φάκελο Βάσεις δεδομένων.
  4. Κάντε δεξιό κλικ σε μία από τις δύο βάσεις δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργασίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
  5. Από τη λίστα Τύπος αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε Πλήρης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στο πεδίο
   Προορισμός.
  6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή προορισμού αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (…).
  7. Στο παράθυρο διαλόγου Εντοπισμός αρχείων βάσεων δεδομένων, εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  8. Συνεχίστε να κάνετε κλικ στο κουμπί OK έως ότου κλείσουν όλα τα παράθυρα διαλόγου. Θα λάβετε ένα μήνυμα ότι η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  9. Επαναλάβετε τα βήματα a έως h για την άλλη βάση δεδομένων. Μην διαγράφετε τίποτα από την αρχική παρουσία του Microsoft SQL Server. Εάν αφήσετε τα αρχεία στην αρχική παρουσία του SQL Server, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική ρύθμιση ως αναφορά όταν εκτελείτε το βήμα 5.
 2. Μεταφέρετε τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήσατε στο βήμα 1 στη νέα παρουσία του SQL Server.
 3. Δημιουργήστε τις δύο βάσεις δεδομένων στις οποίες θα επαναφέρετε τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εκκινήστε το SQL Server Management Studio.
  2. Αναπτύξτε το φάκελο Βάσεις δεδομένων.
  3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα βάση δεδομένων.
  4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε
   OrganizationName_MSCRM.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ίδια σύνταξη ονομάτων που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική παρουσία του Microsoft SQL Server.
  6. Επαναλάβετε τα βήματα c έως e για να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων
   OrganizationName_METABASE. Και πάλι βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ίδια σύνταξη ονομάτων που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική παρουσία του Microsoft SQL Server.
 4. Επαναφέρετε τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εκκινήστε το SQL Server Management Studio.
  2. Αναπτύξτε το φάκελο Βάσεις δεδομένων.
  3. Κάντε δεξιό κλικ στη βάση δεδομένων
   OrganizationName_MSCRM, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργασίες, επιλέξτε
   Επαναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
   Βάση δεδομένων.
  4. Στην περιοχή Προέλευση για επαναφορά, επιλέξτε Από συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   Αναζήτηση (…).
  5. Στο παράθυρο διαλόγου Καθορισμός αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
  6. Στο παράθυρο διαλόγου Εντοπισμός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στη θέση του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας για τη βάση δεδομένων
   OrganizationName_MSCRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  7. Στο παράθυρο διαλόγου Καθορισμός αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  8. Στο παράθυρο διαλόγου Επαναφορά βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά προέλευσης, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα βάση δεδομένων.
  9. Στην περιοχή Επαναφορά αρχείου βάσης δεδομένων ως, εξετάστε τις διαδρομές για τα δύο αρχεία της φυσικής βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι διαδρομές οδηγούν σε έγκυρες θέσεις. Εάν οι διαδρομές δεν οδηγούν σε έγκυρες θέσεις, τροποποιήστε κατάλληλα τις διαδρομές.
  10. Στο παράθυρο διαλόγου Επαναφορά βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εκκινήσετε τη διεργασία επαναφοράς.

   Σημείωση Ανάλογα με το μέγεθος της βάσης δεδομένων, αυτή η διεργασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά. Όταν η διεργασία ολοκληρωθεί, θα λάβετε ένα μήνυμα το οποίο θα δηλώνει ότι η λειτουργία επαναφοράς ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  11. Επαναλάβετε τα βήματα c έως j για τη βάση δεδομένων
   OrganizationName_METABASE.
 5. Ρυθμίστε τις ομάδες ασφαλείας δημιουργώντας αντιστοιχίσεις στις ομάδες ασφαλείας Microsoft Windows NT. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  Σημείωση Καθώς ακολουθείτε αυτά τα βήματα, χρησιμοποιήστε το φάκελο ασφαλείας που υπάρχει στην αρχική παρουσία του SQL Server ως αναφορά.
  1. Εκκινήστε το SQL Server Management Studio. Στη συνέχεια, αναπτύξτε το φάκελο Ασφάλεια.
  2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή
   Συνδέσεις. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύνδεση.
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά στο αριστερό τμήμα παραθύρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη ή ομάδας, επιλέξτε Τύποι αντικειμένου, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ομάδες είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Θέσεις, κάντε κλικ στο φάκελο για να επιλέξετε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Στο πεδίο Εισαγάγετε το όνομα αντικειμένου για επιλογή, πληκτρολογήστε SQL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.
  7. Επιλέξτε την καρτέλα SQLAccessGroup {GUID}. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.
  8. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ταυτότητας των Windows, αφήστε όλες τις άλλες επιλογές στις τρέχουσες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε όλα τα παράθυρα διαλόγου.
 6. Τροποποιήστε την προέλευση δεδομένων ODBC Microsoft CRM System DSN στο διακομιστή Microsoft CRM ώστε να οδηγεί στο νέο διακομιστή που εκτελεί το διακομιστή Microsoft SQL. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
   Προελεύσεις δεδομένων (ODBC).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση προέλευσης δεδομένων ODBC, κάντε κλικ στην καρτέλα DSN συστήματος, επιλέξτε Microsoft CRM στη λίστα
   Προελεύσεις δεδομένων συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.
  3. Στο πρώτο παράθυρο "Ρύθμιση παραμέτρων DSN του Microsoft SQL Server", εντοπίστε τη λίστα Διακομιστής που περιέχει τα ονόματα των υπολογιστών που εκτελούν SQL Server. Κάντε κλικ στο διακομιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο τρεις φορές για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προέλευσης δεδομένων.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί
   Τέλος.
  6. Στο παράθυρο "Εγκατάσταση του ODBC για Microsoft SQL Server", κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή του αρχείου προέλευσης δεδομένων για να επικυρώσετε τη σύνδεση με το διακομιστή.
  7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων.
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση προέλευσης δεδομένων ODBC.
 7. Ρυθμίστε εκ νέου το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
   Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Microsoft CRM και, στη συνέχεια, επιλέξτε Deployment Manager.
  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή
   Διαχείριση διακομιστών, κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων του SQL Server.
  3. Στο παράθυρο διακομιστή του Microsoft Dynamics CRM, επιλέξτε τον νέο υπολογιστή που εκτελεί διακομιστή Microsoft SQL Server από τη λίστα Διακομιστής SQL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   Επόμενο.
  4. Στη λίστα Βάση δεδομένων του Microsoft CRM, κάντε κλικ στην κατάλληλη βάση δεδομένων του Microsoft CRM SQL. Εάν έχετε πολλούς διακομιστές Microsoft CRM, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή αλλαγών σε όλους τους διακομιστές στην ανάπτυξη.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί
   Τέλος.
 8. Ελέγξτε το Microsoft CRM επιβεβαιώνοντας ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα. Επιπλέον, δοκιμάστε τα προγράμματα-πελάτες του Microsoft Dynamics CRM για Outlook για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα.
 9. Βεβαιωθείτε ότι έχουν δημιουργηθεί οι εργασίες του διακομιστή SQL. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εκκινήστε το SQL Server Management Studio.
  2. Αναπτύξτε το SQL Server Agent και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το φάκελο "Εργασίες".
  3. Βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω εργασίες περιλαμβάνονται στο φάκελο "Εργασίες":
   • Organization_Name.Ενημέρωση καταστάσεων σύμβασης
   • Εκ νέου τροφοδοσία της ταυτότητας MSCRM
   • Εκ νέου ευρετηρίαση του δείκτη MSCRM
   • Τελειοποίηση αποθηκευμένων διαδικασιών MSCRM
   • Start_Incremental σε Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Εάν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο βήμα c δεν περιλαμβάνονται στο φάκελο "Εργασίες", ακολουθήστε τα βήματα που περιλαμβάνονται στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
   910044 Όταν μετακινείτε βάσεις δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM σε μια νέα παρουσία του SQL Server, ενδεχομένως να μην δημιουργηθούν εργασίες του SQL Server

 10. Εκκαθαρίστε τα περιεχόμενα του αρχικού υπολογιστή που εκτελεί Microsoft SQL Server. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Διαγράψτε τις παλιές βάσεις δεδομένων του Microsoft CRM SQL.
  2. Διαγράψτε τις παρακάτω ομάδες σύνδεσης:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Σημείωση Αφού μετακινήσετε με επιτυχία τις βάσεις δεδομένων του Microsoft CRM SQL από ένα διακομιστή σε έναν άλλο, θυμηθείτε να προγραμματίσετε την τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων που βρίσκονται στο νέο διακομιστή.

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τον τρόπο μετακίνησης των βάσεων δεδομένων των υπηρεσιών αναφοράς του Microsoft SQL, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
842425 Τρόπος μετακίνησης μιας βάσης δεδομένων των Υπηρεσιών αναφοράς από έναν υπολογιστή που εκτελεί Υπηρεσίες αναφοράς σε έναν άλλο υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση των βάσεων δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM 3.0 σε μια νέα παρουσία του Microsoft SQL Server, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
910044 Όταν μετακινείτε βάσεις δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM σε μια νέα παρουσία του SQL Server, ενδεχομένως να μην δημιουργηθούν εργασίες του SQL Server