Τα δεδομένα της Επιτροπής δεν εισάγονται όταν εκτελείτε μια ολοκλήρωση επεξεργασίας παραγγελιών πωλήσεων στη διαχείριση ενοποίησης μαζί με το Microsoft Dynamics GP ή το Microsoft Great Plains


Συμπτώματα


Όταν εκτελείτε μια ολοκλήρωση επεξεργασίας παραγγελιών πωλήσεων στη διαχείριση ενοποίησης μαζί με το Microsoft Dynamics GP 9,0 ή το Microsoft Business Solutions-Great Plains 8,0 για να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της προμήθειας πωλήσεων που βρίσκονται στο φάκελο αντιστοίχισης προμηθειών, τα δεδομένα δεν εισάγονται στο Microsoft Dynamics GP ή στο Microsoft Great Plains.

Αιτία


Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή το παράθυρο "καταχώρηση προμήθειας πωλήσεων" στο Microsoft Dynamics GP και στο Microsoft Great Plains υπολογίζει εκ νέου ορισμένες από τις τιμές των πεδίων.

Επίλυση


Διαχείριση ενοποίησης για το Microsoft Dynamics GP 9,0

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για το Microsoft Dynamics GP 9,0. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα με το αν είστε συνεργάτης ή πελάτης:

Διαχείριση ενοποίησης για το Microsoft Business Solutions-Great Plains 8,0

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για το Microsoft Great Plains 8,0. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα με το αν είστε συνεργάτης ή πελάτης.

Κατάσταση


Διαχείριση ενοποίησης για το Microsoft Dynamics GP 9,0

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για". Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε για πρώτη φορά στη διαχείριση ενοποίησης για το Microsoft Dynamics GP 9,0 Service Pack 1.

Διαχείριση ενοποίησης για το Microsoft Great Plains 8,0

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για". Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε για πρώτη φορά στη διαχείριση ενοποίησης για το Microsoft Business Solutions-Great Plains 8,0 Service Pack 4.