Τρόπος απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης της αδρανοποίησης σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης της αδρανοποίησης σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows.

Προειδοποίηση Να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να χάσετε δεδομένα στην περίπτωση που απενεργοποιήσετε την αδρανοποίηση με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση αναστολής λειτουργιών στον υπολογιστή και γίνει διακοπή ρεύματος. Εάν απενεργοποιήσετε την αδρανοποίηση, η δυνατότητα αναστολής λειτουργιών δεν λειτουργεί.

Περισσότερες πληροφορίες

Το κρυφό αρχείο συστήματος Hiberfil.sys βρίσκεται στον ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου όπου είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα. Η Διαχείριση ισχύος πυρήνα των Windows διατηρεί αυτό το αρχείο κατά την εγκατάσταση των Windows. Το μέγεθος αυτού του αρχείου είναι κατά προσέγγιση ίσο με την ποσότητα της μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή.

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί το αρχείο Hiberfil.sys για την αποθήκευση ενός αντιγράφου της μνήμης συστήματος στο σκληρό δίσκο όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση αναστολής λειτουργιών. Εάν αυτό το αρχείο δεν υπάρχει, ο υπολογιστής δεν μπορεί να αδρανοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε την αδρανοποίηση για εσάς , επισκεφθείτε την ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επισκεφτείτε την ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση


Για αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στο σύνδεσμο Επίλυση (Fix it). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.
Σημειώσεις Οι επιλογές αναμονής ή αδρανοποίησης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • Η κάρτα γραφικών σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιήστε ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας γραφικών που διαθέτετε ή ελέγξτε τα στοιχεία της κάρτας γραφικών και το υποστηριζόμενο πρόγραμμα οδήγησης που συνοδεύει τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης: προτεινόμενοι σύνδεσμοι.
 • Η διαχείριση κάποιων από τις ρυθμίσεις γίνεται από τον διαχειριστή προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Για τα Windows δεν επιτρέπουν την αλλαγή κάποιας ρύθμισης του συστήματος;
 • Η λειτουργία αναμονής και άλλες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ενδέχεται να απενεργοποιηθούν στο BIOS του υπολογιστή σας. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την εγκατάσταση του BIOS. Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας, θα εμφανιστούν οδηγίες στην οθόνη οι οποίοι θα υποδεικνύουν το πλήκτρο λειτουργίας ή τη συντόμευση του πληκτρολογίου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε τη διαδικασία εγκατάστασης του BIOS. Επειδή δεν χρησιμοποιούν όλοι οι κατασκευαστές υπολογιστών χρησιμοποιούν το ίδιο BIOS, ενδέχεται να αντιστοιχούν διαφορετικά πλήκτρα λειτουργίας για αυτό το σκοπό.
 • Εάν λείπει η επιλογή αδρανοποίησης, ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει την υβριδική αναστολή λειτουργίας.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".


Επίλυση από το χρήστη

Για να απενεργοποιήσετε την αδρανοποίηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
 2. Στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Γραμμή εντολών (Command Prompt) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).
 3. Όταν σας ζητηθεί από το "Έλεγχο λογαριασμού χρήστη" (User Account Control), κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε powercfg.exe /hibernate off και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να κλείσετε το παράθυρο της γραμμής εντολών.
Για να ενεργοποιήσετε την αδρανοποίηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
 2. Στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Γραμμή εντολών (Command Prompt) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).
 3. Όταν σας ζητηθεί από το "Έλεγχο λογαριασμού χρήστη" (User Account Control), κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε powercfg.exe /hibernate on και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να κλείσετε το παράθυρο της γραμμής εντολών. 

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 920730 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Σεπ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια