Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Microsoft: "0x80070002"

Τεχνική ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2006

Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας για αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σχετικά με αυτό το ζήτημα. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Microsoft, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εργαλεία της Microsoft, ενδέχεται να λάβετε τον κωδικό σφάλματος 0x80070002:
 • Η τοποθεσία του Windows Update στο Web
 • Την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web
 • Το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) για Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Υπηρεσίες Software Update Services (SUS) 1.0
 • Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) 2.0

Αιτία

Σε ορισμένα σενάρια, ενδέχεται να λάβετε τον κωδικό σφάλματος 0x80070002, αν ο υπολογιστής εκτελεί ένα προϊόν που βασίζεται σε μικροφίλτρο, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία διαχείρισης φίλτρων της Microsoft. Διαχείριση φίλτρων μπορεί να επιστρέψει μια τιμή STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND αντί για μια τιμή STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND. Επομένως, αντιμετωπίζετε το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα".


Σημείωση Ο κωδικός σφάλματος 0x80070002 έχει και άλλες αιτίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν σας επηρεάζει αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Windows Server 2003

Μια επίλυση για αυτό το ζήτημα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web, στην τοποθεσία του Microsoft Update στο Web, καθώς και από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Λήψη του αρχείου πακέτου

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Windows Server 2003

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2003 (KB922582).
Τα Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium

Download Το πακέτο λήψης της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB922582) τώρα.
Έκδοση του Windows Server 2003 x64

Download Άμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2003 x64 Edition (KB922582).
Τα Windows XP x64 Edition

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP x64 Edition (KB922582).

Ημερομηνία έκδοσης: Στις 12 Σεπτεμβρίου 2006

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης, ο υπολογιστής σας πρέπει να εκτελεί ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

 • Μια έκδοση 32-bit του Windows Server 2003 με Service Pack 1 (SP1).
 • Μια έκδοση που βασίζεται σε τεχνολογία Itanium του Windows Server 2003 με SP1.
 • Μια έκδοση του Windows Server 2003 R2.
 • Μια έκδοση που βασίζεται σε x64 των Windows.

Απαίτηση επανεκκίνησης


Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης Microsoft Windows XP

Μια επίλυση για αυτό το ζήτημα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web, στην τοποθεσία του Microsoft Update στο Web, καθώς και από το Κέντρο λήψης της Microsoft.


Λήψη του αρχείου πακέτου


Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Windows XP

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (KB922582).

Ημερομηνία έκδοσης: Στις 12 Σεπτεμβρίου 2006

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης Microsoft Windows 2000

Σύμφωνα με την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft, η Microsoft παρέχει υποστήριξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας αν φάσης κύριας υποστήριξης για προϊόντα καταναλωτών, υλικού, πολυμέσων και Microsoft Dynamics. Η Microsoft παρέχει επίσης υποστήριξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας μέσω της φάσης εκτεταμένης υποστήριξης για προϊόντα σε επιχειρήσεις και προγραμματιστές. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ισχύουν μόνο για το Υποστηριζόμενο επίπεδο service pack για αυτά τα προϊόντα. Για να βεβαιωθείτε ότι την αδιάλειπτη λειτουργικότητα του Windows Update και να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες παραμένουν προστατευμένοι, η Microsoft έχει εκδώσει μια επείγουσα επιδιόρθωση και ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας για τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Λήψη του αρχείου πακέτου

Μια επίλυση για αυτό το ζήτημα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web, στην τοποθεσία του Microsoft Update στο Web, καθώς και από το Κέντρο λήψης της Microsoft.


Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Τα Windows 2000
Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows 2000 (KB922582).

Ημερομηνία έκδοσης: Στις 12 Σεπτεμβρίου 2006

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης, ο υπολογιστής σας πρέπει να εκτελεί Microsoft Windows 2000 με Service Pack 4 (SP4) και μια επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

891861 συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 και γνωστά ζητήματα

905590 μια επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για την προσθήκη της νέας δυνατότητας Διαχείριση φίλτρων σε υπολογιστές που εκτελούν το Windows 2000 Service Pack 4

Σημείωση Μπορείτε να ενσωματώσετε την επείγουσα επιδιόρθωση 922582 στα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης των Windows 2000 SP4. Ωστόσο, θα πρέπει να το κάνετε αυτό πριν από την ενσωμάτωση των ενημερωμένων εκδόσεων που περιγράφονται στις ενότητες προϋποθέσεις τα Windows 2000 της Microsoft (Knowledge Base) άρθρα 891861 και 905590 του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Πρέπει να το κάνετε επειδή η ενσωμάτωση επειγουσών επιδιορθώσεων χρησιμοποιεί τη σειρά first in, τελευταία ανάληψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

828930 Τρόπος ενσωμάτωσης ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού στα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης των Windows

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" επηρεάζει την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα εγκατασταθεί σωστά, ακόμα και αν ο υπολογιστής επηρεάζεται ήδη από αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι να εγκαταστήσετε άλλες ενημερωμένες εκδόσεις, μέχρι να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Διαχείριση φίλτρων και μικροφίλτρα

Η Διαχείριση φίλτρων είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου συστήματος αρχείων που παρέχει η Microsoft. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου απλοποιεί την ανάπτυξη προγραμμάτων οδήγησης φίλτρων τρίτων κατασκευαστών. Διαχείριση φίλτρων λύνει πολλά από τα προβλήματα με το υπάρχον μοντέλο προγράμματος οδήγησης φίλτρου παλαιού τύπου. Για παράδειγμα, Διαχείριση φίλτρων μπορεί να ελέγξει τη σειρά φορτίου μέσων ενός αντιστοιχισμένου υψόμετρου. Ένα πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου που αναπτύχθηκε στο μοντέλο διαχείρισης φίλτρων ονομάζεται μικροφίλτρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης φίλτρου συστήματος αρχείων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λειτουργικά συστήματα στα οποία διατίθεται Διαχείριση φίλτρων

Διαχείριση φίλτρων είναι διαθέσιμο στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα της Microsoft:

 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Τα Windows Server 2003 SP1
 • Τα Windows Server 2003 R2
 • Όλες οι εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε x64
 • Τα Windows 2000 SP4 και την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  891861 συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4 και γνωστά ζητήματα

  905590 μια επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για την προσθήκη της νέας δυνατότητας Διαχείριση φίλτρων σε υπολογιστές που εκτελούν το Windows 2000 Service Pack 4

Τρόπος διαπίστωσης αν έχετε εγκατεστημένο ένα μικροφίλτρο

Για να διαπιστώσετε αν έχετε εγκατεστημένο ένα μικροφίλτρο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε fltmc.exeκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εμφανίζεται μια λίστα μικροφίλτρων ή φίλτρων παλαιού τύπου και μικροφίλτρα. Ο κατάλογος που εμφανίζεται εξαρτάται από την έκδοση του Fltmc.exe που βρίσκεται στο σύστημα.

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει ένα φίλτρο παλαιού τύπου και μικροφίλτρα:

 
Filter Name Num Instances Frame
------------------------------ ------------------ --------
TestLegacyFilter <Legacy>
TestMiniFilter1 4 1
TestMiniFilter2 0 0

Σε αυτό το παράδειγμα, το TestLegacyFilter είναι ένα φίλτρο παλαιού τύπου. TestMiniFilter1 και TestMiniFilter2 είναι μικροφίλτρα.


Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει μόνο μικροφίλτρα:Filter Name Num Instances Frame
------------------------------ ------------------ --------
TestMiniFilter1 4 1
TestMiniFilter2 0 0
Στο παράδειγμα αυτό, TestMiniFilter1 και TestMiniFilter2 είναι μικροφίλτρα.

Τρόπος διαπίστωσης αν επηρεάζεστε από αυτό το ζήτημα

Εάν αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα" και έχετε ένα μικροφίλτρο εγκατεστημένο στο σύστημα, ενδέχεται να επηρεάζεστε από αυτό το ζήτημα.

Σημείωση Συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ακόμα και αν δεν έχετε εγκατεστημένα μικροφίλτρα. Αυτό οφείλεται στο ότι αναμένεται αυξημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας μικροφίλτρων, όταν εκδίδει η Microsoft Windows Vista. Εάν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση τώρα, που θα δεν να επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα ακόμα και αν εγκαταστήσετε μελλοντικά ένα προϊόν που βασίζεται σε μικροφίλτρα.

Εφαρμογές που εγκαθιστούν μικροφίλτρα

Πολλές εταιρείες εργάζονται σε προϊόντα που βασίζονται σε μικροφίλτρα. Δεν γνωρίζουμε πόσα προϊόντα με βάση τα μικροφίλτρα έχουν κυκλοφορήσει. Κοινές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία μικροφίλτρων είναι τα προγράμματα εντοπισμού ιών και κρυπτογράφησης. Ωστόσο, μια ποικιλία άλλων εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία μικροφίλτρων. Για παράδειγμα, διαχείριση πόρων διακομιστή αρχείων της Microsoft και Microsoft Data Protection Manager χρησιμοποιήσουν τεχνολογία μικροφίλτρων.

Γνωστά μικροφίλτρα που προκαλούν αυτό το ζήτημα

Η μόνη εφαρμογή με βάση τα μικροφίλτρα ότι είμαστε γνωρίζουμε αυτήν τη στιγμή που μπορεί να προκαλέσει αυτό το ζήτημα είναι η Microsoft αρχείο διακομιστή πόρων διαχείρισης (FSRM). FSRM διατίθεται μόνο στο Windows Server 2003 R2 και στο Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2.Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις των Microsoft Windows που βασίζονται σε x64

Εάν το υλικό σας συνοδευόταν από μια έκδοση των Microsoft Windows x64 ήδη εγκατεστημένο, τον κατασκευαστή του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και Βοήθεια για την έκδοση των Windows x64. Σε αυτήν την περίπτωση, τον κατασκευαστή του υλικού σας παρέχει υποστήριξη επειδή μια έκδοση των Windows x64 περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης Windows x64 με μοναδικά στοιχεία. Μοναδικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια Εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με μια έκδοση των Windows x64. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή του. Ο κατασκευαστής σας είναι ο πιο κατάλληλος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό. Εάν έχετε αγοράσει μια έκδοση των Windows x64, όπως μια έκδοση του Microsoft Windows Server 2003 x64 ξεχωριστά, επικοινωνήστε με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των Microsoft Windows XP Professional x64 για το προϊόν, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με εκδόσεις του Microsoft Windows Server 2003 που βασίζονται σε x64, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 922582 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια