Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια εγκατάστασης μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το .NET Framework 2.0 σε υπολογιστή που λειτουργεί με Windows Server 2003 x64 Edition: "Σφάλμα 1324. Ο φάκελος 'Program Files' περιέχει έναν μη έγκυρο χαρακτήρα"

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
 • Χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition ή Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition.
 • Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το .NET Framework 2.0.
Σε αυτό το σενάριο, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Σφάλμα 1324. Ο φάκελος 'Program Files' περιέχει έναν μη έγκυρο χαρακτήρα

(Error 1324. The folder 'Program Files' contains an invalid character)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το .NET Framework 2.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Απενεργοποιήστε προσωρινά τους τόμους μονάδων δίσκου που δεν χρειάζεστε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
  • Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Διαχείριση (Manage).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίσκων (Disk Management). Εμφανίζεται μια λίστα όλων των τόμων μονάδων δίσκου.
  • Προσδιορίστε τους τόμους των μονάδων CD-ROM και DVD οι παράμετροι των οποίων ρυθμίζονται στον υπολογιστή. Αυτοί οι τόμοι μονάδων δίσκου συνήθως περιέχουν το κείμενο "CD-ROM" ή "DVD" μαζί με το γράμμα μονάδας δίσκου. Σημειώστε τα γράμματα μονάδας δίσκου έτσι ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή στην προηγούμενη κατάστασή του όταν τελειώσετε.
  • Κάντε δεξιό κλικ στον τόμο της μονάδας CD-ROM ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή γραμμάτων μονάδας δίσκου (Change Drive Letters).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση (Remove) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   OK.
  • Επαναλάβετε τα δύο παραπάνω βήματα για κάθε μονάδα CD-ROM και DVD.
 2. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 3. Εάν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 4. Ενεργοποιήστε εκ νέου τους τόμους μονάδας δίσκου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
  • Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Διαχείριση (Manage).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
  • Κάντε δεξιό κλικ στον τόμο της μονάδας CD-ROM ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή γραμμάτων μονάδας δίσκου (Change Drive Letters).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
  • Αντιστοιχίστε εκ νέου το αρχικό γράμμα μονάδας CD-ROM ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Επαναλάβετε τα τρία παραπάνω βήματα για κάθε μονάδα CD-ROM και DVD.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
923100 Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το .NET Framework 1.0, 1.1 ή 2.0, ενδέχεται να λάβετε τον κωδικό σφάλματος "0x643" του Windows Update ή τον κωδικό σφάλματος "1603" του Windows Installer

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 923101 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια